Vejledning om skovdrift og fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen udgiver ny og opdateret vejledning til fortidsmindebeskyttelsen i skov.

Ny og opdateret vejledning til fortidsmindebeskyttelsen fokuserer hovedsagelig på de synlige fortidsminder.

Vejledningen hedder ”Skovdrift og fortidsminder” og henvender sig bredt til mange forskellige interessegrupper, men den er især relevant for dig som skovejer og dem, der arbejder i skoven.

Der er 32.000 registrerede og fredede fortidsminder i Danmark, hvor ca. halvdelen ligger i skovene. Derudover er der en stor mængde fortidsminder, der endnu ikke er registrerede, men alligevel er beskyttede efter museumsloven, fordi de er synlige i terrænet.

Vejledningen fokuserer hovedsagelig på de synlige fortidsminder, fordi denne gruppe af fortidsminder er en særlig udfordring i forbindelse med skovdriften, men der er også beskyttede fortidsminder under jorden. De er dog først beskyttede, når du af myndighederne har fået meddelelse om dette.

Gode råd om skovdrift og fortidsminder

Ud over at beskrive reglerne indeholder vejledningen en række konkrete anbefalinger til, hvordan du som ejer bedst sikrer fortidsminderne og dermed undgår at komme i konflikt med lovens beskyttelsesbestemmelser.

En konflikt, der kan medføre krav fra myndighederne om retablering med store retableringsomkostninger for dig som ejer.

Selvom du som privat skovejer ikke ifølge loven har en plejepligt i forhold til fortidsminderne indeholder vejledningen også gode råd til, hvordan du kan pleje fortidsminderne.

Her kan du se de registrerede fortidsminder på din ejendom.

Download

Hent vejledningen ”Skovdrift og fortidsminder” som PDF-fil: