Konference om dækrodsplanter

Skovskolens udviklingskonference 2016 vil handle om dækrodsplanter. Der bliver givet en status 10 år efter skovbrugets kulturkommission afgav sit testamente.

Konferencen afholdes onsdag 9. marts kl. 9.30-15.15 i Auditoriet, Skovskolen, IGN, Københavns Universitet, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Faglig ansvarlig er Palle Madsen, pam@ign.ku.dk, telefon 4045 3019.

Tilmelding senest tirsdag d. 1. marts

Programmet er:
 • Registrering og morgenkaffe
 • Velkomst – Anders Bülow, Skovskolen
 • Introduktion med udgangspunkt i Kulturkommissionen  – Esben Møller Madsen, Skåneskogens Utvecklings AB
 • HedeDK´s erfaringer og planer med dækrodsplanter – Martin Briand Petersen, HedeDanmark
 • Historisk overblik over dækrodsplanter – Niclas Scott Bentsen, IGN, Københavns Universitet
 • Erfaringer med dækrodsplanter fra St. Hjøllund – Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage Nord Aps
 • Erfaringer med produktion af dækrodsplanter – Peter Benfeldt, Jiffyplanter –  ImproSeed
 • Dækrodsplanter på vækstkraftige jorder – Esben Møller Madsen og Bjørn Humble Hedegaard, Skåneskogens Utvecklings AB
 • Frokost
 • Fremvisning af Skovskolens nye faciliteter – Anders Bülow, Skovskolen
 • Resultater fra Kulturkommissionens forsøg – Palle Madsen og Kirsten Carlsen,Skovskolen
 • Undersøgelser af stabilitet og rodsymmetri – Anders Tærø Nielsen, IGN, Københavns Universitet
 • Overvejelser om den fremtidige planteproduktion – Thomas Stenholdt, Peter Schjøtts Planteskole
 • Svenske erfaringer og visioner omkring produktionen af dækrodsplanter – Marco Hernandez Velasco, Dalarne Universitet
 • Sammenfatning og perspektivering – Esben Møller Madsen,  Skåneskogens Utvecklings AB