Svampejagt i skoven: Hvad og hvor meget må du plukke?

I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle de svampe man kan nå derfra.

I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle de svampe man kan nå derfra.

Udstyret med urtekniv, børste og kurv tager mange danskere i disse dage på svampejagt i skoven for at plukke spisesvampe som champignon, rørhat og kantarel – for efteråret er nemlig sæson for svampe og skoven er farverig og smuk på denne tid af året.

Svampeplukning er lovligt, men der er regler

Det er lovligt at plukke svampe i skoven, hvis man overholde nogle få regler:

  • Man må ikke indsamle svampe til erhvervsmæssig brug. Kun indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt.
  • I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle hvad man kan nå derfra. Ønsker du at samle svampe uden for vej og sti, så skal du spørge ejeren om lov først.

Loven sætter ingen mængde- eller vægtgrænser for hvad “begrænset omfang til privat brug” er. Statsskovene bruger som tommelfingerregel at man må tage hvad man kan have i en plastpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

Reglerne for svampeplukning står i naturbeskyttelsesloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning.

Hvad kan skovejeren gøre ved uautoriseret svampeplukning?

Hvis du som skovejer oplever skovgæster der overtræder reglerne om svampeplukning, så fortæl først svampeplukkeren hvad Naturbeskyttelseslovens regler siger.

Hvis du vil melde den uautoriserede plukning til politiet, så husk at bede de pågældende personer om navn og adresse. Uautoriserede plukning kan fx være færdsel uden for vej og sti eller erhvervsmæssig plukning.

Pluk kun svampe du kan genkende

Det er vigtigt at huske, at der er mange giftige svampe. Pluk og spis derfor aldrig svampe, som du ikke er sikker på er spiselige.

Det er en god ide at tage en svampebog eller en svampe-app med på svampejagt, så du kan bestemme de arter du finder. Hvis du er nybegynder, er det en god ide at alliere sig med en svampekyndig.

Du kan læse om svampe i Miljøstyrelsens artsleksikon, her kan du også finde en svampeguide for begyndere.