Junckers tilbyder merpris for certificeret råtræ

Junckers i Køge ønsker på sigt at markedsføre gulve, der er lavet af certificeret råtræ. Derfor vil industrien øge opkøbet af PEFC- og FSC-certificeret træ fra skovene i Danmark og tilbyder i denne sæson et tillæg på 25 kr/ton for råtræ af begge certificeringstyper.

Det er målet, at det certificerede råtræ skal udgøre 70 % af den forarbejdede mængde. På nuværende tidspunkt er andelen af certificeret træ på omkring 50 %. Junckers stiler mod en sporbarhedscertificering fra både PEFC og FSC.

Udbyderne af certificeret træ skal ved klarmeldingen til Junckers kunne fremsende en kopi af certifikatet.

Junckers Industrier A/S er den første betydende køber af dansk råtræ, som honorerer certificeret råtræ med en merpris. Skovforeningen opfordrer medlemmerne til at overveje hvilke fordele, der kan være ved at gennemføre en certificering af skovene. Det er samtidigt vores håb, at man fra træindustriens side også på længere sigt vil fastholde en merpris for det certificerede råtræ og derved anerkender de omkostninger, som certificeringen medfører for skovene.

Statsskovbruget er p.t. i gang med en prøvecertificering af to statsskovdistrikter. Skov- og Naturstyrelsen har besluttet at gennemføre en dobbeltcertificering efter såvel PEFC som FSC. Via den samtidige certificering opnår Skov- og Naturstyrelsen og hele erhvervet, at der etableres en sammenligning af fordele og ulemper ved de to systemer til gavn for skovejernes valg – eller fravalg – af en certificeringen.

Udbydere af certificeret træ kan måske opnå en fordel på træmarkedet. Det er derfor vigtigt for Skovforeningen, at der ikke opstår en konkurrenceforvridning mellem udbyderne af råtræ på grund af urimelige forskelligheder i vilkårene for at kunne certificere sin skovdrift. Den nu opståede mulighed for at opnå en højere markedspris vil givetvis påvirke skovejernes beslutning om at påtage sig omkostningerne ved en certificering. Skovforeningen er i den forbindelse tilfreds med, at statens skove, som har særlige økonomiske vilkår, allerede tidligt i certificeringsdrøftelserne har udtrykt, at man vil optræde afbalanceret på markedet.