Skovejerne skal ikke beskattes for udlæg af urørt skov

Det er indholdet af et svar til en skovejer fra SKAT. Afgørelsen er principielt vigtig, da andre skovejere kan stå med lignende forudsætninger.

Skovforeningen har på vegne af et medlem anmodet om bindende svar fra SKAT om de skattemæssige forhold ved tilskud til udlæg af urørt skov og efterladelse af enkelttræer til naturlig død og henfald.

Det er Skovforeningens synspunkt, at betaling for frivillig udlæg af fx urørt skov skattemæssigt bør behandles på samme måde som udlæg af urørt skov via en fredning – altså at betalingen i sin helhed er indkomst- og avanceskattefri.

SKAT har imidlertid teoretisk en lidt anden tilgang: De skriver i deres svar, at der er tale om betaling for en delafståelse af fast ejendom, hvor en eventuel fortjeneste skal beskattes. Men SKAT slår i samme svar fast, at såfremt der ikke er en fortjeneste til ejeren, er der ingen beskatning af tilskuddet.

Tilskuddet er beregnet på en sådan måde, at der ikke er en fortjeneste til ejeren. Det forbyder EU’s statsstøtteregler nemlig.

Konsekvensen af ovenstående er, at betalingen for udlæg af urørt skov ikke indkomstbeskattes. Da der heller ikke er en fortjeneste til ejeren, så skal skovejeren heller ikke betale avanceskat for den delafståelse af ejendommen, som udlægget er udtryk for.

Resultatet i den konkrete situation er altså: Ingen beskatning af de udbetalte tilskud.

SKAT’s bindende svar er kun er gældende for den konkrete ejendom, der er ansøgt om bindende svar for. Da forholdene for andre ejendomme kan være ganske tilsvarende vurderer vi, at SKAT’s svar vil kunne anvendes af andre skovejere i samme situation.

Hvis du imidlertid vil være helt sikker på din skattemæssige situation forud for modtagelsen af tilskud, kan du på samme måde anmode om bindende svar fra SKAT. Vi hjælper dig gerne med denne opgave.