Rapport fra udvalget til evaluering af stormfaldsloven

Efter lang tids venten er rapporten om evaluering af stormfaldsloven endelig klar.

Udvalget, der blev nedsat i 2014 til evaluering af såvel stormflods-, oversvømmelses- som stormfaldsordningen har netop offentliggjort sin rapport.

Der er tale om en rapport på knap 250 sider: De fremtidige stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordninger (PDF-fil).

Skovforeningen vil nu gennemgå rapporten og fremkomme med bemærkninger til de anvendte forudsætninger og de stillede forslag.