Rapport fra udvalget til evaluering af stormfaldsloven

Efter lang tids venten er rapporten om evaluering af stormfaldsloven endelig klar.

Udvalget, der blev nedsat i 2014 til evaluering af såvel stormflods-, oversvømmelses- som stormfaldsordningen har netop offentliggjort sin rapport.

Der er tale om en rapport på knap 250 sider, der kan læses på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Skovforeningen vil nu gennemgå rapporten og fremkomme med bemærkninger til de anvendte forudsætninger og de stillede forslag.