Kursus: Skovdyrkning og klimaforandringer

Hvordan kan vi bruge skoven i arbejdet med at mindske klimaforandringerne? Det kan du lære om i modulet 'Skovdyrkning og klimaforandringer' på den grønne diplomuddannelse som Skovskolen afholder.

Formålet med kurset er at sætte fokus på, hvordan vi kan sikre skovenes position som et stærkt kort i kampen mod øget CO2 i atmosfæren og samtidig sikre fx habitater og flersidigheden i skovene i bred forstand.

Indhold

Gennem skovdyrkningen kan vi i stort omfang og gennem bevidste valg forbedre skovenes tilpasning til og modvirkning af klimaændringer. Valg af dyrkningssystemer og træarter er kernen i tilpasningen, og skovens tilvækst er motoren i klimaeffekten. Gennemgang og diskussion af denne viden er centralt i kurset.

Kurset sætter derudover skovdyrkningen ind i både en historisk og en international kontekst mod fokus på at få kursusdeltagerne til at handle lokalt, men med øje for det globale perspektiv.

Læringsmål

Viden: Efter kurset forventer vi, at du har viden om:

 • Skovenes og skovrejsningens potentiale for at øge træproduktionen, kulstoflager på nationalt, regionalt og globalt plan.
 • Hvordan træet bedst anvendes for at reducere forbruget af fossil energi og reducere CO2 indholdet i atmosfæren.
 • Hvordan flersidige funktioner – fx habitater og friluftsliv – kan kombineres med et stærkt øget fokus på skovenes klimaeffekt.
 • Hvordan der kan handles konkret og lokalt i dansk skovbrug – både i de eksisterende skove og gennem skovrejsning.
 • Træarternes og skovdyrkningssystemernes væsentligste styrker og svagheder i forhold til klimaudfordringen, konkrete danske lokaliteter og driftsformål.
 • International (IUFRO) spørgeskemaundersøgelse om kursets kerne i dansk sammenhæng.
 • Internationalt vigtige organisationer og kilder til information.

Kompetencer: Efter kurset vil du være i stand til at:

 • Foretage velbegrundede valg af træarter og skovdyrkningssystemer på konkrete lokaliteter og med velbeskrevne driftsformål og rammer.
 • Foretage konkrete beskrivelser af foryngelsesmetoder til at sikre implementeringen af udvalgte træarter og skovdyrkningssystemer ud fra givet udgangspunkt.

 Færdigheder: Efter kurset vil du være i stand til at:

 • Opstille omkostningseffektive kulturmodeller for en bred vifte af udvalgte træarter – også træarter, som i dag ikke er almindeligt anvendte, men som forventes at få øget betydning i fremtiden.

Praktisk information om kurset

Kurset begynder 21. november. Tilmeldingsfrist 10. november.

Læs om tilmelding og pris for kurset på Parkdiplomuddannelsens hjemmeside.

Målgruppe:

 • Kurset er for forvaltere og planlæggere af både traditionel og bynær skov og med fokus på den praktiske skovdyrkning.

Omfang:

 • 5 ECTS.

Undervisningsdage:

 • 21. – 22. november og 11. – 12. december 2018.

Bemærk: Undervisningssted er Skovskolen Eldrupgård, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Kursusansvarlig:

 • Palle Madsen, professor i skovdyrkning ved Københavns Universitet, pam@ign.ku.dk