Skattemæssig behandling af erstatning for urørt skov

Skovforeningen anser udbetalte erstatninger for urørt skov som indkomstskattefrie. Vi har anmodet SKAT om et bindende svar.

Den nye tilskudsordning til udlæg af urørt skov er åben for ansøgninger frem til den 3. september 2017. Derfor er det vigtigt, at skovejerne kender de skattemæssige konsekvenser af de udbetalte erstatninger.

Vi anser tilskuddet – uanset beregningsmetode – for at være en parallel til udlæg af urørt skov i fredninger. I fredninger er erstatningen udtryk for ejendomsværdiforringelsen og erstatningen er derfor indkomstskattefri.

Vi vender tilbage med information om SKAT’s svar på spørgsmålet.