Søges: Repræsentant til nyt naturråd i Mariagerfjord Kommune

Er du medlem af Skovforeningen og har skov eller naturarealer i et Natura 2000-område i Mariagerfjord Kommune? Så er du måske den vi leder efter til at repræsentere Skovforeningen i et nyoprettet naturråd.

Er du medlem af Skovforeningen og har skov eller naturarealer i et Natura 2000-område i Mariagerfjord Kommune? Så er du måske den vi leder efter.
Mariagerfjord Kommune har inviteret Skovforeningen og andre foreninger og organisationer til at deltage i et nyoprettet naturråd.
Naturrådet skal vejlede kommunen om udformning af de 8 Natura 2000-handleplaner, som kommunen skal udarbejde i efteråret, og den efterfølgende gennemførelse af planerne.
Rådet skal fremme lokal forankring og den frivillig gennemførelse af indsatserne samt bidrage til at lokal viden om naturtyper og levesteder for specifikke arter og kendskab til de lokale ejendomsforhold bringes i spil.
Naturrådet mødes første gang den 18. august kl. 16-18.30.
Har du lyst til at repræsentere Skovforeningen i rådet så kontakt Ingelise Andersen, ia@skovforeningen.dk, 3378 5202