Opdatering af § 3-registreringer

I løbet af 2013 bliver alle registreringer af § 3-arealer opdateret. Nogle kommuner er allerede færdige. Se de opdaterede registeringer i din kommune.

I løbet af 2013 vil Miljøministeriet færdiggøre den opdatering af alle § 3-registreringer, som miljøministeren satte i gang i år 2011.

Registreringsarbejdet er sat i gang i alle kommuner, og en del kommuner er allerede færdigregistreret. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du følge med i hvor langt de er kommet i din kommune.

Find information om din ejendom

Hvis du har arealer i de kommuner hvor registreringen er færdig og opdateret på Miljøportalen, kan du se hvad der er registreret på dine arealer.

Danmarks arealinformation er blevet ændret. Derfor er vejledningen til hvordan du søger efter data også blevet ændret. Du finder den på side 2 og frem i ”faktaark 4”.

Læs mere om hele projektet hos Naturstyrelsen.