Nyt flygtningeprojekt bruger naturen til at integrere

Projektet ’Naturvenner’ skal inspirere flygtninge til at omfavne den danske natur – og knytte bånd mellem nydansker og lokalbefolkning. Skovene bliver en del af rammen.

Mange flygtninge, der er kommet til Danmark gennem de seneste år, kæmper stadig med at finde fodfæste i det nye land, de pludselig skal kalde hjem. Et miljø, der er dem fremmed både socialt og i forhold til klima- og natur.

Netop de to områder prøver Københavns Universitets Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp nu at introducere landets flygtninge til – på én og samme tid.

Med initiativet ’Naturvenner – integration gennem natur og friluftsliv’ bliver flygtninge sat i forbindelse med danske natur- og friluftsinteresserede, der kan dele deres begejstring og viden om naturen og inspirere flere nydanskere til at omfavne den. Det kan f.eks. være aktiviteter som en gåtur i skoven, en cykeltur, en eftermiddag som spejder eller en tur til kysten. Det kan også være mere ”nytteprægede” aktiviteter som f.eks. høslæt/naturpleje, havebrug eller en fisketur.

Skovene bliver en del af rammerne

Indtil videre er projektet sat i gang i Lyngby, Haslev, Svendborg, Aalborg og Nordfyns Kommune.

En essentiel del af den natur er landets skove og det kan derfor være at du som skovejer i områderne bliver kontaktet af Naturvenner, der ønsker at lave aktiviteter i skoven.

Du har også mulighed for selv at bidrage til projektet, hvis du finder det interessant.

Kom til informationsmøde i februar

I februar holdes der også informationsmøder for de enkelte projekter. Her kan du høre mere om projektet, og hvilken rolle du kan spille. Du kan også læse mere på projektets hjemmeside www.naturvenner.dk.

Alle er desuden velkomne til at kontakte projektets tovholdere for nærmere information:

  • Jan Pedersen, Dansk Flygtningehjælp: jan.pedersen@sydfynsmail.dk
  • Sandra Gentin, Københavns Universitet: sgentin@ign.ku.dk / 35331662
  • Søren Præstholm, Københavns Universitet: spr@ign.ku.dk / 23807804