Det skriver andre om skov, træ og natur

Læs hvad andre organisationer og medier skriver om skov, træ og natur.

55 MILLIONER KRONER GÅR TIL NYE LOKALER PÅ SKOVSKOLEN ELDRUPGÅRD
Nystiftede Eldrupgård Fonden investerer 55 millioner kroner i undervisningsbygninger på Skovskolen Eldrupgård ved Auning.
Via GrønTeknik, 22. januar 2022

EFTER POLITISK AFTALE: “VI SKAL HAVE TRÆ PÅ UNIVERSITETS-SKEMAET”
Regeringen og flere partiers aftale om grøn efteruddannelse og opkvalificering, får nu interesseorganisation til at foreslå et større fokus på træbyggeri i undervisningen – og ikke kun på erhvervsuddannelserne. Moe bakker op.
Via Dagens Byggeri, 19. januar 2022

ADVARSEL: FAMILIEUDFLUGTEN KAN BLIVE EN TUR I URSKOVEN VED HADERSLEV
Tidligere statsskovrider Carsten Ørnsholt frygter, at den brede befolkning ikke er klar over konsekvenserne af den omfattende omkalfatring, der finder sted i blandt andet Pamhule Skov.
Via JyskeVestkysten, 18 jan. 2022

CAP-REFORMEN FALDER I GOD JORD HOS DANSK GARTNERI
Den grønne omstilling flugter med gartneriproduktion, og der er nye støttefordele for branchen.
Via Effektivt Landbrug, 15. december 2022

NY VISION SKAL STYRKE NATUR OG FRILUFTSLIV
Mange års arbejde for bedre og mere natur bliver styrket, når Naturstyrelsen lancerer en ny vision for forvaltningen af vores fælles natur.
Via Vejleavisen.dk, 15. januar 2022

NATURSTYRELSEN: ENDNU MERE NATUR OG FRILUFTSLIV I DE DANSKE STATSSKOVE – LÆS DEN NYE VISION HER
Naturstyrelsen: Endnu Mere Natur Og Friluftsliv I De Danske Statsskove.
Via Sydnyt, 15. januar 2022

TØRT BRÆNDE ER BLEVET EN MANGELVARE: JEG HAR ALDRIG SET NOGET LIGNENDE
Stigende energipriser i Europa har fået efterspørgsel efter brænde til at stige.
Via DR, 15. januar 2022

TRÆAKTØRER: GREENPEACE SØGER KONFLIKT I EN TID, HVOR VI HAR BRUG FOR LØSNINGER
Hvis vi skal løse udfordringerne med afskovning, skal verdenssamfundet gå sammen og finde fælles løsninger. Det glemmer Greenpeace i deres iver efter at promovere egne holdninger til regnskov og biomasse, skriver Dansk Industri, Dansk Skovforening, Dansk Energi og Træ- og Møbelindustrien.
Via Altinget, 10. januar 2022

TID TIL TIMEOUT FOR NATURNATIONALPARKER: NATUREN SKAL TILBAGE TIL FOLKET
Det er i min optik skandaløst, at regeringen og dens støttepartier tilsidesætter de vigtige hensyn, der bl.a. er knæsat i skovloven og dyreværnsloven. Vi skal ikke eksperimentere med dansk natur med et snævert naturnationalpark-koncept, der betvivles af en lang række forskere, skovkyndige og dyreværnsfolk”, skriver Kristian Pihl Lorentzen.
Via Århus Stiftstidende, 8. januar 2022

DANSK SKOVFORENING HAR FÅET NY DIREKTØR
Efter mere end 20 år på posten som direktør i Dansk Skovforening er Jan Søndergaards afløser nu fundet. Det bliver Anders Frandsen.
Via Grønteknik, 7. januar 2022

BYLUFT BLIVER RENERE MED BYTRÆER
En svensk undersøgelse fastslår, at træer – også nåletræer – bidrager til renere luft i byerne, fordi blade og nåle optager forurenende stoffer.
Via Træ.dk, 6. januar 2022

CLT SIKRER CREMEFABRIK MOD BRAND
Træ kan være et sikkert, billigt og klimasmart alternativ til traditionelle brandvægge af beton. I Sverige er en kæmpe lagerbygning på en cremefabrik brandsikret med massivtræ i stedet for beton.
Via Træ.dk, 6. januar 2022

RÅDET FOR GRØN OMSTILLING TIL DANSK ENERGI: CO2-AFGIFT PÅ BIOMASSE ER NØDVENDIG
Det er nødvendigt at sætte en pris på CO2-udledninger fra afbrænding af træ. Biomasse er ikke et godt alternativ til fossile brændsler, skriver Katrine Busk og Annika Lund Gade.
Via Altinget, 17. december 2021

TRÆPILLEFORBRUGET I DANMARK PÅ RETUR
Sammenlignet med 2018 var der sidste år et fald i det samlede forbrug af træpiller på 14 %. Faldet skyldes blandt andet træflisfyrede anlæg og et mildere vejr i 2018.
Via Bygtek, 15. december 2021

BARKBILLEBOOM MULIGVIS SKYLD I FALD I SKOVHUGST
Tal fra Danmarks Statistik viser et fald i den danske skovhugst i 2020. Årsagen skal muligvis findes i Tyskland, hvor en bille hærger skovene.
Via Grønteknik, 14. december 2021

CLT-BOOM ER IKKE LIGE OM HJØRNET – MEN MARKEDET VISER STIGENDE INTERESSE
CLT – krydslamineret massivtræ – vinder frem og det skyldes især bæredygtige og klimavenlige kvaliteter. Men det tager tid før CLT for alvor vinder indpas i dansk byggeri, vurderer eksperter.
Via Wood Supply, 14. december 2021

50 TIL 100 NYE ARTER OM ÅRET: DANMARK ER ET MEKKA FOR SVAMPEINTERESSEREDE
REKORD Hvert år bliver op til 100 nye svampearter for Danmark registrere, og mange af de nye arter er fundet af helt almindelige danskere på svampetur i skoven. I oktober rundede svampedatabase en million fund, hvilket formentlig gør Danmark til det område i verden, der er bedst udforsket for svampe.
Via KU, 14. december 2021

EU DROPPER FORBUD MOD JAGT OG FISKERI I BESKYTTET NATUR
Omstridt formulering om forbud mod jagt og fiskeri i strengt beskyttet natur er skrevet ud af ny vejledning fra EU-Kommissionen. Aktører glæder sig.
Via Altinget, 8. december 2021

RUNGENDE NEJ TIL NATURNATIONALPARKER
SKOVDRIFT I juni 2020 indgik regeringen en snæver aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark.
Via Midtjyllandsavis, 7. december 2021

TUSINDVIS AF FYNSKE JULETRÆER KLAR – DEN STØRSTE SALGSWEEKEND PÅ VEJ
Lige nu topper sæsonen for de fynske juletræsproducenter. Træer i tusindvis fældes, pakkes og sælges til hele Europa.
Via TV2 Fyn, 7. december 2021

SKOVENTREPRENØR FORUDSER SMITTESPREDNING OG DERMED SKOVDØD FRA NNP
Når Naturnationalparkerne tyndes hårdt, oversøiske træarter fjernes og efterlader blottede rander og det hele overlades til sig selv og naturens luner, forudser skoventreprenør Sevel Skovservice, at de bliver de rene smittekilder af blandt andet billeangreb.
Via Grønteknik, 6. december 2021

COLLECTIVE IMPACT OG V-BORGMESTRE: UDVIKLINGEN AF DET ÅBNE LAND KALDER PÅ ET OMFATTENDE REFORMARBEJDE
Når der er stadig flere der skal bruge mere landareal, er det altafgørende, at der bliver lavet en helhedsorienteret jordreform, så vi kan fremtidssikre det danske landskab. Der skal være plads til både biodiversitet, klimatilpasning, vandmiljø og landbrugsdrift i en ny fælles aftale, skriver Mogens Christen Gade, Mogens Jespersen og Søren Møller.
Via Altinget, 29. november 2021

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT UDFORDRER JULETRÆSBRANCHEN
Årets høst og eksport af juletræer har ikke for alvor fået spændt ben af corona. I de kommende år forventes konkurrencetrykket at falde, men bemanding og øgede omkostninger udfordrer.
Via Grønteknik, 27. november 2021

NATURNÆRE DRIFTSFORMER I LAND- OG SKOVBRUG
Vi skal alle op i gear og bidrage – hver især – til at minimere klimakrisen og styrke den vilde natur. Derfor er det velkomment, at et folketingsflertal har afsat store midler til at hjælpe naturen.
Via Midtjyllands Avis, 26. november 2021

EKSPLOSION I ANTAL SKOVDONATIONER: POVL ER EN AF 8.000 DANSKERE, DER HAR KØBT ET STYKKE SKOV
Lerbjerg Skov i Lejre Kommune bliver i dag seneste skud på stammen af skove opkøbt med hjælp fra skovdonationer.
Via DR, 26. november 2021

JULETRÆSBRANCHEN ANER LYS FOR ENDEN AF TUNNELEN
Årets høst og eksport af juletræer har foreløbig ikke for alvor fået spændt ben af corona. I de kommende år forventes konkurrencetrykket at falde, men bemanding og øgede omkostninger udfordrer.
Via SAGRO, 25. november 2021

MINDRE TRÆ FRA DE DANSKE SKOVE
Danske savværker og håndværkere mangler råmaterialer til byggeriet.
Via Bygtek, 24. november 2021

FORSKER: RADIKALES NATURUDSPIL SLÅR ET SLAG FOR BÆREDYGTIGT SKOVBRUG
Radikale Venstre skal have ros for deres seneste naturudspil, hvor de forslår at fjerne CO2 fra luften ved at rejse skov. Det er positivt, at Radikale taler bæredygtigt skovbrugs sag, og at vi igen kan diskutere klima- og naturpolitik, hvor det ikke kun handler om for eller imod rewilding og urørte skove, skriver Palle Madsen.
Via Altinget, 24. november 2021

DANSK SKOVFORENING SKAL HAVE NY DIREKTØR
En ny direktør skal stå i spidsen for Dansk Skovforening. Jan Søndergaard fratræder posten efter mere end 20 år.
Via Grønteknik, 23. november 2021

ASIATISK VÆKSTBOMBE: NYT TRÆ KAN GIVE GULD OG GRØNNE SKOVE I DANMARK
Paulownia-træerne får op til 1,10 cm brede blade. Her viser skovfoged Steen Skieller det største blad på et træ, der blev plantet på Fyn i maj for syv måneder siden. Fotoet er taget 1. november, hvor bladene på de omkringstående ahorntræer for længst var faldet af.
Via LandbrugsAvisen, 23. november 2021

MINDRE TRÆ TIL DANSKE SAVVÆRKER OG HÅNDVÆRKERE
Mens byggeriet oplever mangel på materialer og deraf følgende prisstigninger, leverer de danske skove nu også mindre råmateriale til de danske savværker og dermed danske materialer til brug i håndværks- og byggevirksomhederne.
Via Wood Supply, 23. november 2021

RÅDGIVER: DER MANGLER EVIDENS FOR EFFEKTEN AF REWILDING
Rewilding er blevet brugt som alternativ til traditionel naturforvaltning i de omdiskuterede kommende naturnationalparker. Men før man gennemfører en omlægning af forvaltningen på beskyttede og truede naturtyper, bør man have mere viden om effekten af rewilding, skriver Jesper Bak.
Via Altinget, 22. november 2021

SKOVRÅDET: SYV ANBEFALINGER TIL AT FREMME GRØN OMSTILLING
Skovrådet har afleveret syv konkrete anbefalinger til miljøminister Lea Wermelin (S) til, hvordan bæredygtig produktion af dansk træ kan bidrage til den grønne omstilling.
Via Træ.dk,  18. november 2021

GRISE GUMLER GRAN
Grise i Norge har fået granflis på menuen i et nyt forsøg, der skal fremme den norske fødevareindustris grønne omstilling. Lokalt produceret foder kan bidrage til en bedre udnyttelse af restprodukter fra skovbruget.
Via Træ.dk, 18. november 2021

SKOVRÅDET KLAR MED ANBEFALINGER TIL DEN GRØNNE OMSTILLING
Syv konkrete anbefalinger, til hvordan dansk produktion af træ kan bidrage til den grønne omstilling, er netop overleveret fra Skovrådet til miljøminister Lea Wermelin.
Via Effektivt Landbrug, 18. novemer 2021

TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN: DER SKAL VÆRE PLADS TIL BÅDE URØRT SKOV OG BÆREDYGTIGT SKOVBRUG
Produktionsskove bidrager i mindre grad til biodiversitet end urørt skov. Men produktionsskove har til gengæld et højere CO2-optag og bidrager med træ som bæredygtigt materiale. Derfor skal der både være plads til urørt skov og bæredygtig produktionsskov, skriver Søren Hinge-Christensen og Simon Auken Beck.
Via Altinget, 18. november 2021

TV2 AFKRÆVER UMULIGE GARANTIER OM BIOMASSE OG MANIPULERER CITATER
Manipulation med citater, udeladelse af ekspertkilder og ensidigt mikrofonholderi. TV2 fortsætter sit korstog mod Ørsteds estiske biomasse uden dokumentation for, at der er problemer med bæredygtigheden.
Via Preferred by Nature, 12 november 2021

BIOLOGER OG ORNITOLOG: NATURNATIONALPARKER ER DET BEDSTE BUD PÅ AT SIKRE ARTERNES OVERLEVELSE
De kommende naturnationalparker bliver kritiseret af kommende naboer til parkerne. vi er dog nødt til at handle på biodiversitetskrisen, og naturnationalparker med store græssere er det bedste bud på, hvordan truede og sjældne arter kan overleve, skriver Hans Meltofte, Charlotte Moshøj og Bo Håkansson.
Via Altinget, 11. november 2021

SELVKØRENDE SKOVMASKINE FRA SVERIGE
Et nyudviklet køretøj kan uden menneskelig indblanding selv hente og transportere tømmer i skoven. Forskerne bag det vellykkede forsøg ser det som et vigtigt skridt mod mere bæredygtigt skovbrug.
Via Træ.dk, 11. november 2021

FLEKSIBEL LØSNING SKAL GIVE BYER FLERE TRÆER
Trærødder på afveje er en barriere for træer i bymiljøer. Nu er der dog forskellige løsninger på problemet, og det har de blandt andet taget til sig ved et nyt projekt i København.
Via Grønteknik, 11. november 2021

BIOLOG: BIODIVERSITETSRÅDET SKAL PRIORITERES PÅ LIGE FOD MED KLIMARÅDET
Hvis Biodiversitetsrådet skal være et velfungerende og uafhængigt råd, kræver det en bevilling af samme størrelse som den, der er tildelt Klimarådet. Biodiversitetsrådet skal også have et selvstændigt sekretariat og ikke betjenes af Miljøministeriet, skriver Søren Wium-Andersen.
Via Altinget, 11. november 2021

ÅRETS NOVANA-RAPPORT VISER FORVENTELIGT FALD I KVÆLSTOFUDLEDNING
Nye tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledningen er faldet i 2020 i forhold til året før. Det skyldes den usædvanligt store udledning det foregående år, og at ringe nedbørsmængder i efterår/vinteren 2020 trækker udledningen ned. Samtidig er miljøministeren bekymret for fund af rester af sprøjtemidler.
Via Miljøministeriet, 10. november 2021

GRØN VÆKST I DANMARKS SKOVE
Efterspørgslen efter klimarigtige bygge- og energiløsninger vil give travlhed i skovbrugets følgeindustrier.
Via Grønteknik, 9. november 2021

DANMARK TOPPER INTERNATIONAL KLIMALISTE
Internationale grønne organisationers årlige vurdering af 60 landes klimaindsatser placerer Danmark forrest i kapløbet mod klimakrisen.
Via Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, 9. november 2021

VERDENS SKOVE: DANMARK GREENWASHER NATIONALPARKKONCEPTET
De arealer, der udpeges til de nye naturnationalparker, er for små og hører ikke hjemme i kategorien nationalpark. Det er pinligt, at Danmark, der gerne vil være en grøn stormagt, laver naturparker, der er mere greenwashing end nationalpark, skriver Kenneth Buk.
Via Altinget, 9. november 2021

CENTERDIREKTØR SKIFTER TIL SKOVMANDSSKJORTEN
Efter 30 år i direktørstolen har Jesper Andreasen kvittet jobbet i Rødovre Centrum og starter nu en ny tilværelse, hvor han skal passe sin egen skov.
Via Grønteknik, 8. november 2021

SNEDKERNES EFTERÅRSUDSTILLING ER ÅBNET – SE ÅRETS BIDRAG
Lørdag slog Snedkernes Efterårsudstilling dørene op hos Sophienholm Kunsthal, hvor årets 40-års jubilæumsudstilling løber af stablen.
Via Wood Supply, 7. november 2021

FUGLEINFLUENZAEN SPREDER SIG LIGE NU I DANMARK
Udbrud flere steder i landet har fået Fødevarestyrelsen til at indføre skærpede krav. Alle jægere bør have stor fokus på hygiejne i håndtering af fuglevildt, både under og efter jagten, samt ved tilberedning af vildtkødet.
Via Danmarks Jægerforbund, 4. november 2021

HVAD BETYDER SKOVRYDNING FOR KLIMAET – OG ER DET VIRKELIG MULIGT AT STOPPE?
Her er, hvad du bør vide om nogle af verdens mest artsrige steder.
Via Videnskab.dk, 4. november 2021

NY LOV OM FORBUD MOD BRÆNDEOVNE ER ELASTIK I METERMÅL
Loven strammer grebet omkring de gamle brændeovne. Regeringen har sendt lovforslaget om at give kommunerne mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning.
Via Bygtek, 4. november 2021

COP26: NY AFTALE OM BEVARELSE AF VERDENS SKOVE
FN’s klimatopmøde i Glasgow er i fuld gang. Blandt de positive nyheder er en netop indgået aftale blandt over 100 lande om at standse afskovning inden 2030 og genoprette planetens skove.
Via Træ.dk, 3. november 2021

KANALER, COFFEESHOPS – OG MASSER AF TRÆBYGGERI
Fra 2025 skal 20 procent af alle nye bygninger i Amsterdam bestå af træ eller andre biobaserede materialer.
Via Træ.dk, 3. november 2021

STOR MODSTAND MOD NATURNATIONALPARK I ROLD SKOV
Og det lokale forenings- og erhvervsliv savner dialog med Miljøministeriet.
Via TV2 Nord, 3. november 2021

NATURNATIONALPARKER: DER ER PLADS TIL MASSER AF FRILUFTSLIV
Miljøminister Lea Wermelin er sikker på, at der er plads til både friluftsliv og biodiversitet i Rold Skov og de andre områder, der er i spil som naturnationalparker.
Via TV2 Nord, 3. november 2021

FREMTRÆDENDE DANSK PROFESSOR: ATOMKRAFT OG BIOMASSE ER NØDVENDIGE I KAMPEN MOD KLODENS FEBER
Professor Kirsten Halsnæs er en sand veteran i det internationale klimaspil, der i disse dage udfolder sig på feberhøjt niveau i Glasgow. Vi har bedt hende vejre klodens grønne vindretning, og nogle af hendes svar vil utvivlsomt provokere en del mennesker.
Via Berlingske, 3. november 2021

FOLDBART, HÆRDET TRÆ KAN ERSTATTE KLIMATUNGE METALLER I TRANSPORTMIDLER
Træ, som er seks gange stærkere end normalt, kan nu foldes og modelleres til ønskede former. I fremtiden kan det måske bruges i konstruktionen af fly, tog eller biler, vurderer forsker.
Via Jyllands-Posten, 2. november 2021

OVER 100 LANDE VIL FORPLIGTE SIG TIL AT BESKYTTE KLODENS SKOVE
Politiske ledere fra over 100 lande vil på klimatopmødet COP26 underskrive en “skelsættende” aftale om at standse afskovning inden 2030 og genoprette Jordens skove.
Via Wood Supply, 2. november 2021

INGEN TÆNKER PÅ, AT DET OGSÅ SKAL VÆRE SIKKERT FOR UDVIKLINGSFORSTYRREDE AT FÆRDES I NATUREN
Naturstyrelsens 63 nye handicapvenlige stier tager slet ikke hensyn til dem med svære kognitive handicap. For dem hjælper det ikke med ramper. Der mangler løsninger, der inkluderer dem, så også de kan færdes ude i naturen, skriver Simon Felskov, der er far til en dreng med infantil autisme og medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen Autisme i dette debatindlæg.
Via Information, 1. november 2021

PÅ FORSIDEN AF SCIENCE: TRÆ VIL ERSTATTE KLIMATUNGE METALLER, VI BYGGER TRANSPORTMIDLER AF
Træforskning har nået nye højder og åbner for en ny fremtid: Biler, huse og fly lavet af træ, som samtidig erstatter tungmetaller.
Via Videnskab.dk, 1. november 2021

FRILUFTSRÅDET: FREMTIDENS PLANLOV SKAL SIKRE PLADS TIL MERE NATUR OG FRILUFTSLIV
Det er nødvendigt som aldrig før med plads til natur, gode adgangsforhold og plads til friluftsliv. Planloven er et vigtigt instrument til at sikre det. Vi skal styrke planlægningen for rekreative arealer og gentænke grundlaget for den fysiske planlægning i hele Danmark, skriver Niels-Christian Levin Hansen.
Via Altinget, 29. oktober 2021

FORTSAT JAGT I URØRTE SKOVE
Regeringen og støttepartierne har mere end fordoblet arealet med urørt skov. Dermed bliver 385 statsskove urørte. Det vil blandt andet sige, at der ikke drives kommercielt skovbrug. Jagtens røres der ikke ved.
Via Danmarks Jægerforbund, 28. oktober 2021

SAVVÆRKER OM URØRT SKOV: ET SVIGT AF FREMTIDIGE GENERATIONER
Da der for nyligt rullede 300 kubikmeter bygningstømmer ud af skoven hos sjællandske Bondeskovgaard Savværk, blev det for skov- og savværksejer Palle Nielsen et symbol på styrkerne i det erhverv, han i dag ser truet af regeringens tiltag.
Via Wood Supply, 27. oktober 2021

REGERINGENS PLAN FOR URØRT SKOV ER IKKE OPTIMAL FOR KLIMA OG BIODIVERSITET
Regeringens plan for urørt skov vil skade klimaet og er ikke optimal for biodiversiteten, mener Træ- og Møbelindustrien og efterlyser en national handlingsplan for bæredygtigt træ fra danske skove.
Via TMI, 26. oktober 2021

STØRSTE DANSKE SKOVOMRÅDE NOGENSINDE BLIVER NU TIL VILD NATUR
Nu sker den hidtil største udpegning af urørt skov i vores fælles skove. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken stopper den kommercielle motorsav i 385 ældre statsskove.
Via Miljøministeriet, 26. oktober 2021

UDSIGT TIL MERE KRIBLENDE LIV I SKOVBUNDEN BEGEJSTRER NATURFORENING
Aftale om yderligere 30.000 hektar urørt skov i Danmark glæder Danmarks Naturfredningsforening.
Via Jyllands-Posten, 26. oktober 2021

DERFOR ER INVESTERINGER TIL GAVN FOR NATUREN
Har du nogensinde tænkt over, hvorfor der ikke længere klasker så irriterende mange insekter mod forruden af bilen, som da du var barn? Eller hvorfor der var mange flere svaler om sommeren i de gode gamle dage? Hvis du har undret dig, er din fornemmelse ikke helt forkert. Den understøttes nemlig af forskning. Og årsagen er desværre et alvorligt globalt problem: tab af biodiversitet
Via Nordea Invest, 26. oktober 2021

EFTER FUND AF FEM DØDE KRONDYR: NU FRYGTER LANDMÆND, AT ULVENE GÅR EFTER HUSDYR
Jægere og landmænd har de seneste par uger fundet fem krondyr, som de mener, ulvene fra dyrehaven ved Hovborg har nedlagt.
Via JyskeVestkysten, 26. oktober 2021

NÆSTEN 400 LANDMÆND VIL REJSE SKOV PÅ DERES MARKER
I årets ansøgningsrunde for privat skovrejsning har 381 landmænd søgt om tilskud til at rejse ny skov, oplyser Landbrugsstyrelsen. Ordningen har den seneste tid været i fokus på grund af særdeles langsom sagsbehandling.
Via Effektivt Landbrug, 25. oktober 2021

NYE BATTERIER KAN FORBEDRES MED TRÆFIBRE
Amerikanske forskere har brugt cellulose til at lede ioner i fremtiden solidstate-batterier.
Via Ing.dk, 25. oktober 2021

12 LANDMÆND VIL OMLÆGGE MARKER TIL SKOV
12 landmænd i Lorrys sendeområde har søgt om tilskud til at omlægge marker til skov.
Via TV2 Lorry, 24. oktober 2021

SKAL SKOVEN INDHEGNES? FORENINGER SAMLES I KAMP FOR SKOVEN
Flere organisationer og foreninger er nu gået sammen i tilkendegivelse af modstand mod at gøre Bidstrupskovene til naturnationalpark.
Via SN.dk,  22. oktober 2021

KLIMAAFTALE OVERSER SKOVENES POTENTIALE
Regeringens klimaaftale har ikke øje for skovenes positive klimabidrag. Der er brug for politiske visioner, mener skovbrugets brancheforening.
Via Grønteknik, 22. oktober 2021

HISTORISK GODS MED 800 HEKTAR SKIFTER EJER
Prisen for Kongsdal Gods er over 200 millioner kroner. Godset blev sat til salg sidst på efteråret 2020.
Via Landbrugsavisen, 22. oktober 2021

GODT NYT TIL VORES EGERN, FUGLE OG SKOVELSKERE: VEJLE ER SUVERÆNT DET OMRÅDE I DANMARK, HVOR FLEST VIL REJSE NY SKOV – 70 MILLIONER ER PÅ SPIL
Ikke færre end 34 vejlensiske landmænd søger om penge til at rejse nye skove. Det er over dobbelt så mange som i Kolding og Herning kommuner.
Via Fredericia Dagblad, 22. oktober 2021

NATURNATIONALPARKER ER SLAGMARK: KAMPEN STÅR MELLEM KLIMA OG BIODIVERSITET
Spørgsmålet om naturnationalparker eller ej er i Viborg Kommune er endnu ikke afgjort. Når beslutningen skal tages, bør det ske på mest muligt faktabaserede grundlag.
Via Viborg Folkeblad, 21. oktober 2021

FLERE HUNDREDE NYE SKOVE KAN BLIVE REJST PÅ DANSKE MARKER
Styrelse har fået 381 ansøgninger til EU-finansieret pulje, der giver tilskud til at omdanne marker til skov.
Via Landbrugsavisen, 20. oktober 2021

NYE SKILTE SKAL STOPPE SKOVSKIDERE
Besøgende skider i Riis Skov i Aarhus. Og det kan være problematisk, når man er flittig bruger af skoven. Derfor sætter kommunen nu skid ikke-skilte op.
Via Avisen.dk, 20. oktober 2021

8 TING, DU IKKE VIDSTE OM DIT JULETRÆ
Hvor stammer juletræet fra? Hvorfor danser vi om det? Og hvilken type grantræ drysser mindst? Bliv klogere på den smukke, grønne juletradition lige her.
Via ALT, 19. okt. 2021
https://www.alt.dk/artikler/juletrae

SKOVENS OVERSETE RUGBRØDSMOTOR: NOBILIS GIVER OVERSKUD ÅR EFTER ÅR
Et overskud på mellem 8.000 og 10.000 kr. pr. hektar er ikke urealistisk.
Via Landbrugsavisen, 20. august 2021

HELT VILDT: PRISEN PÅ TØMMER ER STEGET MED 50 PROCENT SIDEN APRIL
Indtægten ved at skove en hektar rødgran eller sitka er i det seneste halve år steget med 50.000 kr. pr. hektar.
Via Landbrugsavisen, 16. august 2021

OVERNATNING I NATUREN SLÅR ALLE REKORDER IGEN
Rigtig mange danskere har booket en overnatning på en af Naturstyrelsens lejrpladser i 2021. Der er masser af muligheder for at opleve en nat under stjernerne i vores fælles natur i efterårsferien – uanset om du foretrækker at lukke øjnene i et shelter, telt eller under åben himmel.
Via Naturstyrelsen, 15. oktober 2021

MÆRSK INVESTERER I HOLLANDSK FIRMA, DER OMDANNER TRÆ TIL SKIBSBRÆNDSTOF
Mærsk foretager sin tredje investering på mindre end to måneder i et firma, der forsøger at udvikle nye og mere klimavenlige brændstoffer til store skibe.
Via Søfart.dk, 15. oktober 2021

NÅLETRÆ I KÆMPESTOR PRISSTIGNING SIDEN NYTÅR
Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent.
Via Landbrugsavisen, 14. august 2021

NU BEGYNDER DE DANSKE SKOVE AT TJENE PENGE – OG LÆGTERNE BLIVER ENDNU DYRERE
Træ fra de danske skove er blevet dyrere – og prisernes himmelflugt ser ud til at fortsætter. Forbrugerne kan konstatere, at lægter og tømmer koster kassen i dag.
Via Sydnyt.dk, 14. oktober 2021

KAMPAGNE VIL BEKÆMPE ULOVLIGE SKILTE
Der er for mange ulovlige skilte i skov og natur, mener Friluftsrådet, der nu lancerer kampagnen ”Gå nye veje – Stop skilteskoven”. Skovbrugsbranchen er uenig i metoden og opfordrer i stedet til dialog.
Via Skovdyrkerne, 13. oktober 2021

“TRÆ GIVER ET MARKANT BEDRE MILJØREGNSKAB”
Seks skarpe om træ til Elnaz Ehsani, klima- og bæredygtighedschef hos Bygma. Elnaz er uddannet civilingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri, har erfaring fra både rådgiver- og entreprenørbranchen og er også DGNB-auditor.
Via Træ.dk, 13. oktober 2021

DESIGNVIRKSOMHED EN SKOV NÆRMERE AMBITIØST MÅL
Aalborgensiske Skagerak er snart en skov nærmere målet om CO2-neutralitet. I samarbejde med Hededanmark går designvirksomheden nemlig i gang med at plante ikke mindre end 90.000.
Via Wood Supply, 12. oktober 2021

HEDEDANMARK: SKOVE KAN LEVERE TO MILLIONER TON TIL CO2-REDUKTIONEN
Regeringen mangler at finde ti millioner ton CO2 for at opfylde målet om en 70 procents CO2-reduktion. Skove kan levere mindst to millioner ton og er derfor vigtige i regeringens klimakøreplan, skriver Steen Riber.
Via Altinget, 11. oktober 2021

NU BLIVER FN-TOPMØDE OM BIODIVERSITET SKUDT I GANG – MEN FØRST TIL FORÅRET SKAL VERDENS LANDE LÆGGE ARM OM NATURENS FREMTID
Selvom FN-topmøde om biodiversitet officielt skydes i gang mandag, så er afgørelsens time for verdens natur reelt blevet udskudt til april næste år. Miljøminister Lea Wermelin håber at ende med ’Naturens Parisaftale’.
Via Altinget, 11. oktober 2021

SÅDAN SKAL LANDMÆNDENE KOMME I MÅL MED KLIMAET: VÅDE MARKER OG GRØNNE SKOVE, GYLLE-SKYL OG KO-BØVSER
Landbrugets udledninger af drivhusgasser skal reduceres med 55-65 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det svarer til 6-8 mio. ton CO2.
Via Landbrugs Avisen, 9. oktober 2021

NATURVEJ SPÆRRET: SKOVFOGED BEGRUNDER DET MED TRAKTORKØRSEL OG LØSE HUNDE
En lokal beboer protesterer mod afspærring af en vej i Kongenshus Mindepark. Skovfogeden begrunder det med “misbrugt gæstfrihed”.
Via Viborg Stifts Folkeblad, 9. oktober 2021

STORT TRÆBYGGERI PÅ VEJ I NORDHAVN
Bæredygtighed er kodeordet for det kommende erhvervsbyggeri, som AP Ejendomme opfører på Marmormolen i Københavns Nordhavn. Ved at udskifte beton i råhuset med massivtræ forventer AP Ejendomme at kunne reducere CO2-udledningen med ca. 6.660 ton
Via BygTek, 8. oktober 2021

TMI: NY LANDBRUGSAFTALE REDUCERER DEN DANSKE TRÆPRODUKTION YDERLIGERE
Landbruget skal ifølge ny politisk aftale udlede 55-65 pct. mindre drivhusgas og har inddraget statens træproduktion i CO2-regnestykket, så der fremover må hentes endnu mindre produktionstræ fra statsskovene.
Via Wood Supply, 8. oktober 2021

DANSK SKOVFORENING SVARER IGEN: PRODUKTIONSSKOVE BIDRAGER POSITIVT TIL KLIMA OG BIODIVERSITET
Danske produktionsskove er bæredygtige og bidrager positivt til klimaregnskabet, hvor de både er til gavn for kulstoflagring og biodiversitet. Verdens Skove bringer forkerte oplysninger, skriver Jan Søndergaard.
Via Altinget, 7. oktober 2021

BEVAR STENDERUPSKOVENE FOR FREMTIDENS SKOVBRUG
tenderupskovene er ikke bare tilfældige skove. Skovene har en lang historie helt tilbage til Christian IV.
Via Fyens Stiftstidende, 6. oktober 2021

DEBAT: CONCITO GØR DET BEDSTE TIL DET GODES VÆRSTE FJENDE
Camilla Damsø Pedersen fra Concito sætter i et debatindlæg kritisk lys på den øgede brug af træ i byggeriet. I dette svar kritiserer en række aktører fra træbyggeriet, at hun gør træ til et problembarn, når netop dette materiale i deres optik er den mest direkte vej til byggeriets omstilling.
Via Klimamonitor, 30. september 2021

PRIVATE SKOVEJERE FRYGTER INDHEGNET NATURNATIONALPARK
Bliver dele af Nationalpark Mols Bjerge indhegnet og omdannet til en såkaldt naturnationalpark, frygter private skovejere i omegnen, at de vil få flere skovgæster – og så mange at det kommer til at ramme dem på økonomien.
Via Wood Supply, 29. september 2021

STORE PROTESTER PÅ MOLS: NU SIGER BØRNEHAVE, SKOLE OG RIDEKLUB NEJ TIL NATURNATIONALPARK
15 daginstitutioner, sportsforeninger og sågar den kommunale folkeskole på Mols har sendt et opråb til kommunalpolitikerne.
Via DR, 29. september 2021

NYT VIDENCENTER: TRÆ SKAL INDFRI DEN GRØNNE OMSTILLING
Skal Danmark have et videncenter for anvendelse af træ? Det er en gruppe med faglig ballast inden for træverdenen overbevist om. Gruppen vil skabe et center, hvor kursister, studerende, forskere, ja alle med fokus på træ kan arbejde med en helhedspræget tilgang til anvendelsen af ressourcen.
Via CSR.dk, 29. september 2021

TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN: UDBREDELSE AF URØRT SKOV VIL SKADE BÆREDYGTIG TRÆPRODUKTION
De seneste år er der registreret flere nye arter i den danske natur, end der er forsvundet. Men mangelfulde data giver et indtryk af en natur i generel tilbagegang. Frygten for en biodiversitetskrise har ført til forfejlede indsatser som udbredelse af urørt skov, der vil være til stor skade for den bæredygtige træproduktion, skriver Søren Hinge-Christensen.
Via Altinget, 28. september 2021

SKOVEJERE FRYGTER KONSEKVENSER AF NY TYPE NATIONALPARK
Hvis staten vælger et stort hegn i naturnationalpark, frygter private skovejere, at de vil blive væltet af naturgæster i deres naboskov.
Via TV2 Østjylland, 28. september 2021

SKOVFORENINGEN: GLEM IKKE SKOVENS CO2-POTENTIALE
Ifølge Dansk Skovforening har Europa brug for indsatser, der sikrer, at skovens samlede tømmer-produktion kan øges bæredygtigt og i stabile skovdyrkningssystemer. Det finder man ikke i seneste skov-udspil fra EU, lyder det fra foreningen.
Via Effektivt Landbrug, 27. september 2021

SKOVEJERE SKUMMER FLØDEN: RAMMER REKORDRESULTAT PÅ HALV TID
De danske skovejeres handelsselskab DSHwood nyder godt af de høje priser på tre. For fjerde gang i træk har selskabet netop sat resultatrekord.
Via Licitationen, 27. september 2021

TEMA: VÆR OPMÆRKSOM PÅ REGLERNE FOR RYDNING AF SKOV OG KRAT
Skov og krat kan rumme helt særlige naturværdier, og er i mange tilfælde omfattet af regler, man skal være opmærksom på inden rydning.
Via Effektivt Landbrug, 26. september 2021

NÅLETRÆ I MARKANT STIGNING
Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent. En så markant stigning er ikke set i nyere tid, oplyser skovfoged.
Via Effektivt Landbrug, 26. september 2021

NYT VIDENSCENTER OM BRUG AF TRÆ: VI SKAL BYGGE KLOGERE
I et nyt videnscenter om træ til 20 millioner kroner skal studerende, forskere og branche blive klogere på træ.
Via TV2 Fyn, 25. september 2021

SKOVSVIN EFTERLYSES: HANS DAHLS SKOVVEJ ER SPÆRRET AF AFFALDSBJERG – DEN DER HAR ‘TABT’ DET MÅ GERNE AFHENTE SIT SKIDT
Hans Dahl har prøvet at tale med politiet – men må selv se, om han kan finde frem til synderen. Lykkes det ikke, hænger han og naboerne selv på oprydningen.
Via JyskeVestkysten, 24. september 2021

SKOVEJERE SKUMMER FLØDEN: RAMMER REKORDRESULTAT PÅ HALV TID
De danske skovejeres handelsselskab DSHwood nyder godt af de høje priser på tre. For fjerde gang i træk har selskabet netop sat resultatrekord.
Via Wood Supply, 27. september 2021

ARRANGØR AF DEMONSTRATION MOD NATURNATIONALPARKERNE: “VI FRYGTER, DER VIL SKE VANRØGT”
En gruppe natur- og dyreentusiaster har arrangeret en demonstration mod regeringen og miljøminister Lea Wermelins planer om en række store naturnationalparker.
Via Landbrugsavisen, 23. september 2021

BYGGEAFFALD DUMPES IGEN OG IGEN I NATUREN: HVAD ER FORMÅLET, RASER SKOVFOGED
Det hører sig ikke til sjældenhederne, at skovfogeden i Naturpark Amager oplever store mængder byggeaffald der bliver læsset af i naturen i stedet for på affaldsstationerne.
Via AmagerLiv, 23. september 2021

EFTER BUNDKARAKTER TIL DANSK NATUR: HER ER TRE OMRÅDER, DER FAKTISK GÅR FREM
Danmarks nationalparker bør lade sig inspirere af de gode eksempler, siger ekspert.
Via DR, 23. september 2021

DE VILDE HESTE PÅ SYDLANGELAND ER I SPIL: DYSTER OM AT BLIVE EN AF 10 NYE NATURNATIONALPARKER
Danmarks Naturfredningsforening bakker op om forslag, der vil gøre området omkring de vilde heste på Sydlangeland til ny naturnationalpark. 23 naturområder er indstillet, og miljøministeren vil udpege 10 nationale naturparker.
Via Fyns Amts Avis, 18. september 2021

KOMMUNEN BØR SIGE NEJ TIL NATURNATIONALPARKER
Et flertal i klima- og miljøudvalget peger på Gludsted og Kompedal plantager som mulige naturnationalparker. Det var da en hæslig tanke, at få de to dejlige plantager udlagt som urørte skove og indhegnet af høje hegn, så store græssere vedvarende kan sørge for, at disse skove for bestandigt kan holdes i en unyttig tilstand.
Via Midtjyllandsavis, 17. september 2021

DE NÆSTE 10 NATUR NATIONALPARKER UDVÆLGES NU!
Processen med udvælgelse af de kommende ti naturnationalparker på statens arealer er startet.Her har alle danskere, organisationer, kommuner med flere, haft mulighed til at komme med gode bud og forslag til de næste 10 Natur Nationalparker. Disse udvælges af Miljøministeriet til december.Men det kan give udfordringer, for MTB folket.
Via DCU, 17. september 2021

REBILD SIGER NEJ TIL NATURNATIONALPARK
Rebild Kommune har takket nej til en naturnationalpark i Rold Skov, fordi man foretrækker at give naturen friere rammer på en anden måde.
Via TV2 Nord, 16. september 2021

JYSKE BORGMESTRE AFVISER REGERINGENS NATURNATIONALPARKER
En række jyske borgmestre siger nej til forslag til områder, der kan udtages til naturnationalparker. Flere politikere mener, at borgmestrene er for hurtigt ude med deres kritik.
Via LandbrugsAvisen, 16. september 2021

SYDLANGELAND KAN BLIVE NATURNATIONALPARK
På sydspidsen af Langeland kan vilde heste og urørt skov blive til en naturnationalpark, når Sydlangeland er med i puljen til at blive én af Danmarks næste ti naturnationalparker.
Via TV2 Fyn, 16. september 2021

VIL BYGGE DANMARK GRØNNERE MED CLT
Den grønne omstilling fra stål og beton til træ har for alvor taget fart indenfor byggeriet. Södra går derfor stort ind på markedet for CLT og har bygget en helt ny fabrik til formålet.
Via BygTek, 15. september 2021

IB ENEVOLDSEN: VI HAR BRUG FOR EN TRÆ-INDUSTRIALISERING
Læs hvad Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll Danmark og bestyrelsesformand i Molio, mener med en ”træ-industrialisering” og hvad branchen bør gøre for at øge brugen af træ som byggemateriale.
Via Licitationen, 15. september 2021

HOS LANDETS FØRSTE NATIONALPARK SIGER DE NEJ TAK TIL EN NATUR-NATIONALPARK
En natur-nationalpark kan udvande Nationalpark Thys stærke brand, frygter borgmester.
Via DR, 13 september 2021

OPHIDSET TILHØRER TIL POLITIKERNE EFTER FUSSINGØ-BESLUTNING: FØJ FOR F….. I SKULLE SKAMME JER!
Tilhørerne var mildt sagt ikke tilfredse med, at byrådet i Randers bakker op om planerne om en naturnationalpark ved Fussingø, og der blev ikke lagt skjul på følelserne.
Via Randers Amtsavis, 13 september 2021

EUROPA OPLEVER SIN VARMESTE SOMMER NOGENSINDE. NU ER DYRERIGET BEGYNDT AT »SHAPE-SHIFTE«
Europa har ifølge eksperter haft den varmeste sommer nogensinde. Det blev skåret ud i pap, da Grækenlands skove stod i flammer igennem store dele af august. Og noget tyder nu på, at dyreriget er ved at tilpasse sig de nye klimatilstande.
Via Berlingske, 8. september 2021

SE VIDEO OG BLIV KLOGERE PÅ TRÆARTERNE
Skovdyrkerne har produceret en ny videoserie om de danske træarter. Følg serien og bliv klogere på arternes karakteristika.
Via Skovdyrkerne, 7. september 2021

IB ENEVOLDSEN: VI HAR BRUG FOR EN TRÆ-INDUSTRIALISERING
Vi bør tale mere om, hvordan vi kan anvende træ til byggeri, standardisere mere og skabe enighed om, hvordan vi dokumenterer, siger Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll Danmark og bestyrelsesformand i Molio. Her uddyber Ib Enevoldsen, hvordan dokumentation, standardisering og nye beregningsmetoder potentielt kan øge anvendelsen af træ som byggemateriale.
Via Molio, 6. september 2021

DONATION PÅ 13 MILLIONER KRONER PÅ VEJ TIL DANSK NATUR
Den uafhængige private fond Naturfonden uddeler 13 mio. kr. til 25 naturprojekter, der skal give bedre natur på samlet 1.200 hektar.
Via Jyllands-Posten, 6. september 2021

NU VÄNDER TRÄKONJUNKTUREN NER – OCH EU-REGLER HOTAR INVESTERINGAR
Det senaste året har trävarupriserna ökat med 115 procent – men nu avtar Corona-boomen snabbt. I USA har priserna imploderat från extremnivåer och Danske Banks analytiker räknar med större prisfall även i Europa.
Via Woodnet.se, 6. september 2021

NU SKAL DE URØRTE SKOVES SVAMPE, INSEKTER OG FUGLE KORTLÆGGES
Naturstyrelsen melder klar til kortlægning af naturens tilstand i 20 af de danske statsskove, der er udlagt til urørt skov. Der er nemlig indgået aftale med firmaet HabitatVision, der stiller med et stærkt hold eksperter til opgaven.
Via Naturstyrelsen, 6. september 2021

17 FORENINGER REJSER SIG I PROTEST MOD NATURNATIONALPARK: – DET KAN VÆRE FOR FARLIGT AT OPHOLDE SIG I SKOVEN MED BØRN
Idrætsklubber, borgeforeninger og en børnehave-bestyrelse er utrygge ved planerne om at omdanne Pamhule Skov til naturnationalpark og fylde den med for eksempel vilde heste. Fritidslivet udelukkes fra skoven, forudser de 17.
Via JyskeVestekysten, 4. september 2021

TØMRERVIRKSOMHEDER HÅRDEST RAMT AF MANGEL PÅ MATERIALER
En analyse fra Dansk Industri viser, at en kraftig mangel på materialer risikerer at bremse aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen.
Via BygTek, 6. september 2021

PEFC DANMARK FÅR NY GENERALSEKRETÆR
PEFC Danmark er klar til at tage hul på et nyt kapitel. Peter Bæk tiltræder som generalsekretær i PEFC Danmark d. 1. september 2021.
Via PEFC, 1. september 2021

PLANTAGEFORMAND: URØRT SKOV ER IKKE VEJEN FREM
220 var samlet til Hovborg Plantages aktionærmøde, hvor det klare budskab blev hilst med klapsalver.
Via Fredericia Dagblad, 1. september 2021

STOR REGNING TRUER EJERE AF GAMLE BRÆNDEOVNE
Det koster cirka 1½ milliard kroner, hvis samtlige brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas skulle udskiftes.
Via BygTek, 1. september 2021

JAKOB ZEUTHEN: BRUG AF BIOMASSE TRUER NATUREN OG KRÆVER PRIORITERING
Mennesker og virksomheders jagt på biologiske ressourcer stopper ikke. Skal vi passe på vores klima og natur, skal EU og Danmark sikre en langsigtet indsats med ét sigte: balance mellem biodiversitet og behovet for biologiske råstoffer, skriver Jakob Lamm Zeuthen.
Via Altinget, 30. august 2021

BEKYMREDE SKOVBRUGERE: VILDT FORSLAG ER HELT I SKOVEN
Det er galimatias at tro, at man får vild natur af at spærre tamdyr inde på små områder og invitere en masse turister, gæster og rekreative brugere ind i relativt små folde. Det kan ikke fungere.
Via SN.dk, 30. august 2021

HVIS VI STOPPER MED AT UDLEDE CO2, STABILISERER TEMPERATUREN SIG I LØBET AF FÅ ÅRTIER
Men vi betaler fortsat en pris for den CO2, der allerede er udledt.
Via Videnskab.dk, 28 august 2021

KLIMAMÅL: BYGGERIET OVERSER KONSTANT ÉN VIGTIG MULIGHED
Der mangler et vigtigt punkt i debatten om at sænke byggeriets påvirkning på klimaet.
Via Børsen, 25. august 2021

MINISTER I DEBAT OM NATURNATIONALPARK
En 1.150 hektar stor naturnationalpark i den østlige del af Almindingens statsejede arealer vækker både glæde og bekymring. Onsdag aftens 360 Live kigger nærmere på debatten.
Via TV2 Bornholm, 25. august 2021

VIBORG MELDER PAS TIL NATURNATIONALPARKER
Om få dage udløber ansøgningsfristen for kommunerne, hvis de ønsker en statslig naturnationalpark i baghaven. Viborg springer over. I denne omgang i hvert fald.
Via Viborg Stifts Folkeblad, 25. august 2021

HÅNDVÆRKSMESTRE: VI BYGGER NÆSTEN KUN MED CERTIFICERET TRÆ
FSC certificeret træ anvendes bredt blandt danske håndværkere og entreprenører – men det er bygherrerne, der stiller kravene.
Via Wood Supply, 24. august 2021

DANSK SKOVFORENING: EU’S ENERGIPOLITIK MÅ IKKE UNDERMINERE VORES NATIONALSUVERÆNE SKOVLOV
Vi skal bruge træer og skove klogt i bekæmpelsen af både biodiversitets- og klimakrise. Det betyder aktiv dansk stillingtagen til EU’s direktiver, skriver Jan Søndergaard.
Via Altinget, 24. august 2021

JÆGERNE RISIKERER FORBUD: UNDLADER AT REGISTRERE FIRE UD AF FEM ÆNDER
Tilladelsen til at sætte ænder ud til jagt er i fare, blandt andet fordi der bliver udsat mellem fem og syv gange flere ænder, end der bliver indberettet til myndighederne.
Via Landbrugsavisen, 23. august 2021

NY RAPPORT: STØJSKÆRME AF TRÆ LANGS LANDETS MOTORVEJE KAN GIVE UVENTET KLIMAGEVINST
Fremtiden byder på mere trafikstøj, men allerede i dag er støj et stort problem flere steder i landet. Derfor indeholder regeringens ’Infrastrukturplan 2035’ 55 km støjskærme ved 11 større motorvejsprojekter og yderligere 3 mia. kr. til støjskærme i støjbelastede områder langs statsveje.
Via Fredericiaavisen, 23. august 2021

MERE TRÆ I BYGGERIET VIL BIDRAGE TIL CO2-REDUKTIONEN
Træerne vokser måske ikke ind i himlen, men det skal vores træbygninger have lov til. Det vil give byggeriet en hurtig gevinst i klimaregnskabet.
Via Børsen, 23. aug. 2021

KAN KLIMA, SKOVDRIFT OG BIODIVERSITET KOMBINERES?
Hvis tilvæksten i de danske skove fordobles med vægt på brugbart træ og på, at træet bruges klogt, kan skovdrift være en væsentlig faktor til reduktion af CO2-udledningen.
Via Jyllands-Posten, 28. juli 2021

UDSÆTNING AF 300.000 GRÅÆNDER BLEV IKKE REGISTRERET SOM DET SKULLE: NU VIL ORGANISATIONER HELT HAVE STOP FOR UDSÆTNING AF DET POPULÆRE JAGTMÅL
I 2019 blev der officielt udsat 60.000 gråænder til jagt i Danmark. Men en undersøgelse har vist, at flere end 300.000 gråænder blev sat ud i naturen samme år, uden det blev registreret, som det skulle. Nu vil flere organisationer have stop for udsætningen af det populære jagtmål.
Via JyskeVestkysten, 26. juli 2021

NYT EU-SKOVUDSPIL: TRE MILLIARDER FLERE TRÆER DE NÆSTE 10 ÅR
EU-Kommissionen har offentliggjort sit udspil til en ny skovstrategi, som skal bidrage til både mere biodiversitet og at nå EU-målet om 55 procents reduktion af CO2-udledning inden 2030.
Via Effektivt Landbrug, 22. juli 2021

EU’S MÅL OM MERE GRØN ENERGI RISIKERER AT FØRE TIL ØGET BRUG AF BIOMASSE
Med sit nye klimaudspil vil EU-Kommissionen øge målet for andelen af grøn energi i Europas energisystem. Men så længe den kontroversielle biomasse regnes som CO2-neutral, frygter fagfolk, at målene blot vil nås gennem øget afbrænding af træpiller og træflis.
Via Information, 16. juli 2021

FLERE DANSKE VIRKSOMHEDER IMPORTERER POTENTIELT ULOVLIGT FÆLDET TRÆ
Siden 2013 er 40 procent af de tilsyn, Miljøstyrelsen har ført med danske importører af trævarer, endt med påbud til virksomhederne, som ikke i tilstrækkelig grad har kunnet dokumentere træets lovlighed. Ulovlig skovhugst kan have store konsekvenser for lokalbefolkninger og klima.
Via Information, 15. juli 2021

FLERE ELBILER, MILLIARDER AF TRÆER OG EN HELT NY KLIMATOLD SKAL SIKRE, AT EU BLIVER GRØN
Europa-Kommissionen har præsenteret sin længe ventede plan for, hvordan EU kan blive grøn.
Via DR, 14. juli 2021

GRØN SOUVENIR FRA REJSEN KAN VÆRE EN KATASTROFE FOR DANSK NATUR
Det kan være fristende at tage eksotiske planter eller frø med hjem fra ferien, men det kan både være skadeligt for naturen og forbudt at bringe til Danmark. Lad hellere være, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.
Via Landbrugsstyrelsen, 6. juli 2021

HUSK SNOR I HUNDEN I NATUREN
Din hund skal i snor, når du er ude i naturen, ellers bliver du meldt til politiet, lyder det fra Naturstyrelsen.
Via SN.dk, 6. juli 2021

SYDJYLLANDS NYE URØRTE SKOVE BLIVER RIGE PÅ BÅDE NATUR OG OPLEVELSER
Af Lea Wermelin (S), miljøminister, Jesper Petersen (S), MF, og Troels Ravn (S), MF, Christiansborg, København K.
Via Jyllands-Posten, 5. juli 2021

BYGGER FEM ETAGERS CO2-VENLIG BYGNING I TRÆ
Et stærkt team af arkitekter og ingeniører vinder konkurrence om at udvikle Realdanias fem etagers forsøgsbyggeri i Kanalbyen i Fredericia. Bygningen bliver bygget af træ med mindst mulig CO2-udledning. Målet er at reducere byggebranchens CO2-udledning.
Via BygTek, 5. juli 2021

NYT LIV TIL SKOVEN I SKOLEN
Hurra! Syv millioner kroner skal hjælpe flere elever ud i naturen ved at revitalisere Skoven i Skolens hjemmeside og organisation.
Via Skoven i Skolen, 3. juli

KLIMASKOVFONDEN ANSÆTTER DIREKTØR
En enig bestyrelse har valgt en formand for den nyoprettede Den Danske Klimaskovfond.
Via Landbrugsavisen, 2. juli 2021

FORBRUGET AF TRÆ ER STEGET MED 25 % PÅ 10 ÅR
Træ vælges i stigende grad som byggemateriale, men træets andel af byggeriet er dog stadig beskedent, viser en ny rapport udarbejdet af Rambøll.
Via BygTek, 1. juli 2021

BÆREDYGTIGHEDSKRAV TIL BIOMASSE TRÆDER I KRAFT
Nye bæredygtighedskrav til biomasse til energiformål træder i kraft i dag 30. juni 2021. Bekendtgørelser og vejledningsmateriale kan nu findes på Energistyrelsens hjemmeside.
Via Newsdesk, 30. juni 2021

STATEN VIL LØSE SAVVÆRKERS PROBLEM MED NYE SKOVE
Det er en balancegang, når staten vil have mere urørt skov, mere biodiversitet og passe på den branche, som er afhængig af at få træ fra de danske skove, erkender miljøministeren.
Via TV2 Bornholm, 29. juni 2021

REALDANIA OG TEKNOLOGISK INSTITUT VIL AFLIVE MYTER OM TRÆBYGGERI
Byggebranchen mangler viden om både potentialer og udfordringer, når træ skal være det primære byggemateriale. Det skal en ny erfaringsopsamling om træbyggeri ændre på. Teknologisk Institut er gået sammen med Realdania om at indsamle al den tilgængelige viden, der findes i dag om træbyggeri.
Via Byens Ejendom, 29. juni 2021

TRÆBYGGERI – KAN DANMARK GØRE SVERIGE KUNSTEN EFTER?
I Sverige er træbyggeri ’det nya normala’, og den svenske byggebranche betragter i dag træ som et byggemateriale på lige fod med andre materialer. Det kan blive et pejlemærke for Danmark, mener Teknologisk Institut.
Via BygTek, 29. juni 2021

VILDTFORVALTNINGSRÅDET DELT: GRØNNE ORGANISATIONER VIL FORBYDE UDSÆTNING AF GRÅÆNDER
Jægere og land- og skovbruget er lodret uenige med grønne organisationer, som vil forbyde udsætning af ænder fra 2023.
Via Landsbrugsavisen, 28. juni 2021

NATURFORENING: URØRT SKOV HAR STORE KONSEKVENSER
Et øget politisk fokus på biodiversitet betyder, at Bornholms to savværker i fremtiden skal hente sit træ i udlandet. Meningsløst, mener man hos Danmarks Naturfredningsforening.
Via TV2 Bornholm, 26. juni 2021

DER ER SÅ FULD AF SJOV INDE I KÆREHAVE SKOV
Kærehave Skov i Ringsted har siden år 2000 været privatejet af Søren Paludan, efter Kærehave Landbrugsskole gik konkurs. Tanken bag overtagelsen var at hjælpe dem, der skal tages i hånden for at komme i skoven.
Via SN.dk, 27. juni 2021

TURISTMÆSSIGE FRONTLØBERE ELLER SKOVØDELÆGGERE?
Miljøstyrelsen har det sidste ord vedrørende glashytter i skov.
Via Folketidende.dk, 23. juni 2021

KØER PÅ SKOVTUR: NYT FORSØG SKAL UNDERSØGE OM SKOV-KØER GAVNER KLIMA OG DYREVELFÆRD
For at gavne dyrevelfærd, biodiversitet og klima har en landmand ved Silkeborg sendt sine køer på skovtur. Han og dyrene er med i et forsøg, hvor skoven er en del af køer og kalves udeområde.
Via TV Midtvest, 23. juni 2021

KLIMASKOVEN, ET EFFEKTIVT REDSKAB TIL HÅNDTERING AF CO2-PROBLEMET
Fortsat skovbrug i de nuværende danske skove plus skovrejsning på ½ mio. ha kan reducere CO2-udledningen med 30%. I denne video diskuterer vi indsatsen i lyset af skovenes andre funktioner fx biodiversitet og friluftsliv.
Via IDA

NY PODCAST GIVER VIDEN OM TRÆ I BYGGERIET
En ny podcastserie i syv afsnit afdækker fra forskellige vinkler, hvordan en række nye miljøvaredeklarationer for træprodukter kan gøre en forskel i byggeriet.
Via Træ.dk, 18. juni 2021

EN SKOVFOGED OM URØRT SKOV OG BIODIVERSITET: MED SKOVDRIFT SKAL VI BÅDE BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN
I Danmark importerer vi ca. 80 procent af vores samlede træforbrug, og alle meningsdannere og eksperter er enige om, at brugen af træ skal øges fremadrettet. Men træet skal dyrkes i skovene for, at det får de ønskede egenskaber, som gør dem til en ressource. Hvis træet ikke skal dyrkes i Danmark, skal det dyrkes et andet sted og transporteres til Danmark – med øget CO2-udledning til følge”, skriver Daniel Hintz.
Via Århus Stiftstidende, 15 jun. 2021

LANDMAND GÅR BIODIVERSITETENS VEJ: LADER NATUREN RÅDE PÅ MARKERNE
Landbrug og biodiversitet kan sagtens gå hånd i hånd. Preben Lauridsen ved Outrup er i gang med at omlægge sit landbrug til gavn for naturen. Og det gavner også landbruget.
Via Vesterhavsposten, 15 jun. 2021

HVOR MEGET SKAL 508.000 HEKTAR DANSK JORD KOSTE?
I Enhedslisten holder man meget af vild natur og grønne områder. Derfor vil partiet gerne have, at 508.000 hektar dansk landbrugsjord bliver omlagt til græs, skov og helt uberørt natur op til 2030.
Via BT, 14. juni 2021

GLEM ALT OM SKOVTUR MED BARNEVOGNEN: GODSEJER SPÆRRER ADGANG TIL SKOVSTIER MED STEN ELLER FÆLDEDE TRÆER
Odder Kommune vil nu undersøge, om godsejer Johan Koed-Jørgensen må spærre adgangen til tre stier omkring Aakjær Gods.
Via Odder Avis, 14. juni 2021

DE STORE SKOVE BLIVER REJST IGEN
Går man en tur i skoven for tiden – eksempelvis i Merritskovene, Havløkkerne og Indtægten, som tilhører Knuthenborg Gods, så vil man opdage, at mange træer er fældet. Men det er helt efter planen. Sagen er simpelthen, at udsædvanligt mange træer har nået den fældningsmodne alder, men nye kommer siden til, fortæller Michael Skjødt, der er skytte i skoven.
Via Folketidende.dk, 11. juni 2021

SKOVEJERE KAN SØGE TILSKUD TIL BIODIVERSITET
Nu kan skovejere og kommuner søge om tilskud til initiativer, der skal fremme biodiversiteten i de danske skove, skriver Landbrugsstyrelsen.
Via Effektivt Landbrug, 10. juni 2021

MERE BIODIVERSITET PÅ VEJ I DANSKE SKOVE
De danske skove er blevet en særdeles populær attraktion efter corona-pandemiens indtog. Nu kan de mange gæster snart se frem til flere fugle, flere insekter og flere vilde blomster, når de besøger landets skove. Netop nu kan skovejere og kommuner nemlig søge om tilskud til initiativer, der skal fremme biodiversiteten i de danske skove, det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.
Via TV2 Bornholm, 9. juni 2021

AARHUS VINKER FARVEL TIL TRÆPILLERNE I 2030
Verdens mindste storby agter at droppe træpillerne i fjernvarmen i 2030. Men trods sats på vedvarende energikilder vil biomasse stadig stå for op til 50 pct. af fjernvarmen.
Via EnergiWatch, 9. juni 2021

SKOVBADENDE BYBOER: »NATUREN ER MIN FLY- MODE I HVERDAGEN«
Det er ikke bare klima og miljø, der er presset, når vi i verdens byer bygger naturen væk. Vores fysiske og mentale sundhed er også udfordret.
Via Politiken, 7. juni 2021

FLERSIDIG SKOVDRIFT KONTRA URØRT SKOV
Læserbrev: Der er for tiden megen debat om, hvordan de danske skove skal drives og udvikles. Hvordan de på bedste måde kan tjene til en bedre natur, produktion af gavntræ og give rum for befolkningens friluftsliv.
Via JyskeVestkysten, , 7. juni 2021

ELGENE KOMMER: DET ER DET STØRSTE, DER ER SKET FOR NATUREN
Skovens folk glæder sig over, at de skal gøre en del af Gribskov mere vild – bag et hegn.
Via SN.dk, 6. juni 2021

FRONTERNE TRUKKET SKARPT OP VED DEMONSTRATION I FUSSINGØ: MODSTANDERNE MOD INDHEGNING AF SKOVEN HAR IKKE OPGIVET KAMPEN
Det ligner en uløselig knude at få gjort alle tilfredse i sagen om den kommende naturnationalpark i Fussingø. Demonstrationen søndag, med deltagelse af et par hundrede, gjorde det klart, hvor uenige parterne faktisk er. Alle vil naturen det godt, men metoden er de vildt uenige om.
Via Randers Amtsavis, 6. juni 2021

PAR VIL OPFØRE GLASHYTTER I SKOV
Vores idé henvender sig til dem, der gerne vil ud i naturen, men som ikke vil ligge i en sovepose i en shelter.
Via Folketidende.dk, 6. juni 2021

VÆR MED ONLINE: KONFERENCE OM NATURNATIONALPARKER
Vil du vide mere om naturnationalparkernes muligheder, dilemmaer og udfordringer? Så kan du være med på skærmen, når vi inviterer til faglig konference på tirsdag d. 8. juni fra 14.30 – 18.00.
Via Miljøministeriet, 4. juni 2021

POLITIET LUKKER SAG OM ULVE I INDHEGNET PLANTAGE: ALLE REGLER ER OVERHOLDT
Syd- og Sønderjyllands Politi har undersøgt de to politianmeldelser, der er kommet mod blandt andet Klelund Plantage og Vejen Kommune. Men der er ikke noget at komme efter – alle regler er overholdt.
Via JyskeVestkysten, 3. juni 2021

NU KAN DANSKERNE VÆRE MED TIL AT PLACERE DE NÆSTE TI NATURNATIONALPARKER
Miljøminister Lea Wermelin og aftalekredsen bag Natur- og Biodiversitetspakken spørger nu danskerne, hvor de mener, at Danmarks kommende naturnationalparker bør ligge. Startskuddet er en konference d. 8. juni.
Via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

TRÆCIRKLER VINDER I KØGE – 40 ALMENE BOLIGER I NY SKOVBY
Det almene boligselskab Fsbs to cirkelformede bebyggelser i træ, med boliger i en – to etager, grønne tage, fælleshus og masser af kontakt med naturen har netop vundet Køge Kommunes udbud om 40 almene boliger.
Via Wood Supply, 28. maj 2021

DET ER FARLIGT OG ULOVLIGT, MEN MANGE HUNDEEJERE ER FLØJTENDE LIGEGLADE: DE SLIPPER HUNDEN LØS I SKOVEN
Carsten Gydesen, der ejer et stykke skov i Grejsdalen, oplever, at mange hundeejere blæser på reglerne og slipper deres hunde løs i naturen. Vildtkamera og skiltning kan forhåbentlig hjælpe på problemet.
Via Fredericia Dagblad, 29 maj 2021

VIL DU MED EN TUR I SKOVEN? NATURSTYRELSEN INVITERER PÅ GUIDET TUR I KOMMENDE NATURNATIONALPARK
Siden regeringen for snart et år siden tog første skridt i retningen af at etablere Naturnationalpark Fussingø, er forslaget blevet debatteret vidt og bredt. Nu inviterer Naturstyrelsen på skovvandring, så nysgerrige borgere selv kan få syn for sagn.
Via Randers Amtsavis, 29 maj 2021

NATURMØDET BØD PÅ ENIGE POLITIKERE: ØNSKER MERE URØRT NATUR – MEN SLÅS OM PROCENTERNE
Dagens virtuelle møde med Folketingets partiledere, eller deres stedfortrædere, fra Folketingets partier viste stor opbakning til fortsat landbrug – men EU’s procentmål er der uenighed om.
Via Landbrugsavisen, 28. maj 2021

LANGSOMT BUREAUKRATI FOR SKOVREJSNING RESULTERER I STORE MÆNGDER TABTE CO2-REDUKTIONER
Langsom sagsbehandling og udeblivende tilskud forhindrer private i at rejse skov. Det kan potentielt tabe hundredtusindvis af CO2-reduktioner.
Via Klimamonitor, 27. maj 2021

SKOVSKOLEN SØGER STUDIELEDER OG FAGLIGT FYRTÅRN TIL SKOV- OG LANDSKABSINGENIØRUDDANNELSEN I NØDEBO
Skovskolen søger et fagligt fyrtårn inden for skov- og naturforvaltning til skov- og landskabsingeniøruddannelsen i Nødebo, med ansættelse fra 1. august 2021 eller snarest muligt derefter. Vores nye kollega skal både være studieleder, underviser og udvikler.
Via Københavns Universitet

SANDERUMGAARD GODS: KLODSERNE ER LAGT TIL GENERATIONSSKIFTE
Danmarks ældste adelsfamilie bor midt mellem æbletræer og rosenbede i Davinde ved Odense. Sanderumgaard har tilhørt Vind-slægten siden 1800-tallet, hvor Den Romantiske Have blev anlagt. I dag blomstrer haven igen – ligesom godsets kartoffelplanter og Susanne og Erik Vinds mange andre projekter på godset.
Via Fyens Stiftstidende, 26 maj 2021

SKOVMANDEN FYLDER 60 ÅR
Steen Bonne Rasmussen markerede i 2020, at han i 25 år havde været skovfoged i Viborg. Nu fylder han 60 år.
Viborg Stifts Folkeblad, 26 maj 2021

DI OG 3F FORESLÅR MERE URØRT SKOV TIL GAVN FOR BIODIVERSITETEN, KLIMAET OG ERHVERVSLIVET
Fagforeningen 3F og arbejdsgiverorganisationen Dansk Industris branchefællesskab for Træ- og Møbelindustri (TMI) kommer nu med et forslag til, hvordan vi kan få endnu mere urørt skov end regeringen ellers lægger op til. Samtidig vil de to organisationers forslag være bedre for klimaregnskabet, beskæftigelsen og for produktionen af bæredygtig træ, mener de.
Via Dansk Industri, 26 maj 2021

SKOVBRANCHEN UNDRER SIG: HVOR SKAL TRÆET KOMME FRA?
De kommende naturnationalparker kan gøre fremtiden svær for den danske skovbranche. I et marked med i forvejen stor efterspørgsel på træ som en bæredygtig ressource skærer det i ørene, at man vil lade en stor mængde eksisterende produktionsskov stå urørt.
Via Grønteknik, 24. maj. 2021

LANDMAND PLANTER SKOV, DER SKAL BESTÅ I 100 ÅR: MIT MÅL ER AT BLIVE CO2-NEUTRAL
Landmand planter skov, der skal bestå i 100 år: Mit mål er at blive CO2-neutral
Via Vejle Amts Folkeblad, 24. maj 2021

DANMARK SKAL AF MED BUNDREKORD FOR NATUR SÅ HURTIGT SOM MULIGT, SIGER MILJØMINISTEREN
I ‘Danmark redder jord’ gjorde miljøministeren klart, at “en folkebevægelse for naturen” holder politikerne til ilden for at beskytte natur.
Via TV2, 23. maj 2021

HVORDAN KAN VILDE HESTE OG BISONER REDDE NATUREN? FÅ SVARET HER
Kun cirka én procent af Danmark er vild natur. Her får du svar på, hvordan vi kan komme naturen til undsætning.
Via TV2, 23. maj 2021

DANSKE SKOVE SÆTTES I BRAND, OG TRÆER SPRÆNGES I LUFTEN
Fældning, sprængning og afbrænding af træer skal danne grobund for mere vild natur i Danmark.
Via TV2, 23. maj 2021

SKOVDRØM GÅR I OPFYLDELSE: KOMMENDE ÆGTEPAR PLANTER FIRE HEKTAR SKOV FOR EGEN REGNING
Morten Aunsborg og Maria Groth Nørharts drøm om at rejse fire hektar skov bliver nu til virkelighed. Fredag kørte de første plantemaskiner rundt på grunden ved Holmegaarden.
Via Fyns Amts Avis, 22. maj 2021

DANSKERNE SMIDER IKKE SKRALD – VI EFTERLADER GENSTANDE
Over 90 procent af danskerne mener, der er uacceptabelt at smide skrald på gaden eller i naturen – men mange af os gør det alligevel i situationer, hvor vi overbeviser os selv om, at det er i orden. Det gælder om at ændre vores adfærd permanent, lyder det fra eksperter.
Via Fyns Amts Avis, 21. maj 2021
https://faa.dk/artikel/danskerne-smider-ikke-skrald-vi-efterlader-genstande

SF VIL OMLÆGGE 15 PROCENT AF LANDBRUGSAREALET
SF mener ikke, det er muligt at indfri Danmarks klima- og miljømål, uden at mindst 400.000 hektar landbrugsareal omlægges til natur, skov og permanent græs. Partiet skyder langt over målet med deres forslag, mener L&F. Også Venstre er skeptisk.
Via Altinget, 21. maj 2021

VI KAN IKKE UNDVÆRE BIOMASSEN
Biomassen hverken kan eller skal udfases. Men vi skal bruge den klogt og i kombination med andre teknologier. Det var budskabet, da biomassen onsdag var til debat.
Via Dansk Energi, 20. maj 2021

VREDE PÅ TREKANTOMRÅDETS SKOV- OG NATURSTIER
En undersøgelse fra GF Fonden viser, at coronapandemien har medvirket til øget trængslen på stierne i Danmark. Og tvivl om, hvilken side man bør gå i, skaber forvirrende og potentielt farlige situationer. Det gælder også i Region Syddanmark, hvor mere end hver fjerde borger i Trekantområdet har oplevet decideret vejvrede fra andre på stierne.
Via Fredericiaavisen, 20. maj 2021

3F OG DI I FÆLLES OPRÅB: REGERINGENS PLANER OM URØRT SKOV SKADER KLIMAREGNSKABET
Regeringens planer om urørt skov er stik imod forskernes anbefalinger. Det risikerer at blive en væsentlig hindring for, at Danmark lever op til regeringens egen ambitiøse 70 procents CO2-målsætning på klimaområdet, skriver Hanne M. Sundin og Jesper Lund Larsen.
Via Altinget, 19. maj 2021

DANSKERNE ER VÆLTET UD I NATUREN – OG BLEVET VREDE PÅ HINANDEN
Det sidste års tid har gå- og vandreture erstattet de fleste andre former for socialt samvær. Ja, faktisk har omkring hver anden oplevet at gå enten markant eller lidt mere end normalt.
Via BT, 19. maj 2021

GODSEJER TRÆT AF GÆSTER, DER IKKE HOLDER SIG PÅ SKOVENES ANLAGTE VEJE OG STIER
Mere end 100.000 gæster har i det seneste år tid besøgt Rathlousdals skove. Det tærer på naturen, siger godsejer Johan Tesdorpf.
Via Århus Stiftstidende, 19 maj 2021

INVESTOR MED 350 HEKTAR SKOVPLANTAGE: “JEG FORETRÆKKER SKOV FREM FOR BITCOINS”
Skov er en investering, der kan noget, som andre investeringer ikke kan: Den er solid, smuk og kan nydes dagligt.
Via Landbrugsavisen, 17. maj 2021

NYT DIGITALT VÆRKTØJ BRINGER NATUREN TÆT PÅ ALLE DANSKERE
Det er første gang i Danmarkshistorien, at der samles så mange arter på et sted. Det nye website Arter.dk, og den tilhørende app vil give kortlægningen af den danske biodiversitet optimale betingelser. Borgere, forskere og forvaltere kan nu samarbejde om at samle og dele viden om, hvor de danske arter findes.
Via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 17. maj 2021

NATURROMANTIKERE ØDELÆGGER SKOVENE, SKADER MILJØET OG SVÆKKER DEN DANSKE TRÆINDUSTRI
Den politiske alliance mellem regering og venstrefløj har mange konsekvenser. En af dem tales der stort set ikke om.
Via Jyllands-Posten, 16. maj 2021

URØRT SKOV ER IKKE VEJEN FREM
Læserbrev: Regeringen vil nu udlægge 75.000 hektar produktiv statsskov til urørt skov. Det sker i en tid, hvor vi på grund af coronakrisen oplever træmangel i hele verden. Alt tyder på, at denne mangelsituation er kommet for at blive.
Via JyskeVestkysten, 16 maj 2021

22 NYE PROJEKTER HAR FÅET JA TIL SKOVREJSNING
Nyskovfonden er begyndt at rejse i alt 5.000 hektar skov i Danmark. Nu har man givet tilsagn til 35 hektar.
Via LandbrugsAvisen, 16. maj 2021

HUNDELUFTER FINDER KLAMT SKRALD: ‘DET ER KRAFTEDEME NOGET SVINERI!’
Der skal meget til at ødelægge idyllen ved en spadseretur i skoven en solskinsdag.
Via BT, 14. maj 2021

NGO: ENSIDIGT FOKUS PÅ KLIMA OG BIODIVERSITET OVERSER COLUMBUSÆGGET NATURNÆR SKOV
Ensidige natur eller klimainteresser kan ikke løse hverken natur- eller klimaudfordringerne. Det kræver en balance mellem alle de hensyn, der er, til Danmarks begrænsede naturareal. Og her er naturnære skove nøglen, skriver Jørgen Nimb Lassen.
Via Altinget, 11. maj 2021

FLERTAL STEMMER JA TIL BIOMASSEKRAV OG FASTHOLDER MODEL FOR GRØNNE CERTIFIKATER
Et politisk flertal i Folketinget har vedtaget det lovforslag, der skal realisere EU’s VE-direktiv i dansk lov. Dansk Energi er glade for resultatet, der fastholder systemet for oprindelsesgarantier og indfører nye krav til bæredygtig biomasse.
Via Dansk Energi, 6. maj 2021

BEREGNINGER CHOKERER FORSKERE: AMAZONAS UDLEDER NU MERE CO2, END DEN OPTAGER
Skovrydning og rovdrift gør, at verdens største regnskov ikke længere suger mere CO2 ud af luften, end den udleder.
Via DR.dk, 4. maj 2021

NU KAN DU BLIVE BEGRAVET UNDER TRÆKRONERNE: ESBJERG HAR FÅET EN NATURKIRKEGÅRD
Efter flere års ventetid kan esbjergenserne nu få sat urner i skovbunden. Et lille skovstykke mellem Brillesøerne og Gravlundvej er blevet indviet til formålet.
Via JyskeVestkysten, 2. maj 2021

OBSERVATIONER EFTERLYSES: ER DER SPOR EFTER ULVE PÅ VIBORGEGNEN?
Frivillig ulve-kortlægger spørger efter observationer og spor efter ulve i plantager på blandt andet Viborgegnen.
Via Viborg Folkeblad, 30. april 2021

»DET ER EN REN KRUDTTØNDE«: NATUREN ER TØR OG LETANTÆNDELIG FLERE STEDER
De forgangne uger har budt på flere natur- og skovbrande. Vi skal formentlig om på den anden side af bededagsferien, før vegetationen kan blive skyllet igennem. Giv agt indtil da, lyder opfordringen fra Danske Beredskaber.
Via Jyllands-Posten, 29. april 2021

EFTERLADT BÅL SATTE ILD TIL SKOVBUNDEN
Frederiksborg Brand & Redning måtte onsdag aften slukke en brand i skovbunden i Gribskov ved Nødebo.
Via SN.dk, 29. april 2021

EFTER STOR INTERESSE: LOVFORSLAG OM DANMARKS NYE NATURNATIONALPARKER ER KLAR TIL FOLKETINGET
Godt 200 høringssvar er tikket ind, efter Miljøminister Lea Wermelin i januar sendte et lovforslag om Danmarks kommende naturnationalparker i høring. Nu skal det behandles i Folketinget.
Via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 29. april 2021

DANSK ENERGI: STØRSTEDELEN AF DANSK BIOMASSE VIL VÆRE UDFASET I 2040 – HELT UDEN TVANG
Danmark er Europas frontløber, hvad angår krav til biomassens bæredygtighed. Fremadrettet vil det danske forbrug af biomasse falde naturligt, i takt med at for eksempel varmepumper bliver billigere og i stand til at levere grøn varme i større mængder, skriver Kristine Grunnet.
Via Altinget, 21. april 2021

‘KAN EN EG PÅ FLUGT INTEGRERES I DANMARK?
Klimaforandringerne får ikke kun betydning for menneskers levevilkår. Også verdens træer vil få ændret deres levebetingelser, og mens nogle vil tilpasse sig, vil andre dø.
Via Wood Supply, 19. april 2021

SKOVBRANDE RASER I VESTJYLLAND – BRANDVÆSNET ADVARER
Der er ikke faldet meget regn den seneste tid. Det har fået ellers normalt regnvåde Vestjylland til at gå op i flammer flere steder.
Via BT, 19. april 2021

FORÅRET ER HER: BØGEN ER SPRUNGET UD I VEJLE – SE HER HVOR
Datoen blev ifølge en læser 18. april.
Via Fredericia Dagblad, 19. april 2021

50 BRANDFOLK OG 22 SLUKNINGSKØRETØJER I AKTION – FIRE VANDRERE MISTÆNKT FOR STORBRAND
Lørdag eftermiddag opstod en stor naturbrand ved Randbøl Hede, efter at fire vandrere brugte et trangia stormkøkken til at lave en kop kaffe.
Via TV2, 18. april 2021

BÆREDYGTIG BIOMASSE ER VIGTIGT: DET HAR SKUBBET MASSIVE MÆNGDER AF KUL UD KRAFTVARMEVÆRKERNE
“Som producent af bæredygtig biomasse møder vi desværre ofte postulater om vores produktion af biomasse, der ikke passer”, skriver Jens Wolf.
Via Århus Stiftstidende, 17. april 2021

VIDEO: VOLDSOM NATURBRAND ER NÆSTEN SLUKKET EFTER MASSIV INDSATS
Det lød allerede bekymrende, da TrekantBrand lørdag omkring klokken 15:30 meddelte på Twitter, at brandvæsnet var til stede til en større brand på Randbøl Hede.
Via JyskeVestkysten, 17. april 2021

DENNE PLANTE ER URGAMMEL OG GRØN ÅRET RUNDT: MOS ER NOGET HELT SÆRLIGT
Mos i græsplænen er en pestilens for mange haveejere, men lad det nu ligge (!) – og nyd mosserne i skoven lige nu, skriver Jacob Iskov.
Via Horsens Folkeblad, 16 april. 2021

APPLE SMIDER MILLIARD I SKOVENE
Tech-giganten vil gøre sig grønnere ved at kompensere for CO2-udledninger hos leverandører gennem en milliardinvestering i skovdrift, der også skal give økonomisk afkast. Flere virksomheder kommer til at gå den vej, vurderer WWF, men der er faldgruber.
Via Børsen, 15. april 2021

100 MILLIONER: SKOV VOKSER TIL DOBBELT STØRRELSE
Roskilde Kommune gør nu det første alvorlige forsøg på at sætte handling bag ordene om, at kommunen skal have væsentlig mere skov. Himmelev Skov får nu mulighed for at blive dobbelt så stor – fire gange så stor faktisk, hvis man ser på hvor mange hektar skoven fylder i dag.
Via SN.dk, 14. april 2021

PLANER FOR SKOVENE – JEG BLEV SÅ KED AF DET
Jeg har arbejdet i skov og færdes i skoven i mange år. Frydet mig over de smukke velplejede danske skove, der er sprøjtefrit og i driften gødningsfri. Når man så hører sådan en samtale med de to mennesker, bliver man ked af det, meget ked af det.
Via Midtjyllandsavis, 14. april 2021

ØKOLOGI, PLANTEBASERET KOST OG DANSKE SKOVE FÅR TILFØRT MILLIONER
Fødevareminister Rasmus Prehn har store forventninger til indsatserne. Midlerne skal blandt andet bruges til at fremme de nye kostråd i professionelle køkkener, og det kan give et positivt boost til området for plantebaseret kost, siger ministeren.
Via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 14. april 2021

NATUREN SKAL KORTLÆGGES I STATENS URØRTE SKOVE
I disse år er der gang i en historisk udlægning af store områder af urørt statsskov for at give naturen et løft. AAGE V. JENSEN NATURFOND giver ni mio. kroner til at kortlægge biodiversiteten i 20 af de nye urørte skove.
Via Naturstyrelsen, 12. april 2021

DANMARK FÅR FLERE OG FLERE HUNDESKOVE
Der er godt nyt til hunde og deres ejere. Antallet af hundeskove i Danmark stiger nemlig støt. Alene det seneste halve år har de statslige naturområder udvidet sortimentet med tre nye hundeskove. I denne uge åbnede den nyeste af slagsen ved Rudkøbing på Langeland.
Via Naturstyrelsen,  9. april 2021

URØRT SKOV GIVER IKKE STORE KLIMAGEVINSTER
Ny forskning fra Københavns Universitet dokumenterer, at urørt skov – skønt et vigtigt redskab for biodiversiteten – ikke giver nævneværdige klimagevinster.
Via Træ.dk, 9. april 2021

BARKBILLER SKAL BEKÆMPES MED…LUGTE
De generende barkbiller, som skovejere verden over kæmper en tiltagende ulige kamp med, kan måske besejres ved hjælp af særlige lugte, viser ny svensk forskning.
Via Træ.dk, 9. april 2021

NÅR HAVET STIGER, OPSTÅR SPØGELSESSKOVE AF DØDE TRÆER
Saltvand i jordbunden har været med til at slå skovområder langs den amerikanske østkyst ihjel, konkluderer et ph.d.-projekt. En skov fra undersøgelsen er skrumpet med ti procent.
Via Ing.dk, 7. april 2021

DEBAT: DET ER GLÆDELIGT AT FLERE FÆRDES I NATUREN
I vore skandinaviske nabolande har de ‘allemandsretten’ i skovene og på fjeldet. Det betyder at alle kan færdes frit på og udenfor stier og veje, og man må plukke svampe og bær til eget brug. Sådan en regel har vi ikke i Danmark, men heldigvis giver Naturbeskyttelsesloven alle ret til at færdes til fods og på cykel på veje og stier i privatejede skove.
Via Uge-Bladet Skanderborg,  7. april 2021

JÆGERE SMIDER FLØJLSHANDSKEN: “DER SKAL STILLES KRAV OM NATUR I LANDBRUGET”
Flere års dialog og forsøg med frivillighed har ikke vendt den negative udvikling for arter i det åbne landskab. Jægerforbundet åbner for at stille konkrete naturkrav til landbruget, fortæller formand for markvildtudvalget Jens Venø Kjellerup.
Via Landbrugsavisen, 6. april 2021

KALDER ALLE FRILUFTSMENNESKER: HVIS DU SER DETTE I NATUREN – SÅ ANMELD DET!
Landbrugsstyrelsen beder om hjælp til at holde øje med skadedyr og plantesygdomme, der er skadelige for naturen.
Via TV2 Lorry, 6. april 2021

NABOER TIL NYE NATURPARKER GRUER FOR HØJE HEGN, DYREVELFÆRD OG MULIGHEDEN FOR FRILUFTSLIV
Naturnationalparker: Danskerne ønsker mere natur og biodiversitet, men natur bag hegn og udsatte dyr, der ikke må fodres, vækker modvilje.
Via Landbrugsavisen, 4. april 2021

BO ER TRÆT AF UBUDNE SKOVGÆSTER
Reglerne for færdsel i en privat skov bliver hyppigt overtrådt, fortæller skovejer.
Via Uge-Bladet Skanderborg, 25. marts 2021

90 AF LANDETS KOMMUNER ER KLAR TIL AT BLIVE VILDERE
De danske kommuner melder sig klar til dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune, efter miljøminister Lea Wermelin i februar inviterede alle landets 98 kommuner til at gøre noget VILDT for biodiversiteten.
Via Miljøministeriet, 25. marts 2021

I SKOVENS DYBE STILLE RO: CYKLISTER TØRNER SAMMEN MED SEXGLADE MÆND
Friluftsliv er mange ting, men nogle aktiviteter lader sig vanskeligt kombinere. Det siger fynske mountainbikere efter flere nærkollisioner i en lidt for lille skov.
Via Berlingske, 24. marts 2021

BÆVER-BALLADEN: NÅR REWILDING LØBER WILD
Problemerne med bæveren i vestjyske vandløb er selvskabte. ”Vi alene vide”-ministeriet kunne fra starten have høstet fra vores rige vidensbank om vandløb. Var det sket, havde vi måske kunnet redde de milliondyre vandløb.
Via Gylle.dk, 24. marts 2021

KLIMAMÅL KRÆVER MERE AMBITIØSE HANDLINGSPLANER
Skal vi nå Folketingets ambitiøse 2030 klimaplan, skal vi have højere ambitionsniveau for handlingsplanerne.
Via Dagens Byggeri, 18.marts 2021

FOLK VADER IND PÅ PRIVATE MARKER OG SLIPPER HUNDE LØS I PRIVAT SKOV PÅ DERES CORONA-GÅTURE
Skovfogeden løfter pegefingeren, og landbetjenten uddeler bøder til folk, der slipper hunde løs ved Rosenvold Gods og cykler henover private marker. Problemet er ikke tidligere set i så stort omfang.
Via Vejle Amts Folkeblad, 16 marts 2021

DU PANTER, VI PLANTER: COOP VIL KONVERTERE PANTKRONER TIL MERE END 40 HEKTAR SKOV OM ÅRET
Med hjælp fra kundernes tomme flasker og dåser går Coop i denne uge i gang med indsamling til det, der kan udvikle sig til Danmarkshistoriens største, private skovrejsningsindsats.
Via Ritzau, 15. marts 2021

DEBAT: STOP FOR PRODUKTION FRA DANSKE SKOVE VIL BÅDE SKADE KLIMA OG BIODIVERSITET
Med den hastige vækst af Jordens ørkenområder m.v. er de fleste enige om, at klimaet og dermed luftens CO2-indhold p.t. er det største miljøproblem i verden.
Via Ingeniøren, 8. marts 2021

ØGET EFTERSPØRGSEL OG PRIS PÅ CERTIFICERET TRÆ
Det er nok ikke gået mange forbi, at samfundet stiller store og divergerende krav til driften af landets skove. I Danmark har vi skovloven til at sikre, at de forskellige hensyn i skovene tilgodeses efter samfundets behov. Selvom man kan mene, at det burde være rigeligt, er der nu stigende efterspørgsel på træ fra dokumenteret bæredygtigt drevne skove.
Via Skovdyrkerne, 8. marts 2021

SKOVEN ER I VINDEN
Rekreative formål, naturhensyn og klimaet gør, at flere ønske at rejse en skov. Men det haster, hvis man vil med i årets tilskudspulje, påpeger midtfynsk skovfoged.
Via Effektivt Landbrug, 7. marts 2021

KAN SOLSORTEN SYNGE, MENS DEN SOVER?
En læser er nysgerrig efter at vide, om man kan høre solsortens fuglesang, selvom den snorkbobler, samt hvordan fuglen ser ud, når den sover.
Via Videnskab.dk, 7. marts 2021

SKOVFOGED OM TRÆMARKEDET: – SKOVEN HAR EN FREMTID
Rune Bukkehave forventer en stigning i træprisen efter skadedyrsangreb i Centraleuropa og en generelt stigende efterspørgsel på træ.
Via Effektivt Landbrug, 6. marts 2021

STYRELSE RYKKER FREM PÅ SKOVREJSNING
Landbrugsstyrelsen rykker tilskudsordningen frem, og der vil fremover være mere fokus på at fremavle forskelligartet natur på skovarealerne.
Via Effektivt Landbrug, 6. marts 2021

WERMELIN: FORBUD MOD FLERE ENGANGSPRODUKTER OG MÆRKNING SKAL FJERNE PLAST I NATUREN
Fra sommer skal produkter som cigaretter, vådservietter, tamponer og drikkebægre mærkes med et nyt mærke, så forbrugerne kan se, at de indeholder plastik. Flere engangsprodukter bliver samtidigt helt forbudte.
Via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 4. marts 2021

POPULÆR NATURPARK OPLEVER FLERE KONFLIKTER MELLEM GÆSTERNE – NU SKAL SIMPLE REGLER LØSE PROBLEMET
Familier på søndagsudflugt og motionscyklister i høj fart kan være en svær kombination på smalle stier.
Via Jyllands-Posten, 1. marts 2021

UDRYDDES DANMARKS ULVE SYSTEMATISK?
Ulve forsvinder på stribe, men vores ellers præcise overvågningssystemer giver ikke svar på hvorfor.
Via Skive Folkeblad, 26. februar 2021

NATURFORENING: RAPPORT KALDER PÅ GENÅBNING AF KLIMAAFTALER
Regeringens klimastrategi med at vente på teknologiske løsninger er farlig, mener naturfredningsforening. Greenpeace savner offensive mål for landbruget.
Via AgriWatch, 26. februar 2021

ANNETTE ER TRÆT AF ‘WANNABE TOUR DE FRANCE-KØRERE’: ‘DE SIGER HOLD KÆFT ELLER GIVER FINGEREN, HVIS VI BEDER DEM OM AT SÆNKE FARTEN’
Da en ny natursti blev oprettet i 2015, var Annette Laursen og Michael Sanner begejstrede.
Via BT, 25. februar 2021

NY UNDERSØGELSE RANGERER NATUREN I DANMARK
Forskere på Aarhus Universitet har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening regnet på og kåret Danmarks gode og mindre gode naturkommuner.
Via Maskinbladet, 25. februar 2021

JO, NOGET BIOMASSE ER FAKTISK HELT BÆREDYGTIG – OGSÅ PÅ LANG SIGT
Selv efter et helt tillæg om biomasse i Information er indtrykket, at biomasse ikke er bæredygtigt. Men noget biomasse er faktisk CO2-neutral og bæredygtig på lang sigt. Det må vi ikke glemme, skriver lektor i fysik, energi og klima Holger Skjerning i dette debatindlæg.
Via Information, 25. februar 2021

DANSKE PRIVATE SKOVE BLIVER PLAGET AF FOLK, SOM IKKE RESPEKTERER REGLERNE
Skovejere melder om stigende problemer med skovgæster, der ikke respekterer adfærdsregler i private skove.
Via Jyllands-Posten, februar 2021

SKOVEJERE MELDER OM STRESSRAMTE DYR UNDER CORONAINVASION
Cirka 70 procent af de danske skove er privatejede. Der er mere restriktive regler for færdsel i private skove end i offentlige skove.
Via MSN, 21. februar 2021

TRÆER ANGREBET AF SVAMPESYGDOM I HUNDESKOVEN I ØSTERÅDALEN
Asketræerne i hundeskoven i Østerådalen Nord er angrebet af svampesygdom. Derfor fælder Aalborg Kommune træerne, der ellers kan være til fare for publikum og dyr, hvis de vælter.
TV2 Nord, 19. februar 2021

IVRIGE SKOVGÆSTER PRESSER DYR: VILDT GÅR UD PÅ VEJENE, OG YNGLENDE FUGLE FORSTYRRES
De private skovejere efterspørger bedre dannelse i at færdes i naturen hos de stadig flere gæster, som bruger skovene som udflugtsmål under corona-nedlukningen.
Via TV2 Lorry, 18. februar 2021

BEKYMRING BLANDT SKOVEJERE: SKOVENS DYR ER JAGET VILDT UNDER CORONA
Danskernes nyfundne glæde ved vandreture i skovene stresser dyrene, som ikke ved, hvor de skal være, skriver Dansk Skovforening.
Via Landbrugsavisen, 18. februar 2021

FÆLLESJAGTER PÅ HJORTEVILDT ER BEDSTE VÆRN MOD AFGRØDESKADER
Ny analyse opgør afgrødeskaderne fra hjortevildt i Midt- og Vestjylland til over 7 mio. kr. i 2020.
Via Sagro, 18. februar 2021

DOGMATISKE REWILDING-TILHÆNGERE SKABER STOR SPLID MELLEM NATURBRUGERE
En håndfuld meget aktive facebook-krigere omkring de sociale medier biodiversitet.dk og rewilding.dk har skabt en hadefuld konfrontation mellem grupper af naturbrugere, der ser forskelligt på indholdet af de kommende naturnationalparker. De har fået støtte fra en biolog, der også er radiovært, en idehistoriker, naturvejlederen fra Naturhistorisk Museum og af et par universitetsansatte.
Via Gylle.dk, 18. februar 2021

FÆLLESJAGTER PÅ HJORTEVILDT ER BEDSTE VÆRN MOD AFGRØDESKADER
Ny analyse opgør afgrødeskaderne fra hjortevildt i Midt- og Vestjylland til over syv millioner kroner i 2020.
Via Maskinbladet, 16. februar 2021

TRÆHANDLER OM RUTCHEBANETUR AF ET REGNSKABSÅR: FULDSTÆNDIG SURREALISTISK
For koldingensiske European Wood Corporation, EWC, begyndte 2020 med tavse telefoner men sluttede med et rekordregnskab.
Via Wood Supply, 15. februar 2021

SKOVFOLK ER IKKE I TVIVL: 75.000 HEKTAR VILDSKOV ER EN KLIMABELASTNING
Den negative klimaeffekt ved rewilding er stort set ikke blevet diskuteret i det offentlige rum – herunder på Christiansborg. Samtidig findes der ikke dokumentation for, at rewilding faktisk fungerer. Tankerne om rewilding er imidlertid baseret på ideologi og savner et videnskabeligt fundament. I den forbindelse skal man ikke lade sig vildlede af, at det igen og igen er blevet fremført, at det fungerer. Gentagelsen af budskabet får os måske til at tro, at der må være noget om snakken. Men gentagelse er ikke dokumentation, skriver Esben Møller Madsen, Palle Madsen og Per Hilbert.
Via Århus Stiftstidende, 14. februar 2021

INTERNATIONALE TOPFORSKERE ADVARER MOD BIOMASSE
Stop afbrænding af biomasse i kraftværker. Det skader klimaet, lyder det i en appel fra 500 førende forskere.
Via Fyens Amts Avis, 11. februar 2021

TRÆ ER EN NATURLIG ENERGIKILDE: LAD OS DA HAVE VORES BRÆNDEOVNE I FRED
At biler nu forurener mindre end brændeovne er godt nyt uden at være et argument for at forbyde opvarmning med træ. Danmark er et land med frisk vejr og regn nok, hvilket sender partiklerne fra brænderøg ind gennem naturens kredsløb, hvor det bliver omsat. Det er ikke et stort problem, og lokale problemer kan løses lokalt”, skriver Henrik Ræder Clausen.
Via Århus Stiftstidende, 10 februar 2021

FORSKERE I NY DEKLARATION: VERDEN KAN BLIVE FOSSILFRI OMKRING 2035
Det er tid til at hæve de grønne ambitioner, lyder meldingen fra både danske og internationale energiforskere.
Via Videnskab.dk, 10 februar 2021

MÅSKE ER DER KØBERE TIL DINE NATURAREALER
Sagro oplever stigende interesse fra ikke-landmænd, som vil købe jord og skabe deres eget naturparadis.
Via Effektivt Landbrug, 9. februar 2021

CERTIFICERET TRÆ BLIVER EN NY NORMAL, MENER DIREKTØR OG SKOVEJER
Efterspørgslen på produkter der er lavet af certificeret træ er markant stigende og forventes helt at overtage markedet.
Via CSR.dk, 9. februar 2021

DEBAT: SKOVEN OG CO2-OPTAGET VOKSER OG VOKSER – OG DERFOR ER BIOMASSE EN GOD LØSNING
De levende træer har i de danske skove fra 2018 til 2019 øget mængden af bundet kulstof svarende til 2,2 mio. ton CO2. Det beviser, at biomasse er en god klimaløsning, skriver Steen Riber, direktør for HedeDanmark, i dette debatindlæg.
Via Klimamonitor, 8. februar 2021

FOND ANBEFALER FEM NORDJYSKE NATURNATIONALPARKER
WWF Verdensnaturfonden foreslår regeringen, at fem af de 13 nye naturnationalparker skal ligge i Nordjylland.
Via TV2 Nord, 8. februar 2021

NY RAPPORT VISER, AT TILVÆKSTEN AF SKOV I EUROPA LANGT OVERGÅR HUGSTEN
Er der træ nok? Det spørgsmål bliver landets trævirksomheder ofte stillet, og i den netop offentliggjorte rapport State of Europe’s Forest 2020 kommer vi nærmere svaret. Her viser aktuelle tal, at Europas skovarealer er stigende, og at tilvæksten af vedmasse er langt større end hugsten. Den tendens vil fortsætte, så længe vi fokuserer på og bidrager til bæredygtigt skovbrug, lyder det fra blandt andre Dansk Skovforening og foreningen Træ i Byggeriet.
Via Brønderslev Avis, 7. februar 2021

BØGESKOV SOM GRAVPLADS
Interessen for at få sin urne nedsat i Hostrup Skov er steget, efter ejeren modtog de nødvendige tilladelser.
Via Skive Folkeblad, 7. februar 2021

SKOVFOGED OM VILDSKOV: AT TAGE 750 HEKTAR SKOV UD AF DRIFT ER FORRÆDERISK
Skovfoged Helge Daus mener, at Marselisborgskovene skal være naturnær produktions-lystskov med plads til mountainbikere, fodtusser og ryttere. Og så skal det også være muligt for handicappede at komme på rundtur i skoven på visse tider i minibus.
Via Horsens Folkeblad, 7. februar 2021

VILD NATUR OG BIODIVERSITET ER EN OPLEVELSESGAVE – OGSÅ I MOESGAARD VILDSKOV
De Unge Biodiversitetsambassadører kæmper for, at naturen og dens mangfoldighed får mere opmærksomhed i Danmark. Gennem oplysning og positiv formidling, arbejder de på at dele deres glæde ved naturen med danskerne, så vi kan stå sammen om at redde den trængte biodiversitet.
Via Horsens Folkeblad, 7. februar 2021

BIOMASSENS OP- OG NEDTUR ER HISTORIEN OM, AT DANMARK IKKE ALTID ER ET GRØNT FOREGANGSLAND
På papiret er træbiomasse Danmarks største vedvarende energikilde – men faktisk er forbruget med til at accelerere klimaforandringerne, lyder kritikken.
Via Information, 6. februar 2021

I FREMTIDEN VIL VI SE VARMEPUMPER FORTRÆNGE BIOMASSE
5 skarpe om biomasse: Energisektoren fik en politisk bestemt opgave i 2012 om at udfase kul, og svaret på det tidspunkt var biomasse. Nu er fremtiden store og små varmepumper samt nye Power-to-X-brændsler, forklarer branchechef Kristine Grunnet, Dansk Energi.
Via Dansk Energi, 6. februar 2021

NY ANALYSE: VARMEPUMPER VINDER FREM OG REDUCERER MARKANT BEHOV FOR BÆREDYGTIG BIOMASSE
EA Energianalyse har for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme analyseret, hvilke teknologier, der kan træde i stedet for biomasse i el- og fjernvarmeforsyningen og konsekvenserne herved.
Via Dansk Energi, 6. februar 2021

KLIMARÅDET: »DET ER OMFANGET AF VORES BIOMASSEFORBRUG, DER ER PROBLEMET«
Frem for el og varme bør biomasse primært bruges til at lave grønne brændstoffer og erstatte klimatunge materialer eksempelvis i byggesektoren, mener Klimarådet. Vi bør derfor overveje, hvordan vi omstiller varmeproduktion til andre alternativer, siger professor og rådsmedlem Jette Bredahl Jacobsen.
Via Information, 6. februar 2021

DAN JØRGENSEN: BIOMASSE MÅ OG SKAL KUN BRUGES I EN OVERGANG
Klimaminister Dan Jørgensen ønsker at begrænse afbrændingen af træpiller- og flis i varmesektoren. Afgifter kan være en vej at gå. Positive toner, siger Klimarådet og Greenpeace.
Via PolicyWatch, 6. februar 2021

URØRT SKOV: DET ER BÅDE EN UHELDIG OG EN DYR LØSNING
“Uheldige udviklinger bør udløse kølige overvejelser om omkostningseffektive modforanstaltninger, og her er det så, at kæden springer helt af for århusbiologerne, som argumenterer stærkt for urørt skov og udviser megen sympati for “rewilding”. Jamen, hvorfor er det et problem? Fordi der efter min mening ikke foreligger rimelig evidens for, at det er en effektiv løsning på biodiversitetsproblemerne, hvis disse vel at mærke er reelle”, skriver Niels Juhl Bundgaard Jensen.
Via Århus Stiftstidende, 5. februar 2021

TUNG TRAFIK SKAL KØRE PÅ RESTER AF TRÆ
Biobrændstof lavet af rester fra skovbrug og savværker kan reducere udledningen af drivhusgasser fra tung trafik på de svenske veje med op til 94 procent, viser ny forskning.
Via Træ.dk, 4. februar 2021

SÅDAN LAVER MAN ET TRÆ
Ny forskning fra blandt andet Københavns Universitet viser for første gang, hvordan veddet inde i træer og planter bliver dannet. Det kan bane vejen for stærkere byggematerialer og mere klimaeffektive træer.
Via Træ.dk, 4. februar 2021

BIODIVERSITET BLIVER DYRT FOR DANMARK
Debatindlæg af Bo Holst-Jørgensen, forhenværende Statsskovrider og forhenværende formand for statsskovriderforeningen.
Via Maskinbladet, 4. februar 2021

BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING: VI KAN FÆLDE MEGET MERE SKOV
Er der træ nok? Det spørgsmål bliver landets trævirksomheder ofte stillet, og i den netop offentliggjorte rapport State of Europe’s Forest 2020 kommer vi nærmere svaret. Her viser aktuelle tal, at Europas skovarealer er stigende, og at tilvæksten af vedmasse er langt større end hugsten.
Via Sydnyt, 4. februar 2021

OVERVEJ AT SÆLGE DIT NATURAREAL NU
Rådgivningsselskabet Sagro oplever stigende interesse fra ikke-landmænd, som vil købe jord for at skabe deres eget naturparadis.
Via Effektivt Landbrug, 3. februar 2021

SVENSKE FORSKERE: FYLD OVERSKUDSTRÆ PÅ DEN TUNGE TRAFIK
Ny forskning viser, at resttræ fra skovdrift kan reducere udledningen af drivhusgasser fra den tunge trafik i Sverige med op til 94 procent.
Via Ingeniøren, 3. februar 2021

STØRRE JORDBRUG: FORSVUNDNE ÆNDER SKAL FREM I LYSET
Der skal styr på den lovpligtige indberetning af ænder, der udsættes til jagt. Det mener Sektionen for Større Jordbrug.
Via Landsbrugsavisen, 1. februar 2021

BYBOERE KAN KØBE NATURAREALER
Stigende interesse fra ikke-landmænd, som vil købe jord og skabe deres eget naturparadis.
Via Maskinbladet, 1. februar 2021

STØRRE JORDBRUG SNART KLAR TIL AT PRÆSENTERE INDIVIDUELLE KLIMAREGNSKABER
Individuelle klimaregnskaber og selvdokumentation på de store land- og skovbrug kan skabe nye muligheder for Større Jordbrugs medlemmer. Det forudså Større Jordbrugs formand Christina Ahlefeldt-Laurvig på årsmødet mandag.
Via Landbrugsavisen, 1. februar 2021

GASLEDNING TIL LOLLAND-FALSTER SKAL SIKRE CO2-REDUKTIONER OG ARBEJDSPLADSER
Lolland-Falster får i fremtiden bedre muligheder for at koble sig på den grønne omstilling. Regeringen vil anlægge en gasledning, som skal forsyne området, sikre CO2-reduktioner, bedre vækstvilkår for erhvervslivet og fastholdelse af lokale arbejdspladser.
Via Klima, Energi og Forsyningsministeriet, 1. februar 2021

TRÆ-FORSKERE HAR UNDERSØGT STAM(ME)CELLER
En genteknologisk metode gør det for første gang muligt at se, hvordan veddet inde i planter bliver bygget. Forskningen åbner op for at skabe stærkere byggematerialer og muligvis mere klimaeffektive træer.
Via Grønteknik, 31. januar 2021

DANNELSEN AF TRÆ KAN NU FØLGES I REAL-TIME – KAN MÅSKE GAVNE KLIMAET OG BYGGEBRANCHEN I FREMTIDEN
Med en genteknologisk metode er det nu for første gang muligt at se, hvordan veddet inde i planter bliver bygget. Den nye forskning i planters cellevægge udført af bl.a. Københavns Universitet åbner op for at skabe stærkere byggematerialer og muligvis mere klimaeffektive træer.
Via KU- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, 28. januar 2021

FOND: TÆNK VILD NATUR SAMMEN MED REKREATIVE OPLEVELSER
DEBAT: Potentialet i at give børn og voksne oplevelser i det grønne er enormt, men vi skal bruge fritidslivets gode erfaringer fra start, så vi undgår kampe om retten til naturen, skriver Lokale og Anlægsfonden.
Via Altinget, 28. januar 2021

GAMMEL SKOVRIDER MELDER UD: I ØDELÆGGER SKOVEN VED AT GØRE DEN VILD
DEBAT: Urørt skov – er det nu en velovervejet idé eller slet og ret et politisk fix med skoven som offer?
Via Århus Stiftstidende, 27. januar 2021

BYG BARE LØS – DER ER TRÆ NOK
Hvert år er der over 200 millioner kubikmeter uudnyttet hugst i Europa.
Via Dagens Byggeri, 27. januar 2021

EUROPAS SKOVE VOKSER HURTIGERE END HUGSTEN
Er der træ nok? Ja, lyder svaret i rapporten State of Europe’s Forest 2020. Europas skovarealer er stigende, og tilvæksten af vedmasse er langt større end hugsten.
Via Dagens Byggeri, 26. januar 2021

TRÆBYGGERIET UDFORDRET AF BRANDKRAV
Mangel på præaccepterede løsninger gør byggeri med træ dyrt og langsommeligt – og forsinker udbredelsen af træhuse.
Via Wood Supply, 26. januar 2021

L&F OG DANSK SKOVFORENING: ET JAGTFORBUD I STRENGT BESKYTTEDE OMRÅDER ER HELT UDE AF PROPORTIONER
DEBAT: Hvis en aktivitet udnytter naturlige ressourcer kontrolleret og bæredygtigt og et bevaringsmål ikke trues, bør et forbud mod jagt eller skovbrug ikke indføres, skriver Lone Andersen og Peter A. Busck.
Via Altinget, 26. januar 2021

BLIVER CO2-NEUTRAL GENNEM SKOVBRUG
Sæbygård skov: Nordjyske Bank sikrer CO2 neutralitet og et rekreativt, grønt åndehul.
Via Lokalavisen Frederikshavn, 24 januar 2021

GOD SÆSON I KLIPPEKULTURENE
Det var med spænding, at vi gik ind til klippesæsonen i år. Ingen kunne forudsige, hvordan markedet ville opføre sig, og om det var muligt for at få arbejdskraft nok til den store opgave med at klippe grøntet.
Via Skovdyrkerne, 21. januar 2021

FRYGTER ULYKKE HVIS GÆSTER IKKE PASSER PÅ I SKOVEN
Merritskov vrimler med gæster i denne tid, men ikke alle husker at holde afstand til bisoner og vildsvin.
Via Folketidende.dk, 20. januar 2021

NEJ TAK TIL SF-FORSLAG OM HURTIG UDFASNING AF BIOMASSE
“Klimapopulisme” kaldte Enhedslistens byrådsmedlem Pater Hegner Bonfils SFs forslag om særlig lokal indsats for mindre brug af biomasse.
Via Jyllands-Posten, 20. januar 2021

FROSTEN DRÆBER SITKALUS
Hård frost er skovejerens hemmelige våben mod sitkalus. Sitkalus dør ved temperaturer under ÷7°C. Den sidste uge har givet os den koldeste nat i næsten 3 år.
Via Skovdyrkerne, 20. november 2021

DANMARK FYRER MED BIOMASSE FRA BESKYTTET NATUR I ESTLAND OG LETLAND
I Estland og Letland fælder den voksende biomasseindustri træer i beskyttede Natura 2000-områder for at lave træpiller. Danmark er en af de største kunder.
Via Ingeniøren, 19. januar 2021

LOVFORSLAG OM DANMARKS NYE NATURNATIONALPARKER ER KLAR TIL HØRING
Hovedformålet er at skabe bedre rammer for natur og biodiversitet herhjemme. Samtidig skal de nye naturnationalparker skabe spændende naturoplevelser for danskerne. Lovforslaget er sendt i høring den 15. januar.
Via Ministeriet for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri, 18. januar 2021

HÅRD STRID OM BRUG AF BIOMASSE
Studstrupværkets import af træpiller fra USA og Baltikum skal stoppes, mener SF, der vil have udfaset biomasse senest i 2030. Det er urealistisk, siger S og V om forslaget, der er i byrådet onsdag.
Via Jyllands-Posten, 18. januar 2021

DANSKE JÆGERE ER GODE NATUR-AMBASSADØRER
Vil miljøminister Lea Wermelin virkelig indskrænke danske jægeres adgang til naturen?
Via Avisen.dk, 14. januar 2021

DANSKE VANDVÆRKER: GRUNDVANDSPARKER ER ET AFGØRENDE VÆRKTØJ I FREMTIDENS KLIMATILPASNING
DEBAT: Bæredygtig arealudnyttelse, genbrug af produkter og vild natur er vigtige elementer, når vi skal opstille en vision for fremtidens klimatilpasning, skriver Susan Münster.
Via Altinget, 13. januar 2021

RYTTERE, MOUNTAINBIKERE ELLER NATUR: HVEM SKAL BESTEMME FORHOLDENE I NYE NATURNATIONALPARKER
Hvordan kan udsætning af store, græssende dyr i de kommende naturnationalparker forenes med offentlig adgang? Det bliver et centralt emne i naturdiskussionen i år, hvor havnatur og fuglebeskyttelse kommer på dagsordenen.
Via Politikken, 12. januar 2021

SKORSTENSFEJERES PROTEST MOD BRÆNDEOVNSFORBUD AFVIST
Domstol har afvist skorstensfejere, der stævnede Lejre Kommune for at forbyde skorstene i lokalplaner. Afgørelsen er anket.
Via Ingeniøren, 11. januar 2021

KLIMAALLIANCE MED DI-FORMAND I SPIDSEN RÅBER POLITIKERE AN: “DER ER FARE FOR, AT KLIMAPARTNERSKABERNE MISTER SIT MOMENTUM”
Via Børsen, 11. januar 2021

MASSEVIS AF GRENE SPÆRRER SKOVSTIER: ‘DET ER REN CHIKANE’
En helt almindelig tur i skoven i Værløse kan ende katastrofalt, hvis man er på cykel.
Via BT, 10. januar 2021

BLIV BEGRAVET I BØGESKOVEN
Lørdag formiddag var der guidede rundvisninger på Kattrup Skovbegravelsesplads i Møllervænge Skov ved Anders Møller, godsejer af Kattrup Gods.
Via SN.dk,  9. januar 2021

VILDE DYR RISIKERER AT SKRÆMME SKOVENS BRUGERE VÆK, MENER ORGANISATIONER
Skal der bo flere bisonokser, vilde heste og andre store dyr i den danske natur?
Via TV2, 7. jan. 2021

VENSTRE OG FRILUFTSRÅDET: DANSKERNE SKAL HAVE STØRRE INDFLYDELSE PÅ LOKAL NATUR
DEBAT: De kommende naturnationalparker må ikke ende med at udelukke danskerne fra naturen. Ved at inddrage borgerne bliver det samtidig deres natur, som de tager vare på, skriver miljøordfører Jacob Jensen (V) og Niels-Christian Levin Hansen.
Via Altinget, 6. januar 2021

HVIS VI VIL PRODUCERE TRÆ I DANMARK, SKAL VI GØRE DET ORDENTLIGT
Danske virksomheder har en konkurrencefordel i forhold til udlandet: Vi gør tingene bæredygtigt og ordentligt. Det kommer til at gøre en forskel i den sidste ende, når vi alle skal konkurrere på bæredygtighed, siger fynsk savværk, som har fået hjælp til mere bæredygtighed i EU-projekt.
Via Erhvervsstyrelsen, 5. januar 2020

FORVALTNING AF BIODIVERSITET I DYRKET SKOV – EN KOMMENTAR AF SØREN WIUM-ANDERSEN
En læseværdig bog, hvor der savnes en økonomisk vinkling samt en beskrivelse af, hvorledes biodiversiteten kan forbedres i de mange tusinder af hektar tidligere juletræsskove, der præger mange dele af landet.
Via Gylle.dk, 5. januar 2021

S: DER ER EN SNERT AF DR. JEKYLL OG MR. HYDE I VENSTRES NATURPOLITIK
DEBAT: Da Venstre havde regeringsmagten, gjorde partiet ikke meget for naturen. Det ville glæde mig, hvis deres grønne ambitioner har ændret sig, men jeg tvivler, skriver Mette Gjerskov (S).
Via Altinget, 4. januar 2021

BÆREDYGTIGT SKOVDRIFT SKAL REDDE KLIMA OG BIODIVERSITET
DEBAT: 4. december blev regeringen sammen med Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre enige om finansieringen af en natur- og biodiversitetspakke, der skal sikre 75.000 ha urørt skov. Det er en politik, jeg gerne vil protestere og advare imod. Ja, jeg vil sågar kalde det misforstået grøn politik.
Via Grønteknik, 4. januar 2021

479 POTENTIELLE NYE SKOVE VIL KUNNE DÆKKE 3200 FODBOLDBANER
Med 479 ansøgninger er interessen for at etablere ny skov steget kraftigt sammenlignet med 2019. Bliver alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning imødekommet giver det 2300 hektar ny skov i Danmark.
Via Grønteknik, 4. januar 2021

URØRT SKOV GÅR IMOD REGERINGENS KLIMAMÅL
En øgning af urørt skov til regerings mål på 75.000 hektar, kan gå imod regeringens klimamål på øget brug af træ i byggeri og flytte arbejdspladser ud af landet.
Via Maskinbladet, 15. december 2020

AKTØRER TRODS NY AFTALE: DET HASTER MED MERE PLADS TIL NATUREN
DEBAT: Det er fint at skabe mere urørt skov, men vi er fortsat meget langt væk fra målet, når det gælder natur og biodiversitet. Naturen mangler plads, ikke hegn, skriver Helle Øelund, Ebbe Kanneworff og Jens Andersen.
Via Altinget, 15. december 2020

TRÆ FRA BÆREDYGTIGT SKOVBRUG I 1,45 MILLIARDERS BOLIGPROJEKT
Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Züblin har underskrevet en totalentreprisekontrakt på knap 800 mio. kr. for udførelsen af Det nye Sølund, et nyt plejecenter samt ungdomsboliger ved Sortedams Søen i København.  Det skriver KAB i en pressemeddelelse.
Via Wood Supply, 15. december 2020

MERE URØRT SKOV PÅ VEJ: KAN BETYDE MINDRE TRÆ TIL BYGGERI
Et politisk flertal har indgået en aftale om at omlægge en stor del af skoven i Danmark til urørt skov. Men det vækker bekymring hos et nordjysk savværk, der frygter, at de i fremtiden bliver nødsaget til at importere træ fra udlandet.
Via TV2 Nord, 14. december 2020

SKOVEN I KLEMME I POLITISK AFTALE
Urørt skov – er det nu en velovervejet ide eller slet og ret et politisk fix med skoven som offer, spørger pensioneret skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen. Rød blok har besluttet at udlægge 75.000 hektar skov til urørt skov.
Via Maskinbladet, 14. december 2020

SKOVEJERE FRYG­TER MASSIVE INDTÆGTSTAB I DEN GRØNNE OMSTILLING
Restproduktet flis fra skovene har hidtil været vigtig brændsel på de decentrale kraftvarmeværker, men øget brug af solceller og varmepumper vil mindske efterspørgslen.
Via Børsen, 13. december 2020

FORÆDLET DANSK JULETRÆSPRODUKTION
Juletræsproduktion i Danmark er gennem mange år blevet forfinet og forædlet, og handler om meget andet end at plante et træ og lade det vokse sig stort.
Via Maskinbladet, 12. december 2020

TRADITION FOR TRÆER PÅ RYEGAARD GODS
På Ryegaard Gods er julemåneden som oftest lig med travlhed, lyden af vrinskende heste og ikke mindst de mange glade mennesker, der normalt valfarter til godset for at fælde deres eget juletræ og fragte det tilbage i hestevogn.
Via SN.dk, 12. december 2020

DEBAT: ER DANMARK PÅ VEJ MOD EN STATUS SOM ÉN STOR NATURNATIONALPARK?
Skovbrugskonsulent Per Hilbert er bekymret for, om skovbrug kan blive det næste erhverv, der bliver nedlagt, set i lyset af minkerhvervet. Politikerne har indført begrebet urørt skov i statsskovene, hvad er næste skridt, spørger han.
Via Maskinbladet, 12. december 2020

DER ER PLADS TIL BÅDE NATUR OG SKOVDRIFT
Aftaleparter bag den nye natur- og biodiversitetspakke er blevet enige om at revidere lovgivningen på natur- og biodiversitetsområdet, udlægge 75.000 ha urørt skov og oprette et biodiversitetsråd.
Via Maskinbladet, 11. december 2020

TYSK UNDERSØGELSE: BIODIVERSITET I SKOVEN
En stor tysk undersøgelse viser, at biodiversiteten for 15 artsgrupper er højere i skov, som dyrkes, end i urørt skov. Ekspert mener, at undersøgelsen bør være en øjenåbner for politikere.
Via Maskinbladet, 11. december 2020

SKOVENTREPRENØRER: DER ER PLADS TIL BÅDE NATUR OG SKOVDRIFT I DE DANSKE SKOVE
Det kan have utilsigtede konsekvenser for savværker, skovejere og skoventreprenører, hvis man ikke tænker sig om, når der skal udpeges nye områder til urørt skov. Dansk Skoventreprenør Forening mener, at der er plads til både skovdrift og urørt skov i de danske skove.
Via Landbrugsavisen,  11. december 2020

STORT CO2 OPTAG I DYRKET SKOV
Forskere kortlægger potentiel CO2-effekt af, at landområder springer naturligt i skov – eller at skov selvforynger sig. Effekten er lavere end dyrket skov, viser nyt studie.
Via Maskinbladet, 11. december 2020

TRÆ ER DEN BEDSTE MEDICIN
Eller – cellulose fra træ er i hvert fald med til at gøre medicin brugbar. Det får du tre eksempler på her.
Via Træ.dk, 10. december 2020

URØRT SKOV KAN VÆRE SPILD AF GENERATIONERS ARBEJDE
Skovbranchen bliver overset når det politisk bestemmes at vi skal have mere urørt skov i Danmark.
Via Maskinbladet, 9. december 2020

KOMMUNER OG STAT PLANTER TUSINDER AF LØVTRÆER, MEN DET ER IKKE DET BEDSTE FOR KLIMAET
De nordjyske skove bliver i stor stil omlagt fra nåletræer til løvskov. Det giver nemlig en mere robust skov med mere biodiversitet, men løvtræer binder meget mindre CO2 end nåletræer.
Via TV2, 6. december 2020

FORSKER OM NY BIODIVERSITETSPAKKE: STATSSKOVENE KAN IKKE STÅ ALENE
Regeringen har vedtaget en ny biodiversitetspakke, der skal skabe 13 nye naturnationalparker. Det vigtigste bliver dog at kunne få de private jorder med i parkerne, vurderer miljøøkonom med speciale i biodiversitet.
Via Ingeniøren, 4. december 2020

HYGGEJUL ØGER JULETRÆSSALG
Efter et henholdende eksportopkøb af juletræer melder branchen om bedre afsætning her tættere på jul. Især ventes god efterspørgsel efter mindre træer, når familierne skal fejre jul i coronaens tegn.
Via Effekttivt Landbrug, 4. december 2020

NY NATUR – OG BIODIVERSITETSPAKKE KLAR: HISTORISK LØFT TIL DANSK NATUR
Ny aftale sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Aftalen er et historisk løft til naturen, der vil betyde flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 4. december 2020

NYE BOLIGEJERE SKAL SKIFTE ELLER SKROTTE GAMLE BRÆNDEOVNE
Hvis du fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den skiftes eller nedlægges. Loven er vedtaget med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. Miljøminister Lea Wermelin kalder det et vigtig skridt i kampen for renere luft.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 3. december 2020

FRA BETONLAND TIL TRÆLAND
To nye forslag, som skal gøre det nemmere at bygge i træ, er blevet præsenteret ved en åben høring på Christiansborg. Trods de gode intentioner er der dog stadig udfordringer med at stille træ lige med andre materialer, mener branchefolk.
Via Træ.dk, 3. december 2020

TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN: SÆT ET ENDNU HØJERE MÅL FOR URØRT SKOV
DEBAT: Folketinget forhandler om mere urørt skov. Regeringens mål om 75.000 hektar kan hæves til 100.000 hektar, mener Træ- og Møbelindustrien.
Via Altinget, 3. december 2020

RAMBØLL FONDEN TILDELER PRIS TIL NYT CO2-NEDSÆTTENDE BYGGEMATERIALE
Rambøll Fonden tildeler Flemming Bligaard Prisen 2020 til den britiske arkitekt og forsker Colin Rose for udviklingen af et nyt genbrugsmateriale til byggebranchen, som kan nedsætte CO2-udledning.
Via Altinget, 2. december 2020

PEFC: VI KAN GODT KOMPENSERE FOR DEN URØRTE SKOV
Efterspørgslen på certificeret træ er for opadgående, men de danske skove kan godt følge med – også i fremtiden.
Via Wood Supply, 2. december 2020

FRA SKOV TIL VARMEVÆRK: SÖDRA SKÆRER MELLEMMANDEN FRA
Södra Danmark har i flere år solgt flis til de danske fjernvarmeværker – både store som små. Rent faktisk afstætter Södra mere end 100.000 tons flis til de danske varmeværker om året.
Via Wood Supply, 2. december 2020

UNG FORSKER VINDER PRIS PÅ 500.000 DKK FRA RAMBØLL FONDEN
Han kæmper for at få byggebranchen til at erstatte beton og stål med genbrugstræ: 38-årige britiske arkitekt og forsker Colin Rose vinder Flemming Bligaard Prisen 2020 på 500.000 kr. Prisen får han for sin indsats med at motivere byggebranchen over hele verden til at genbruge materialer og erstatte beton og stål med genbrugstræ. Hvis det lykkes i Danmark, kan det nedbringe den danske udledning med 340.000 ton CO2 årligt.
Via Rambøl, 2 december 2020

REPLIK: VARIEREDE SKOVE GIVER EN STABIL NÅLETRÆSPRODUKTION
DEBAT: Trælastbranchen skal ikke være nervøs for den fremtidige forsyning af nåletræ. Men måske skal de om 30-50 år indstille sig på at anvende et bredere spektrum af nåletræsarter, skriver to partnere i projektet Forfit.
Via Altinget, 2 december 2020

TRÆ NOK I SKOVEN TIL AT STILLE BYGGERIETS SULT
I 20 år er flere og flere danske skove blevet PEFC-certificerede. Efterspørgslen kan stadig dækkes også i fremtiden, forlyder det.
Via Dagens Byggeri, 1 december 2020

FLERE PRIVATE SKOVEJERE BØR KIGGE MOD EN PEFC-CERTIFICERING
Efterspørgslen efter certificeret træ er stigende, men de danske skove kan følge med, også i fremtiden.
Via BygTek, 1. december 2020

KONKRETE TILTAG TIL MERE BIODIVERSITET
120 landmænd er trukket i den grønne førertrøje for at sikre mere biodiversitet. Et samarbejde mellem 30 landmænd og miljøminister Lea Wermelin er klar med et bud på mere natur.
Via Maskinbladet, 1 december 2020

EKSEMPELBYGGERIER SKAL BANE VEJEN FOR BRANDSIKRE TRÆHUSE
Brandsikkerheden er ofte en show-stopper i forhold til valg af bæredygtige materialer og konstruktioner i byggesektoren, men det vil et nyt samarbejde imellem Furesø Kommune, DBI og Jakobsen Huse og Juul & Hansen Arkitekter ændre på.
Via Dagens Byggeri, 29. november 2020

NYT STUDIE: BYG I TRÆ FOR MILJØETS SKYLD
Der kan spares masser af CO2 ved at bygge mere i træ. En ændring til brug af mere træ i byggeriet kan reducere byggeriets miljøpåvirkning markant, viser en ny finsk undersøgelse.
Via TV2 Bornholm, 27. november 2020

NYT STUDIE: EUROPA KAN SPARE MILLIONER AF TONS CO2 VED AT BYGGE MERE I TRÆ
En ændring til brug af mere træ i byggeriet kan reducere den europæiske byggesektors miljøpåvirkning markant, viser en ny finsk undersøgelse.
Via Træ.dk, 27. november 2020

KOM UD I SKOVEN OG KVIT TOBAKKEN
En ny undersøgelse peger på, at det er nemmere at holde op med at ryge, hvis man bor eller opholder sig i nærheden af træer.
Via Træ.dk, 27. november 2020

PROFESSOR OG FHV. VANDCHEF: KLIMATILPASNING GÅR HÅND I HÅND MED NATUR OG VANDMILJØ
DEBAT: Klimatilpasning, vandmiljøindsatser og natur skal ikke ses som faglige siloer, men samtænkes i en fælles indsats, skriver Erik Arvin og Jens Andersen. Det er derfor glædeligt, at den politiske vilje til at gøre noget ved problemerne er stigende.
Via Altinget, 27. november 2020

REGULERINGSJÆGER: VÆR SÆRLIG OBS PÅ MINK
Idet de igangværende massaflivninger af mink har givet anledning til udslip, som nu fører til et øget antal mink i naturen, er der behov for en ekstra opmærksomhed på regulering af dette invasive rovdyr. Derfor opfordrer Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund til, at vi alle overvejer de muligheder, vi har for hver især at tage affære.
Via Danmarks Jægerforbund, 26. november 2020

FORSKERE KLAR MED NYT CO2-VERDENSKORT
Forskere kortlægger potentiel CO2-effekt af, at landområder springer naturligt i skov – eller at skov selvforynger sig. Effekten er lavere end dyrket skov, viser nyt studie, publiceret i tidsskriftet Nature. Dansk skovforsker er medforfatter.
Via Skovdyrkerne, 26. november 2020

AKTØR: NYT INNOVATIONSSYSTEM KAN BANE VEJEN FOR GRØNT EKSPORTEVENTYR
DEBAT: Danmark risikerer at forsinke den grønne omstilling uden en oprustning af innovationssystemet, som kan støtte udviklingen af ny klimateknologi, skriver Linx’ direktør, Jacob Becker-Christensen.
Via Altinget, 26. november 2020

SE DE SKØNNE BILLEDER FRA ROHDEN GODS: HER ER NATURPLEJE EN PASSION
Rohden Gods lyser op som en perle i den varierede og smukke natur på nordsiden af Vejle Fjord, skriver Jacob Iskov, der ofte færdes i skovene i området.
Via Århus Stiftstidende, 25 november 2020

ØKSEANGREB PÅ STORT FYRRETRÆ
Et par skovgæster ringede i denne uge til skovfoged Søren Agerlund efter en gåtur i Asserbo Plantage. De havde set et stort fyrretræ, som var forsøgt fældet med økse. Naturstyrelsen Nordsjælland rykkede ud og har nu været nødt til at fælde træet.
Via SN.dk, 25. november 2020

EN GRØN 2025-STRATEGI
Hedeselskabet vil med en ny ambitiøs 2025-strategi mindske virksomhedens udledning af CO2, styrke biodiversiteten og sikre, at kunder bliver tilbudt en grøn opgaveløsning. Første skridt på vejen bliver en biodiversitetspark ved hovedkontoret i Viborg.
Via Hedeselskabet, 25. november 2020

MILJØMINISTER FÅR HALS- OG HÅNDSRET OVER BRÆNDEOVNE
Ministeren får bemyndigelse til uden om Folketinget at skærpe det fastsatte alderskrav for udskiftning af brændeovne eller fastsætte et partikeludledningskrav.
Via BygTek, 25. november 2020

HAVNØ GODS KLAR TIL DE FØRSTE SKOVBEGRAVELSER
Ti gravpladser er allerede reserveret i Havnø Lund.
Via NordJyske, 24. november 2020

DAN JØR­GEN­SEN OG MOR­TEN BØDSKOV AF­VI­SER ENS­AR­TET CO2-AF­GIFT NU OG HER: “DER ER STO­RE DELE AF DANSK ER­HVERVS­LIV, HVOR VI IKKE ANER, HVAD VI SKUL­LE BE­SKAT­TE UD FRA”
Det har igen og igen været nævnt som den bedste og billigste måde til at nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990.
Via Børsen, 22. november 2020

3000 DØDE TRÆER SKAL GIVE TOG-PENDLERE EN NATUROPLEVELSE
Før jernbanen mellem Fredericia og Aalborg kan elektrificeres, skal der fjernes en mindre skov – men den vil blive liggende til gavn for biodiversiteten.
Via Grønteknik, 20. november 2020

SVÆRT AT INDFØRE AFGIFTER PÅ BRÆNDEOVNE
Der er stigende fokus i Folketinget på forureningen med partikler fra brændeovne, og der tegner sig mere og mere et flertal for indgreb mod brændeovnene.
Via BygTek, 19. november 2020

EL: DET ER EN KLIMAMÆSSIG NO-BRAINER AT BYGGE MERE I TRÆ
DEBAT: Byggeriet har ikke tabt kampen om den grønne omstilling, men vi skal fortsat tage vigtige skridt, hvis byggeriet for alvor skal være grønt. Det kræver blandt andet mulighed for at bygge i træ, der klimamæssigt er en no-brainer, skriver Søren Egge Rasmussen.
Via Altinget, 19. november 2020

DANSK BIOBRÆNDSEL: LOVFORSLAG TRUER MED AT ÅBNE LADEPORT FOR IKKE-BÆREDYGTIG BIOMASSE
DEBAT: Et nyt lovforslag handler om at sikre bæredygtigheden i blandt andet biomassen. Men forslaget efterlader en langvarig undtagelse for mindre importører og producenter, som kan se stort på klimakravene, skriver Henrik Nørbo Mosegaard.
Via Altinget, 18. november 2020

BOLIGMINISTER: BÆREDYGTIG OMSTILLING I BYGGERIET KRÆVER EN KULTURFORANDRING
DEBAT: Hvis vi for alvor skal lykkes med at omstille byggeriet, er der behov for en kulturændring. Det betyder, at vi skal gøre op med forestillingen om tegl og mursten som kvalitetsudtryk og i stedet bygge mere i træ, skriver Kaare Dybvad.
Via Altinget, 18. november 2020

RAPPORT: SET I BAKSPEJLET HAR AFBRÆNDING AF TRÆ PÅ VARMEVÆRKER GIVET KLIMABESPARELSER
En ny rapport fra Københavns Universitet viser, at afbrændingen af træ er markant mere klimavenlig end kul og lidt mere klimavenlig end naturgas i det lange løb. Forskerne har for første gang sat tal på, hvad 10 danske kraftvarmeværkers omstilling fra kul eller naturgas til biomasse har betydet for deres udledning af drivhusgasser.
Via Københavns Universitet, 17. november 2020

EJRNÆS M.FL.: VILDERE NATUR ER IKKE EN TRUSSEL MOD NATUREN
REPLIK: En række forskere mener, at vild natur vil være en trussel mod naturen og skabe juridiske problemer. Men der er ingen grund til at tvivle på, at genopretning af vild natur er afgørende for at modvirke biodiversitetskrisen, skriver Rasmus Ejrnæs, Morten D.D. Hansen m.fl.
Via Altinget, 17. november 2020

KLIMAGEVINSTEN VED TRÆBIOMASSE HAR STORE UDSVING
Omstilling til træ frem for kul og naturgas reducerer CO2-udledning, men med store variationer, viser rapport.
Via Midtjyllandsavis, 17. november 2020

PARTI FEJREDE SIN 100 ÅRS FØDSELSDAG MED AT PLANTE EN SKOV
Slesvigsk Parti har i tre årtier haft en tradition med at omsætte alle stemmer fra kommunalvalget til træer. Lørdag plantede partiet sin nordligste lille skov i Mølby.
Via JydskeVestkysten, 14. november 2020

DENNIS KLATRER I TRÆER DAGEN LANG
31-årige Dennis Jensen er uddannet ”arborist” og arbejder nu hos Team EBA i Alslev. Det vil sige, at han kan klatre op i et træ og fælde det fra toppen.
Via Jyske-Vestkysten, 12 november 2020

DANMARK VIL FORBYDE BLY I AMMUNITION TIL JAGT
Miljøminister Lea Wermelin og Danmarks Jægerforbund ønsker at udfase bly i riffelammunition til jagt, fordi bly er et tungmetal, som ikke hører hjemme i naturen. Med denne beslutning bliver Danmark det første land i verden, som helt forbyder bly i ammunition til jagt – både i hagl og riffelammunition.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 12. november 2020

MINISTER VIL INVOLVERE ALLE I ETABLERING AF NATIONALPARKER
Både eksperter, interessenter og lokale borgere skal inddrages i processen frem mod indvielsen af Danmarks to første Naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov, mener Lea Wermelin (S).
Via Grønteknik, 11. nov. 2020

FORSKERE: GENFORVILDNING VIL SKABE PROBLEMER – BÅDE JURIDISK OG FOR NATUREN
KOMMENTAR: Naturnationalparker optager meget plads i forhandlingerne om en ny natur- og biodiversitetspakke. Men forslaget stammer fra en debatbog, og der er behov for mere dybdegående konsekvensanalyser og en skelnen mellem naturtyper, skriver forskere fra AU og KU.
Via Altinget, 10. november 2020

VILDSVINEHEGNET VIRKER HELT EFTER HENSIGTEN
Mens svinepesten breder sig i Tyskland, ser det danske vildsvinehegn ud til at virke efter hensigten. I næsten et år er der ikke set overløbere af vildsvin.
Via Maskinbladet, 10. november 2020

EN DANSK ALLEMANDSRET LYDER FRISTENDE, MEN KAN VÆRE ØDELÆGGENDE FOR NATUREN
Forslag om en dansk allemandsret bygger på en idealistisk tanke om, at alle skal have adgang til vores skønne natur. Men i praksis kan det blive svært, når vi i Danmark er så mange mennesker og har så lidt natur. Det kan få store konsekvenser for den natur, vi nu engang har, skriver Peter Agerbo Jensen i dette debatindlæg.
Via Information, 10. november 2020

BAKTERIER SIKRER BEDRE UDNYTTELSE AF BIOMASSE
En speciel blanding af hårdføre bakterier indgår i en ny proces, der åbner for at omdanne selv de mest genstridige former for biomasse til metan.
Via DTU, 9. november 2020

NYOPDAGET ENZYM GIVER BIOMASSE MERE VÆRDI
Med opdagelsen af et nyt enzym kan det en dag blive muligt at udnytte planternes limstof lignin. Stoffet kan anvendes til bl.a. elektronik, forskellige typer bionedbrydelige materialer og i belægninger, der gør materialer vandskyende.
Via DTU, 9. november 2020

TANJA FIK SIG LIDT AF ET CHOK, DA HUN VAR PÅ JAGT I SIN FARS SKOV
Det tydede ikke på, at skovens gæster havde nogen anelse om, hvordan man behandler naturen, undrer Tanja Blindbæk Olsen sig efter en oplevelse i weekenden.
Via Dagbladet Holstebro Struer, 9. november 2020

FORSKERE: »TRÆPLANTNING ER IKKE EN ENKEL LØSNING PÅ KLIMAFORANDRINGERNE«
Vi har faktisk set eksempler på, at træplantning kan gå grueligt galt, advarer forskere.
Via Videnskab.dk, 9. november 2020

BYGGERIETS EFTERSPØRGSEL KRÆVER MERE CERTIFICERET TRÆ
Byggeriet efterspørger træprodukter fra dokumenteret bæredygtig skovdrift. Derfor er der brug for flere certificerede skove med rødgran, hvis industrien skal producere i Danmark med lokale råvarer. Sådan lyder opråbet fra Troldtekt A/S, der får opbakning fra FSC Danmark, som varetager en af de to førende træcertificeringer.
Via CSR.dk, 9. november 2020

MILJØMINISTER: BÅDE EKSPERTER OG BRUGERE SKAL INVOLVERES I DANMARKS FØRSTE NATURNATIONALPARKER
Miljøminister Lea Wermelin offentliggør nu, hvordan processen frem mod indvielsen af Danmarks to første Naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov ser ud. Undervejs skal både eksperter, interessenter og lokale borgere inddrages.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 9. november 2020

KLASSISKE TRÆBYGGERIER FÅR EN GRØN OVERHALING
BaneGaarden er Københavns nye grønne baghave og første skridt i udviklingen af et gammelt DSB-værkstedsområde bag Dybbølsbro Station.
Via Grønteknik, 7. november 2020

COVID KVÆLER TIMBERSPORTS
Timbersports aflyser dette års European Trophy og det individuelle VM grundet det stigende antal af Covid-19 tilfælde på verdensplan.
Via Grønteknik, 7. november 2020

DER STÅR GULD I DE GRØNNE SKOVE
Hos Södra Danmark har markedschef Anders Gøricke arbejdet med at udvikle den del af virksomheden der opkøber stammer og grene og afsætter flisen til kraftvarmeværker. Nu kommer der endnu mere fart på med ansættelsen af Rasmus Vadmand.
Via Building Supply, 4. november 2020

SAVSMULD OG GRENRESTER ERSTATTER SORT GULD
Et svensk forskningsprojekt forvandler rester i skovbunden til biobaseret råolie.
Via Træ.dk, 4. oktober 2020

VÅDT VEJR ER EN TANKE VÆRD
Sjaskvåd og smattet skovbund satte en kæp i hjulet på sidste års hugst. Hvis det bliver normaltilstanden fremover, kan det få betydning for færdslen i skovene.
Via Grønteknik, 4. november 2020

REGERINGENS STORE KLIMASATSNING RISIKERER AT ØGE DEN GLOBALE KLIMABELASTNING
En stor del af transportens klimabesparelse skal bero på biobrændstoffer, viser udkast fra de politiske forhandlinger. Eksperter kritiserer manøvren for at rydde skov og skade klimaet mere end benzin og diesel. Støttepartier vil presse på for højere krav. Minister: Vi skal sikre bæredygtighed.
Via Information, 4. november 2020

NYT STUDIE GIVER GRUNDLAG FOR AT GENOVERVEJE KLIMASCENARIER
Et netop gennemført studie konkluderer, at de modeller, der hidtil er anvendt til at beregne skoves kulstofomsætning under klimaændringernes temperaturstigninger, undervurderer træernes evne til at tilpasse sig.
Via DTU, 3. november 2020

“DET ER HELT AFGØRENDE, AT VI BEGYNDER AT UDSKIFTE DE MEST KLIMASKADELIGE MATERIALER MED TRÆ”
Seks skarpe om træ til Signe Sand, arkitekt og initiativtager til Byggeriudvalget i Den Grønne Studenterbevægelse – og nykåret vinder af Personprisen 2020 til årets Building Green.
Via Træ.dk, 3. oktober 2020

BRÆNDEOVNSEJERE OVERLADES TIL SKIFTENDE MINISTRES LUNER
Regeringen foreslår, at den til enhver tid siddende minister kan foretage yderligere ændringer og stramninger af reglerne uden at skulle inddrage Folketinget.
Via BygTek, 2. november 2020

STEEN GADE: LAV ET OMFATTENDE EFTERSYN AF NATUR- OG BIODIVERSITETSINDSATSEN
KOMMENTAR: 20-året for genopretningen af Skjern Å bør lede til et omfattende eftersyn af natur- og biodiversitetsindsatsen. Lav et storstilet genopretningsprojekt for hele landet, skriver Steen Gade.
Via Altinget, 2. november 2020

KLIMASKOV PÅ SAMSØ SKAL STØVSUGE TONSVIS AF CO₂
En ny klimaskov på Samsø skal finansieres via CO₂-kompensation fra fly- og bilrejser. Men det må ikke fjerne fokus fra, at vi skal udfase fossile brændsler, understreger dansk skovforsker.
Via Jyllands-Posten, 1. november 2020

KONSTRUKTIVE NYHEDER: TRÆ KAN VÆRE EN GRØN BYGGEKLODS – OG HVORDAN BLIVER KINA KLIMANEUTRALE?
Der er væsentlige CO2-besparelser af hente ved at bruge træ som byggemateriale. Bliv klogere på det og meget mere i ugens nyhedsoverblik!
Via Videnskab.dk, 31. oktober 2020

FIRKLØVER BYGGER ALMENT TRÆBYGGERI I NY BYDEL
Boligselskaberne fsb, Bo-Vita, KAB og DFB/Domea.dk er udpeget til at stå i spidsen for Vejlands Kvarters godt 500 almene boliger i København.
Via Dagens Byggeri, 31. oktober 2020

TRÆ KAN KOMME TIL AT SPILLE EN VIGTIG ROLLE FOR CO2-REDUKTION I DANSKE BYGGERIER
Øget fokus på klimaaftryk i dansk byggeri får regeringen til at kigge til vores nordiske nabolande, hvor man i højere grad benytter træ til byggerier. Samtidig viser rapport træets klimavenlige fordele.
Via CSR.dk, 30. oktober 2020

KAARE DYBVAD: DET SKAL VÆRE LETTERE AT BYGGE I TRÆ
Boligministeren vil have udvidet eksempelsamlingen så vi får flere træ-byggerier i Danmark.
Via Dagens Byggeri, 29. okt. 2020

SAMSØ GØR DET IGEN: NYT KLIMAPROJEKT SKAL STØVSUGE FLERE TON CO2
En ny klimaskov på Samsø skal finansieres via CO2-kompensation fra fly- og bilrejser. Men det må ikke fjerne fokus fra, at vi skal udfase fossile brændsler, understreger dansk skovforsker.
Via Videnskab.dk, 29 oktober 2020

DET ER MULIGT AT OPFØRE HØJT TRÆBYGGERI I DANMARK
Når nogle oplever barrierer med brandkravene, kan det ifølge boligministeren sandsynligvis skyldes manglende viden og erfaring med træbyggeri i byggebranchen.
Via BygTek, 29. oktober 2020

SAVVÆRKER MANGLER TRÆ: MAN TAGER MEST HENSYN TIL BILLERNE
Hos Grønagergård Savværk i Midtjylland og Davinde Savværk på Fyn har man med regeringens aftale om urørt skov fået sværere ved at skaffe råvarer.
Via Wood Supply, 29. oktober 2020

STORT POTENTIALE FOR CO2-BESPARELSE VED TRÆBYGGERI
Danmark kan reducere op mod 800.000 ton CO2 i 2030 i forhold til 2019, hvis vi bygger 6.310 boliger i form af fritliggende énfamiliehuse, kæde og rækkehuse som træbyggeri i stedet for konventionelt tungt byggeri.
Via Building Supply, 28. oktober 2020

SKOVBRUGET STÅR FORAN ET CORONATILSYN
Arbejdstilsynet gennemfører fra 28. oktober til udgangen af november en målrettet tilsynsindsats i både skovbrug og landbrug.
Via Grønteknik, 28. oktober 2020

BUILDING GREEN: BOLIGMINISTEREN HAR KLIMAVENLIGT BYGGERI ØVERST PÅ SIN DAGSORDEN
Den frivillige bæredygtighedsklasse er ifølge boligminister Kaare Dybvad (S) den ramme, der gør det muligt at føre klimapolitik i forhold til byggeriet i Danmark.
Via Dagens Byggeri, 28. oktober 2020

DET ER HØJT – OG DET ER I TRÆ
Med en seks etager høj ejendom med studieboliger vil bygherre vise, at det også i Danmark kan lade sig gøre at bygge i højden med træ.
Via Børsen, 28. oktober 2020

EFTERLYSER FAGLIGHED I TRÆBIOMASSE-DEBAT
Det er betænkeligt, at man ønsker at udfase brugen af biomasse i kraftvarmeværker, mener Rudolf Iuel, der er formand for Skovdyrkerne Øerne.
Via Effektivt Landbrug, 27. oktober 2020

EU VIL STRAFFE VIRKSOMHEDER, DER KOBLES TIL ULOVLIG SKOVFÆLDNING
Virksomheder skal forhindres i at importere råvarer forbundet med ulovlig afskovning. Det mener Europa-Parlamentet, som har stemt for at indføre lovgivning.
Via Økologisk NU, 27. oktober 2020

MILJØMINISTEREN OM EU-MÅL: DANMARK GØR IKKE NOK I DAG
Danmark er et landbrugsland. Derfor vil det danske bidrag til et fælles mål for beskyttelse af en alvorligt truet biologisk mangfoldighed i Europa være begrænset.
Via Bornholms Tidende, 26. oktober 2020

TROLDTEKT: VI FÅR BRUG FOR MERE CERTIFICERET RØDGRAN
Byggeriet efterspørger træprodukter fra dokumenteret bæredygtig skovdrift. Derfor er der brug for mere rødgran og flere certificerede skove i Danmark, lyder det fra Troldtekt, der får opbakning fra FSC Danmark.
Via BygTek, 26. oktober 2020

TRÆ BIDRAGER TIL NATIONAL CO2-MÅLSÆTNING
Træbyggeri kan spille en afgørende rolle i målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.Det slår en ny, uvildig rapport udarbejdet af Rambøll nu fast.
Via Børsen, 25. oktober 2020

EKSPERT ADVARER MOD BRANDRISICI VED BIOMASSE
Ofte forsømmer myndighederne at nå til bunds i årsagerne bag biomassebrande, kritiserer ekstern lektor i risikomanagement ved DTU.
Via EnergiWatch, 23. oktober 2020

KAB VEDTAGER NY STRATEGI: GÅR ALL IN PÅ TRÆBYGGERI OG GENBRUG
Mere træbyggeri, genbrug af byggematerialer og plads til den vildtvoksende natur. En af landets største boligaktører med 65.000 lejemål har netop vedtaget en ny strategi for bæredygtighed i fremtidens byggeri.
Via EjendomsWatch, 23. oktober 2020

LØBSARRANGØR FORSØGTE AT TILTVINGE SIG ADGANG TIL GODSEJERS SKOV: DE VIL TJENE PENGE PÅ AT LØBE I MIN NATUR
Rudolf Iuel bruger som ejer af skovene lige uden for Kerteminde mange kræfter på at få alle de mangeartede brugeres interesser til at gå op, uden at nogen kommer i karambolage med hinanden.
Via Fyens Amts Avis, 23. oktober 2020

JULETRÆSFOLK ANER LYS I MØRKET
Der var positive takter at spore til Skovdyrkernes årlige generalforsamling, trods det især for juletræerne ser svært ud for tiden. Skovfoged forudser øgede priser inden for de kommende to til tre år.
Via Effektivt Landbrug, 23. oktober 2020

EU VISER LEDERSKAB MED NY STRATEGI FOR BIODIVERSITETEN
Miljøministeren rejser i dag til rådsmøde i Luxembourg for at støtte en styrket EU-indsats for biodiversiteten.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 23. oktober 2020

SKOVDYRKERNE UDGIVER TEMAHÆFTE OM SKOVFLIS
Skovflis er populært, og nu har Skovdyrkerne udgivet et temahæfte, der giver indsigt i skovflis og dets potentiale.
Via Effektivt Landbrug, 22. oktober 2020

KRONIK: REGERINGEN BØR HÆVE AMBITIONERNE FOR NATUR- OG BIODIVERSITETSPAKKEN
DEBAT: Det behøver ikke være skidt for naturen, at regeringen har udskudt arbejdet med natur- og biodiversitetspakken. Så længe at tænketiden fører til højere ambitioner og flere konkrete mål, skriver senioranalytiker Christian Prip.
Via Altinget, 22. oktober 2020

“DET OFFENTLIGE SKAL GÅ FORAN MED MERE TRÆBYGGERI”
Seks skarpe om træ til Martin Skou Heidemann, administrerende direktør og stifter af tømrer-/entreprenørfirmaet Skou Gruppen A/S. Desuden er Martin formand for DI´s Træsektion, som repræsenterer 2.500 virksomheder, der arbejder med træ.
Via Træ.dk, 21. oktober 2020

NY VIDEN OM TRÆERS GENER
Svensk forsker har udviklet en metode til at trænge længere ind i kortlægningen af genmaterialet hos bævreasp. Metoden giver et mere præcist billede af træernes arvemasse.
Via Træ.dk, 20. oktober 2020

EU GÅR TIL KAMP MOD ULOVLIG AFSKOVNING
Europa-Parlamentet forventes at foreslå en række nye love, som bl.a. har til formål at bekæmpe afskovning. Især ét forslag fanger forskers opmærksomhed.
Via Økologisk NU, 20. oktober 2020

REGERINGEN TÆNKER VILDT FOR NATUREN
En række ministre går nu sammen om i fællesskab at styrke biodiversiteten og hjælpe naturen. Ministerier med statslige arealer vil i højere grad koordinere indsatsen og dele erfaringer.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 21. oktober 2020

SAVVÆRKSDIREKTØR: VI LEVER FRA HÅNDEN TIL MUNDEN
Hos midtsjællandske Hvalsø Savværk kan man allerede mærke konsekvenserne af den aftale om urørt skov, regeringen og dens støttepartier lancerede først på sommeren.
Via Wood Supply, 21. oktober 2020

DETEKTOR: DER LIGGER MINDST 49.000 MARKER I DANMARKS ’BESKYTTEDE’ NATUROMRÅDER
Det svarer til en tredjedel af de danske Natura 2000-områder. Dansk naturbeskyttelse halter bagefter, mener eksperter.
Via DR, 20. oktober 2020

SKOVE RYDDES FOR AT SKAFFE GRØNNERE BRÆNDSTOF: – REGERINGEN HAR MISFORSTÅET OPGAVEN
Biobrændstoffer medfører CO2-udslip på 350.000 tons på grund af skovrydning. Det har Energistyrelsen opgjort, men regeringen vil ikke bruge tallet.
Via TV2, 20. oktober 2020

DANMARKS BESKYTTELSE AF NATUREN SKRABER BUNDEN I EU
Danmark er bagefter i Europa, når det gælder at bevare udsat natur og truede arter af dyr og planter.
Via Landbrugsavisen, 20. oktober 2020

DANMARKS BESKYTTELSE AF NATUREN SKRABER BUNDEN I EU
Danmark er bagefter i Europa, når det gælder at bevare udsat natur og truede arter af dyr og planter.
Via Jyllands-Posten, 19. oktober 2020

TRÆERNES SMARTE TAKTIK: SÅDAN VED DE, AT DE SKAL SMIDE BLADENE I EFTERÅRET
Planter har et kemisk system, der ved, hvornår årstiderne skifter.
Via DR, 18. oktober 2020

HVAD ER JORD EGENTLIG?
Vidste du, at jorden på marken primært er sten, mens plantejorden fra havecenteret næsten er ren tørvemos?
Via Videnskab.dk, 18. oktober 2020

FRUGTLEGEMER AFSLØRER HONNINGSVAMP
Honningsvampens gule frugtlegemer afslører svampens angreb på skovtræer
Via Skovdyrkerne, 12. oktober 2020

7 SÆRLIGE DANSKE SKOVE, DU BØR BESØGE
Klinteskov, historiske skove og en dansk skov, der er på listen over UNESCO’s Verdensarv. Danmarks natur byder på det hele. Naturstyrelsen har hjulpet Samvirke med at sammensætte en liste over danske skove, du bør besøge.
Via Samvirke, 12. oktober 2020

GØR NOGET GODT FOR KLIMAET: PUT PENGE I TRÆER
Virksomheder og borgere, der investerer i fonden, får altså ikke kun en kvittering fra fonden på de købte CO2-enheder, men vil også kunne finde projekterne på egen hånd ude i det danske landskab – ja, helt konkret med et kort over projekterne.
Via Århus Stiftstidende, 12. oktober 2020

NY TEKNOLOGI I MINDRE SKOVKRANER
De nye mellemklasse skovkraner fra Kronos har fået en stor opdatering.
Via Grønteknik, 11. oktober 2020

ENERGIBRANCHEN ROSER NY BIOMASSEAFTALE: NU KAN VI DISKUTERE, HVORDAN VI FREMMER DE NYE TEKNOLOGIER
DEBAT: Selvom vi nu får lovkrav til biomassens bæredygtighed, betyder det ikke, at vi kommer til at bruge mere af den. Tværtimod vil den teknologiske udvikling betyde, at vi kommer til at bruge mindre biomasse, skriver en række selskaber og energibranchen i fælles indlæg.
Via Altinget, 9. oktober 2020

GRØNNE NGO’ER: AFTALE OM BIOMASSE LIGNER GREENWASHING UDEN REEL EFFEKT
DEBAT: Den nye aftale om biomasse er fuld af flotte ord, men vil ikke betyde store reelle forandringer. I værste fald kan aftalen føre til grønvaskning af ubæredygtig træbiomasse, skriver fire grønne organisationer i et fælles indlæg.
Via Altinget, 9. oktober 2020

DER ER ANDRE VEJE TIL CO2-REDUKTIONER END ELBILER
Regeringen skal kigge i skovens retning snarere end bilparkens, når de skal finde de mulige CO2-besparelser inden 2030.
Via Dagens Byggeri, 8. oktober 2020

33 NYE BOLIGER SKYDER SNART OP I VIBY
Boligselskabet Sjælland bygger almene boliger i Viby. Boligerne bliver fremstillet i træ og kan rumme både enlige og børnefamilier.
SN.dk, 7. oktober 2020

DEBAT: SKOVREJSNING ER EN KOMMUNAL SCHWEIZERKNIV, DER BÅDE BRINGER OS TÆTTERE PÅ KLIMAMÅLET OG ØGER HUSPRISERNE
Der er lang række gode grunde til, at kommunerne skal rejse mere skov. Eksempelvis at skovrejsning er en af de billigste måder at lave CO2-binding på, skriver professor Søren Bøye Olsen i dette debatindlæg.
Via Klimamonitor, 6. oktober 2020

POLITISK AFTALE BETYDER MERE BÆREDYGTIGT TRÆ
En ny politisk aftale sikrer, at skovene får en central rolle i omstillingen fra fossile brændstoffer.
Via BygTek, 6. september 2020

BRED AFTALE VIL INDFØRE LOVKRAV, SÅ VI FÅR MERE BÆREDYGTIG BIOMASSE
Politisk aftale stiller lovkrav om, at biomasse skal komme fra lovligt fældede træer, som skal genplantes. Det er en forbedring, men slet ikke godt nok, lyder kritikken.
Via Information, 5. oktober 2020

HELGE ER EN ÆGTE TRÆ-NØRD: HØR OM NOGLE AF DE SÆRLIGE TRÆER I AARHUS
Det er nok de færreste, der går gennem Riis Skov eller Marselisborgskovene i Aarhus, der har fundet på særlige navne til træerne. Men det har Helge Daus.
Via TV2 Østjylland, 3. oktober 2020

PAPIR ER LANGT BEDRE, END VI TROR
Vi bruger mere og mere papir, og sådan har det været siden papir blev opfundet for 2.000 år siden. Derfor er det ikke mærkeligt, at de fleste tænker over, hvordan vores papirforbrug påvirker skoven, miljøet og klimaet.
Via Grakom, 2. oktober 2020

HÅRDT PRESSET MILJØMINISTER INDKALDER TIL FORHANDLINGER OM NATUR
Efter hård kritik fra en stribe partier i Folketinget indkalder miljøminister Lea Wermelin nu til forhandlinger om natur. Meldingen vækker glæde blandt støttepartierne.
Via Landbrugsavisen, 30. september 2020

JÆGERE OG LANDMÆND TIL KAMP FOR EJENDOMSRETTEN
Dansk Land- og Strandjagt er i offensiven for at bevare jagtmodel – og får opbakning fra Bæredygtigt Landbrug.
Via Bæredygtigt Landbrug, 29. september 2020

ERKLÆRING: VERDENS LEDERE VIL STOPPE ØDELÆGGELSEN AF NATUREN FREM MOD 2030
Verdens ledere, herunder statsminister Mette Frederiksen, har skrevet under på en erklæring om at øge den vilde natur.
Via Jyllands-Posten, 29. september 2020

TRÆBYGGERI KOMMUNE STILLE KRAV OM BRUG AF CLT VED SKOLEBYGGERI
Københavns Kommune vil gerne høste erfaringer med CLT og er nu på vej med sit første udbud, hvor der er krav om brug af CLT i bærende konstruktioner, oplyser byggechef Kasper Graa Wulff.
Via Mester Tidende, 29. september 2020

EFTER TO ÅRS VENTEN GAV KØBENHAVNS KOMMUNE MANDAG BYGGETILLADELSE TIL DANMARKS HIDTIL HØJESTE TRÆBYGGERI
28. september gav Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune byggetilladelse til opførelsen af et træbyggeri i seks etager, der har været undervejs i to år, og som allerede skulle have stået færdig. Vigtig tid er gået tabt i processen, mener direktør i Cree Denmark, der står bag projektet.
Via Byrummonitor, 29. september 2020

NY KLIMA-SKOVFOND MED 100 MILLIONER I RYGGEN
Regeringen lancerede i weekenden Danmarks første Klima-skovfond med en startkapital på 100 millioner kroner fra staten.
Via Effektivt Landbrug, 28. september 2020

EKSPERTER: LOVKRAV GØR IKKE TRÆAFBRÆNDING GRØN
Danmarks store forbrug af biomasse skal være så bæredygtigt som muligt, lyder det i ny politisk aftale. Men aftalen er langtfra nok til at sikre grøn biomasse, vurderer eksperter.
Via Energy Watch, 28. september 2020

KRONIK: BIOMASSEFORBRUGET BLIVER IKKE BÆREDYGTIGT UDEN GEOTERMI
Lige før sommerferien blev en bred kreds af Folketingets partier enige om en klimaftale, der indeholder en lang liste af emner, som skal forhandles i detaljer dette efterår. Et af de store spørgsmål er, hvordan vores varmeforsyning kan blive endnu grønnere: ud med kul, olie og naturgas – og væk med den importerede, miljø- og klimabelastende biomasse.
Via Ingeniøren, 28. september 2020

EKSPERTER OM LÆKKET AFTALE: VI SKAL IKKE BILDE OS IND, AT LOVKRAV GØR TRÆAFBRÆNDING GRØN
Det er blevet udskudt siden forsommeren, men nu er regeringen og et bredt politisk flertal snart klar med en aftale, der skal fjerne hovedpinen over de massive mængder træpiller og skovflis, som Danmark hver dag importerer og brænder af for at få energi.
Via Information, 28. september 2020

STØTTEPARTIER KRÆVER PLAN FRA MINISTER: VIL UDFASE AFBRÆNDING AF TRÆ PÅ KRAFTVARMEVÆRKER
Det er ikke nok, at gøre biomasse bæredygtig. Det er nødvendigt at se på mængden, der bliver brændt af, lyder det.
Via DR.dk, 27. september 2020

MILJØMINISTER INVITERER TIL ONLINE INFORMATIONSMØDE OG VIRTUEL SKOVVANDRING I KOMMENDE NATURNATIONALPARKER
Miljøminister Lea Wermelin tager hul på arbejdet med Danmarks første naturnationalparker. Mandag og tirsdag er ministeren vært for online informationsmøder fra henholdsvis Fussingø nær Randers og Gribskov i Nordsjælland.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 27. september 2020

DANSKERNES KLIMA-SKOVFOND VIL NEDBRINGE CO2 OG GIVE MERE NATUR
Regeringen lancerer i dag Danmarks første Klima-skovfond med en startkapital på 100 mio. kroner fra staten. Fonden gør det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag, der sikrer målbar CO2-reduktion. Fonden skal konkret plante nye skove og udtage klimabelastende lavbundsjorder i Danmark.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 26. september 2020

WERMELIN EFTER HÅRD KRITIK: NATURINDSATSEN ER IKKE SAT PÅ PAUSE
NATUR: Vores ambitioner for naturen er de samme i dag, som de var før valget, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S), der har stået model til stor kritik for at udskyde sin prestigefyldte naturpakke. Vi er i gang, siger hun.
Via Altinget, 25. september 2020

TRÆBYGGERI GIVER MERE END KLIMAGEVINSTER
Også under byggeprocessen har træ flere fordele, som både giver værdi på bundlinjen og et bedre arbejdsmiljø.
Via BygTek, 23. september 2020

FORSKERE: SÅDAN KAN DANMARK MODVIRKE DEN SJETTE MASSEUDDØEN
4.439 arter af dyr og planter i Danmark er på den såkaldte rødliste over truede arter. Hvis udviklingen skal vendes, skal arterne have mere plads til at sprede sig i.
Via Videnskab.dk, 23. september 2020

PROJEKT MED STUDIEBOLIGER I TRÆ I KØBENHAVN UDFORDRET AF MANGLENDE STATSLIG VEJLEDNING
Behandlingen af et projekt med 20 studieboliger i et 6 etager højt træbyggeri i København har trukket ud på grund af en manglende statslig vejledning.
Via Byens Ejendom, 23. september 2020

HOFOR: UDFASNING AF BIOMASSE INDEN 2030 VIL KRÆVE TEKNOLOGISPRING
Borgerrepræsentationen i København har netop vedtaget at sætte gang i udarbejdelsen af et forslag til politisk behandling, der belyser mulighederne for at opstille en plan for, at kommunen kan arbejde hen imod at udfase træbaseret biomasse som primær energikilde i fjernvarmen i Københavns Kommune senest i 2030.
Via I dag.dk, 21. september 2020

VATTENFALL I NYT SAMARBEJDE: DER SKAL PRODUCERES VINDMØLLETÅRNE I TRÆ
Vattenfall og det svenske udviklingsselskab Modvion har indgået et nyt samarbejde om vindmølletårne i træ, hvorfor Vattenfall nu skal i gang med at undersøge mulighederne for at anvende Modvions trætårne i fremtidige vindmølleparker.
Via Energy Supply, 21. september 2020

BORGERREPRÆSENTATIONEN I KØBENHAVN VIL UNDERSØGE UDFASNING AF BIOMASSE INDEN 2030
I sidste uge vedtog et flertal uden om Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation at undersøge muligheden for at lave en plan for udfasningen af biomasse i energiforsyningen i København inden 2030.
Via Energy Supply, 21. september 2020

NY STOR SKOV PÅ VEJ TIL FYNBOERNE
En ny skov, der er over tre gange større end Sprogø, skal ligge nordøst for Svendborg og er nu kommet ét spadestik nærmere. Skoven bliver et grønt og rekreativt åndehul for naturglade fynboere og beskytter samtidig det lokale drikkevand.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 21. september 2020

JYSK VIL SNART KUN HAVE TRÆ FRA FSC-SKOV
Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.
Via Effektivt Landbrug, 18. september 2020

BARKBILLER KOSTER SKOVEJERE KASSEN
Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.
Via Effektivt Landbrug, 18. september 2020

FORVENTER NORMALT MARKED
Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Via Effektivt Landbrug, 18. september 2020

TIDEN ER OPLAGT TIL SKOVNING AF LØVTRÆ
Verdensøkonomien påvirker løvtræsmarkedet, og de senere år er forårsmarkedet lukket ned allerede efter kort tid. Er man skovejer og har løv på hylden, kan efteråret derfor være en god mulighed for afsætning, råder skovfoged.
Via Effektivt Landbrug, 18. september 2020

A.P. MØLLER HOLDING: GEOTERMI ER DET ENESTE ALTERNATIV TIL IMPORTERET BIOMASSE
DEBAT: Geotermi bør af hensyn til klimaet og miljøet spille en helt central rolle i fremtidens grønne varmeforsyning, skriver Samir Abboud, CEO for geotermi i A.P Møller Holding.
Via Altinget, 16. september 2020

SKOVSKOLEN SKAL FREMOVER LEVERE JAGT- OG VILDTFORVALTNINGSUDDANNELSER
Skovskolen under Københavns Universitet skal fra 2021 stå for vildtforvalteruddannelsen og fem kortere uddannelser inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet. Det er resultatet af et EU-udbud af uddannelserne, som Miljøstyrelsen har gennemført.
Via Miljøstyrelsen, 15. september 2020

REGERINGEN FREMRYKKER MIDLER TIL JORDFORDELING
Under pilotordningen til multifunktionel jordfordeling fremrykker regeringen nu midler, så næste ansøgningsrunde bliver dobbelt så stor end planlagt.
Via Effektivt Landbrug, 15. september 2020

VERDENS OG DANMARKS VILDE NATUR ER FORTSAT I KRISE
Danmarks oplysninger om naturens tilstand til FN er langt fra virkeligheden, siger ekspert i biodiversitet.
Via Jyllands-Posten, 15. september 2020

TRÆ KAN GIVE OP MOD 45 PROCENT CO2-BESPARELSE
Hvis konventionelle stål- og betonkonstruktioner konverteres til træ og træbaserede konstruktioner og bygningsdele ved nybyggeri er potentialet for CO2-besparelsen på op mod 45 procent.
Via FAOD, 14. september 2020

URØRT SKOV ER EN GEVINST FOR BIODIVERSITETEN, MEN IKKE FOR KLIMAET
Suserup Skov er en af de få urørte skove i Danmark og hjemsted for mange sjældne arter. Men urørt skov optager ikke så meget CO₂ som de skove, der bliver dyrket.
Via Jyllands-Posten, 10. september 2020

SIGNE KONGEBRO: ÉT TRÆBYGGERI FLYTTER IKKE EN HEL BRANCHE. BÆREDYGTIGHED SKAL IND I LOKALPLANEN
Københavns Kommune har endelig gjort det lettere for embedsværket at behandle træbyggerier op til 45 meter. Men det er slet ikke nok, skriver Signe Kongebro, partner i Henning Larsen: Kommuner bør stille krav om bæredygtighed i lokalplaner.
Via Byrummonitor, 10. september 2020

FORSKERE: CO2-LAGRING REDDER OS NÆPPE FRA KLIMAKRISEN
Atmosfærens indehold af CO2 skal stoppe med at stige og helst falde, hvis vi skal undgå omfattende klimaforandringer. En løsning er at pumpe CO2 fra afbrænding af biomasse i undergrunden, og det har FN lavet et redningsplansscenarie ud fra. Danske eksperter er dog skeptiske.
Via JA, 9. september 2020

KOM MED I SJÆLDEN URØRT SKOV: GOD FOR BIODIVERSITETEN, MEN HVAD MED KLIMAET?
Videnskab.dk besøger en af Danmarks få uforstyrrede skove. Den har stået urørt i 100 år og er hjem for sjældne arter. Men hvor meget CO2 binder den?
Via Videnskab.dk, 9. september 2020

BATTERIER BASERET PÅ LIGNIN
I Finland forskes der i at udnytte træets bestanddele endnu bedre og bruge træets lignin til at erstatte grafit i batterier.
Via Træ.dk, 9. september 2020

NÅLETRÆSPLANTAGER SKAL VÆRE BEDRE LEVESTEDER FOR DYR OG PLANTER
EU-projekt skal sørge for mere natur i de plantager, hvor der bliver produceret træ til eksempelvis møbler.
Via Jyllands-Posten, 9. september 2020

TRÆFÆLDNING KAN OGSÅ GIVE GEVINST PÅ KLIMAKONTOEN, POINTERER FORSKERE
Afbrænding af træ udleder en stor mængde CO2. Men hvis træet kommer fra en såkaldt produktionsskov, der er dyrket til at optage mest mulig CO2, så kan klimaregnskabet faktisk gå op i sidste ende, påpeger forskere.
Via Jyllands-Posten, 7. september 2020

VERDENS SKOVE OG ØRSTED: HER ER FIRE BUD PÅ BEDRE REGULERING AF BIOMASSE
DEBAT: Forhandlingerne om de nye kriterier for træ-biomasse til energi nærmer sig deres afgørende fase. Her er det vigtigt at finde en balance mellem udnyttelsen af den grønne ressource og en ansvarlig skovdrift, skriver Gry Bossen og Peter Kofod Kristensen.
Via Altinget, 7. september 2020

RÅDDENT TRÆ
Leder. Er dansk biomasse-energi bæredygtig? Nej! Bliver det bæredygtigt på et tidspunkt? Måske. Afbrænding af træ viser, hvor svær omstillingen fra sort til vedvarende energi bliver.
Via Weekendavisen, 4. september 2020

REGERINGEN UNDER PRES: VENSTRE VIL GENNEMTRUMFE NATURPLAN MED AFSTEMNING I FOLKETINGET
Venstre vil have regeringen ud af busken med naturplan.
Via DR.dk, 3. september 2020

BIODIVERSITETSKRISEN KAN IKKE UDSKYDES – DET SAMME GÆLDER EN NATURPAKKE
Mandag offentliggjorde regeringen i sit finanslovsudspil, at naturpakken bliver udskudt til næste år. Men biodiversitetskrisen kan ikke bare udskydes et år, og derfor skal en naturpakke heller ikke. Der skal handles nu.
Via Jyllands-Posten, 3. september 2020

FLERTAL UDEN OM REGERINGEN LANGER UD EFTER MILJØMINISTER: VIL HAVE NATURPLAN NU
Partier vil ikke vente et år på forhandlinger på naturområdet. ‘Vi vil støtte SF i at kalde ministeren i samråd’, siger De Konservative.
Via DR.dk, 2. september 2020

DANSK INDUSTRIGIGANT VIL PLANTE SKOV SVARENDE TIL LOLLAND, FALSTER OG MØN
I samarbejde med Verdensnaturfonden vil Velux kompensere for CO2-udslippet i hele virksomhedens 100-årige levetid. »Interessant initiativ,« mener seniorforsker.
Via Berlingske, 2. september 2020

DANSK MILJØTEKNOLOGI: KLIMAFORHANDLINGER SKAL SPARKE GANG I STRATEGI FOR BIOØKONOMI
DEBAT: Klimaforhandlinger om landbrug og transport bør sikre en strategi for en bæredygtig bioøkonomi og miljøkrav, der reducerer den belastende ammoniakudledning, mener Dansk Miljøteknologi.
Via Altinget, 1. september 2020

STØTTEPARTIER ANGRIBER REGERINGEN FOR UDSKUDT NATURPAKKE
Mandag udskød regeringen forhandlingerne om en naturpakke til næste år. Det møder kritik fra flere fronter.
Via Berlingske, 1. september 2020

FORSKERE LANGER UD EFTER DANMARK: AFBRÆNDING AF TRÆ ER KLIMA-HYKLERI
Danmark producerer mere energi med biomasse end med vindmøller, men det er slet ikke grønt, fastslår videnskabeligt panel.
Via Politiken, 1. september 2020

FINANSLOV: REGERINGEN SÆTTER 200 MIO. AF TIL MERE NATUR OG BIODIVERSITET
Regeringen vil afsætte 200 millioner kroner over de næste fire år til at løfte naturen og biodiversiteten, så der f.eks. kan komme mere urørt skov eller flere naturnationalparker. I lyset af corona-krisen rykkes naturtopmødet til 2021 og de efterfølgende politiske drøftelser om en natur- og biodiversitetspakke til efteråret 2021.
Via Effektivt Landbrug, 31. august 2020

FORSKERE: TRÆFÆLDNING OG BÆREDYGTIG SKOVDRIFT GAVNER KLIMAET
Videnskab.dk har besøgt en skov, der skal levere tømmer og biomasse, samtidig med at den optager store mængder CO2.
Via Videnskab.dk, 31. august 2020

BIOMASSE FÅR KRITIK: SÅDAN BLIVER FORBRUGET BÆREDYGTIGT
Danskere forskere har regnet sig frem til, hvordan vi får et mere bæredygtigt forbrug af biomasse.
Via Jyllands Posten, 30. august 2020

SÅ ER DER IGEN SMIDT AFFALD I SKOVEN
Endnu et skovsvin mener, at man bare kan læsse affald af i naturen. Styding Skov har været ramt mindst tre gange.
Via Jyske Vestkysten, 29. august 2020

INDREGNING AF BIOMASSENS UDLEDNING GØR EN DANSK KILOWATTTIME MERE END DOBBELT SÅ SORT
I 2018 var 37 procent af den biomasse, der blev brugt til energiformål i Danmark importeret og optræder derfor ikke i nogen danske klimaregnskaber.
Via Ingeniøren, 28. august 2020

PÅ TRE MÅNEDER HAR LANDBRUGSSTYRELSEN BEHANDLET OG UDBETALT KNAP 1.300 SKOVSAGER
Over 1.300 lodsejere, som har ansøgt om at få udbetalt tilskud til at rejse privat skov eller til at lave biodiversitetsskov, har fået ja og penge ind på bankkontoen. Det betyder, at sagspuklen på skovordningerne stort set er afviklet.
Via Landbrugsstyrelsen, 28. august 2020

STUDIE: SÅDAN KAN MAN MINDSKE BRUGEN AF BIOMASSE I FREMTIDENS VEDVARENDE ENERGISYSTEMER
Danskere forskere har i et studie udarbejdet en række scenarier, der viser, hvad der skal til for at nå et energisystem med et bæredygtigt brug af biomasse og mindre afbrænding af træ.
Via Videnskab.dk, 28 august 2020

NGO: KRITIK AF BIOMASSEIMPORT FRA ESTLAND ER OVERDREVET
DEBAT: I et åbent brev hævder estiske og danske organisationer, at Danmark og dansk import af biomasse har et betydeligt ansvar for ødelæggelsen af de estiske skove. Men kritikken er forfejlet, for de estiske skove har det faktisk ganske godt, skriver Peter Feilberg.
Via Altinget, 28. august 2020

KL: VI HAR BEHOV FOR EN JORDFOND MED FAST PLADS PÅ FINANSLOVEN
DEBAT: Regeringen skal afsætte penge til jordfordeling i en ny jordfond og samtidig tage initiativ til at gennemgå både plan-, skov- og naturbeskyttelsesloven, skriver formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, Jacob Bjerregaard (S).
Via Altinget, 28. august 2020

FREMTIDENS SKOVFOLK DYSTER PÅ LANGESØ
DM&E og DSF står i spidsen for Skills for skovbrugselever til Langesømessen den 3. september, hvor Danmarks unge skovbrugselever viser deres talenter.
Via Grøn Teknik, 27. august 2020

POLITIKERNE FORHANDLER LOVKRAV FOR BIOMASSE
Regeringen har indledt forhandlinger om fremover at gøre det lovpligtigt at bruge bæredygtig biomasse. Det var også det helt store samtaleemne, da SF’s klimaordfører, Signe Munk, besøgte Herningværket.
Via Dansk Energi, 26. august 2020

TRÆ I BYGGERIET VIL HAVE FOKUS FRA DRIFT TIL MATERIALEVALG I KLIMAKAMPEN
Rambøll har i en ny rapport kigget på CO2-besparelserne ved at øge brugen af træ i nybyggeri, og hos interesseorganisationen Træ i Byggeriet håber man, at rapportens konklusioner kan skubbe byggebranchen mod mere træbyggeri.
Via Dagens Byggeri, 26. august 2020

TRÆBYGGERI KAN BIDRAGE TIL CO2-MÅLSÆTNING
Træbyggeri kan spille en afgørende rolle i målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, slår en ny, uvildig rapport fast.
Via FAOD, 26. august 2020

SKILLS FOR SKOVBRUGSELEVER PÅ LANGESØMESSEN
Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) samt Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) står i spidsen for Skills for skovbrugselever samt DM i udkørsel af træ til Langesømessen den 3. september 2020.
Via Maskinbladet, 26. august 2020

TRÆBYGGERI KAN GIVE ÅRLIG CO2-BESPARELSE PÅ 14,5 %
Træbyggeri kan spille en afgørende rolle i målet om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Det slår en ny, uvildig rapport udarbejdet af Rambøll nu fast.
Via BygTek, 26. august 2020

DI BIOENERGI: ENERGISEKTOREN DRIVER IKKE ROVDRIFT PÅ SKOVENE
DEBAT: På længere sigt kan det godt være, at vi skal bruge biomassen andre steder. Men indtil det sker, er det yderst klimavenligt at fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul, mener DI Bioenergi.
Via Altinget, 26. august 2020

REGERINGEN VIL STRAMME KRAV: BIOMASSE SKAL VÆRE BÆREDYGTIG
Tirsdag indleder regeringen forhandlinger om fremover at gøre det lovpligtigt at bruge bæredygtig biomasse.
Via Policy Watch, 25. august 2020

EL VIL STOPPE IMPORT AF BIOMASSE – MEN ARVTAGER MANGLER
Enhedslistens ser gerne, at import af biomasse stoppes, men spørgsmålet er, hvad der kan tage over.
Via Policy Watch, 25. august 2020

TRÆ-GURU: TØMMER VIL TAGE OVER
Tømmerets århundrede er kommet og vil overtage betonens byggedominans.
Via Dagens Byggeri, 25. august 2020

TRÆKONSTRUKTIONER KAN TREDOBLE I HØJDE
Begrænsningen på fire etager for træbygninger er væltet i København, som gør klar til at skyde til vejrs.
Via Dagens Byggeri, 25. august 2020

REGERINGEN VIL STRAMME KRAV: BIOMASSE SKAL VÆRE BÆREDYGTIG
Tirsdag indleder regeringen forhandlinger om fremover at gøre det lovpligtigt at bruge bæredygtig biomasse.
Via Fyens Amts Avis, 25. august 2020

SENIORRÅDGIVER FRA AU: DELE AF NATURDEBATTEN ER FORSIMPLET OG DOGMATISK
DEBAT: Flere aktører i naturdebatten har tendens til at udstikke få anbefalinger, der angiveligt kan løse alle problemer. Men der er behov for en bred indsats for biodiversiteten, skriver Jesper Bak fra Aarhus Universitet.
Via Altinget, 25. august 2020

WEBINAR: SÅDAN TEGNER DU SKOVKORT
Landbrugsstyrelsen inviterer til et webinar, hvor du kan lære at tegne skovkort til ansøgning til tilskud til privat skovrejsning 2020.
Via Grøn Teknik, 24. august 2020

280 SOMMERHUSE AF FACADETRÆ FRA BÆREDYGTIG SKOVDRIFT
Det første spadestik til Lalandia Søndervig er taget, og det har sat træbyggeri på dagsordenen: Træpanelerne, der skal bruges, har en samlet længde på ca. 155 km.
Via BygTek, 21. aug. 2020

COOP REJSER 10 SKOVE I KLIMAKOMPENSATION
Supermarkedskæden med 1100 butikker arbejder for at blive klimapositiv.
Via Grøn Teknik, 21. aug. 2020

SNEDKERPRISEN 2020 GÅR TIL KONGEHALLEN
Det blev den nye vikingehal i Sagnlandet Lejre, der løb med årets snedkerpris.
Via Træ.dk, 20. august 2020

FASTFOOD I PLASTIKFRI EMBALLAGE
Genanvendeligt øko-pap fra Finland er særlig velegnet til fedtet fastfood.
Via Træ.dk, 20. august 2020

DERFOR GIVER DET MENING AT VÆLGE TRÆ
Vi skal ikke være så bange for at vælge trækonstruktioner. Træ har mange fordele – dels er træ lettere at aflæse, hvis en brand skulle opstå, forklarer EKJ’s brandrådgiver Bertel Kjeldsen.
Via Building Supply, 29. juli 2020

NORDJYSKE GRAVHØJE PLØJET AF FIREHJULSTRÆKKERE
I løbet af sommerferien er der gentagne gange blevet observeret ulovlig kørsel med to firehjulstrækkere op og ned af gravhøje i Vandet, Tvorup og Nystrup plantager.
Via TV2 NORD, 28. juli 2020

DE GRØNNE: SÅDAN INDFØRES EN RETFÆRDIG CO2-AFGIFT
DEBAT: Gennem en gradvist udrullet CO2-afgift, hvor overskuddet af afgifterne går til branchernes egen omstilling, kan vi ikke nå målet om 70 procents reduktion, skriver partiformanden for De Grønne.
Via Altinget, 28. juli 2020

SLÅR TRE GANGE SÅ MANGE IHJEL SOM CORONA: DANMARK MISSER MÅL OM RENERE LUFT
Danmark kan ikke leve op til EU-kravet om nedbringelse af udslippet af fine partikler og ammoniak, der årligt er skyld i 1.850 dødsfald.
Via Politiken, 24. juli 2020

SF ER SKUFFET OVER REGERINGENS MANGLENDE NATUR-RESULTATER
SF-formand Pia Olsen Dyhr vil kræve naturen højere på regeringens dagsorden. Hun bliver bakket op af Enhedslisten og Radikale Venstre, der heller ikke er imponerede over resultaterne på naturområdet.
Via Politiken, 18. juli 2020

HAVEAFFALD DUMPET I SKOV: – NATUREN BLIVER BRUGT SOM AFFALDSPLADS
Nogen i Andrup har smidt haveaffald i skoven. Det ærgrer beboer og udvalgsformand. Det ser grimt ud, og det koster kommunen penge.
Via Jyske Vestkysten, 17. juli 2020

BIOMASSE-BØRS LANCERES I SVERIGE
Den øgede brug af biomasse i den svenske fjernvarme betyder nu, at den litauske handelsplatform, Baltpool, udbredes til Sverige. Danmark har været en del af børsen siden 2018.
Via EnergiWatch, 13. juli 2020

JAGTFLÅT: NY OG AGGRESSIV KÆMPEFLÅT BREDER SIG OMKRING OS
Den er hurtig, og langt mere aggressiv end dem vi kender. Jagtflåt kan smitte mennesker og heste med farlige sygdomme og den ny kæmpeflåt er allerede konstateret i vores nabolande
Via Netnatur.dk, 13. juli 2020

SKOVEJERE OG GODSEJERE: FREDNING KRÆNKER EJENDOMSRETTEN
Både i Trelde og på Fyn ser man fredningsforslag som en krænkelse af den private ejendomsret. Skovejerne deler erfaringer med skovejere og godsejere på Midtfyn, som også kæmper mod fredningsforslag.
Via Fredericia Dagblad, 12 jul. 2020

BLEER, MADPAPIR, CAMPINGVOGNE OG GAMLE ASBESTTAGE. DER SMIDES MERE SKRALD I DE NORDSJÆLLANDSKE SKOVE
Under coronakrisen har de nordsjællandske naturområder oplevet en ny type gæster, og det betyder, at der har været mere skrald i naturen, end der plejer. Det handler om opdragelse af de nye naturgæster, lyder det fra skovfogeden, der ikke mener, at flere skraldespande altid er løsningen.
Via Berlingske, 12 jul. 2020

SKOVFORTÆLLINGER OM KÆRLIGHED VED HOLSTENSHUUS
Holstenshuus: Henover sommeren er der netop blevet mulighed for at komme på kærlighedsudflugt sammen med to af landets bedste fortællere. Det er fortælleoplevelser, der kombinerer skovens ro og naturens helende kraft med det særlige nærvær, der opstår, når man hører en god fortælling.
Via Fyens Amts Avis, 9. juli 2020

METTE FREDERIKSEN: VI HAR BÅDE BRUG FOR URØRT SKOV OG LANDBRUG
i skal på vores fælles arealer finde den rigtige balance mellem urørt skov og blomsterenge og så de veje, broer, byer og landbrug, som vi også har brug for, skriver statsminister Mette Frederiksen (S).
Via Altinget, 5. juli 2020

ÅBENT FOR EU-STØTTE TIL PRIVAT SKOVREJSNING
Landbrugsstyrelsen har åbent for ansøgninger til rejsning af privat skov fra 1. juli til 30. september.
Via Grønteknik, 5. juli 2020

HAR DU OVERVEJET SKOVLANDBRUG? – GODT FOR JORD OG KLIMA
Med skovlandbrug kan der være afgrøder at høste i mange lag og gennem hele vækstsæsonen.
Via Landbrugsavisen, 3. juli 2020

200 MIO. KRONER EKSTRA TIL ET GRØNNERE LANDBRUG I 2021

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 3. juli 2020

STØTTEORDNING TIL AFSKREVNE BIOMASSEVÆRKER ER SAT I KRAFT
Folketinget vedtog i december 2018 en ny driftsstøtteordning til elektricitet produceret ved anvendelse af biomasse. Ordningen har siden vedtagelsen afventet EU-Kommissionens godkendelse. Kommissionens godkendelse foreligger nu, og ordningen er sat i kraft pr. 1. juli 2020.
Via Energistyrelsen, 3. juli 2020

ER FOTOSYNTESEN AFLYST?
For nylig kunne man læse i en ny undersøgelse, at grønne planter ikke kun henter kulstof fra luften, men også fra svampe under jorden. Hvad betyder det nu for træer og fotosyntesen som vi kender den?
Via Træ.dk, 1. juli 2020

TRÆ MODIFICERES MED METAL
I et nyt forskningsprojekt trykimprægnerer amerikanske forskere træ med et atomtyndt lag af metaloxider for at gøre det vandtæt og resistent over for svampeangreb. Dansk forsker forholder sig dog skeptisk til de foreløbige resultater.
Via Træ.dk, 1. juli 2020

DEBAT: HURRA FOR DEN BÆREDYGTIGE OMSTILLING PÅ FYN
Synspunkt: Tirsdag kunne man i denne avis læse kritik fra Rådet for Grøn Omstilling og Verdens Skove mod hele landets energiselskaber og særligt Fjernvarme Fyn. Forbrydelsen er, at selskabet har lovet kun at benytte sig af bæredygtig biomasse.
Via Fyens.dk, 28. juni 2020

AARHUS KOMMUNE MÅ SIGE FARVEL TIL BIOMASSEN
Byen er på forkert kurs, hvis bidraget til den grønne omstilling stammer fra f.eks. amerikanske skove.
Via Jyllands-Posten, 28. juni 2020

DE GRØNNE ORGANISATIONERS SORTE PÅSTANDE GØR IKKE BIOMASSE MINDRE BÆREDYGTIGT
Alle har ret til deres egen holdning, men ikke til deres egne fakta. Det er aktuelt at minde om, efter at organisationen Verdens Skove m.fl. her i avisen (16. juni) sender falske påstande mod Ørsted, Aarhus Kommune og Enviva – der producerer træpiller i det sydøstlige USA.
Via Århus Stiftstidende, 27. juni 2020

ØKOLOGISK LANDSFORENING FÅR MILLION-BEVILLING TIL SKOVLANDBRUGSPROJEKT
Økologisk Landsforening har netop sammen med 10 partnere fået tilsagn om tilsammen 14,9 millioner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til at gennemføre det 4-årige projekt ROBUST, hvis formål er at fremme skovlandbrug i det danske landbrug.
Via Økologisk Landsforening, 26. juni 2020

REGERINGEN OG STØTTEPARTIER FORBYDER AT SPRØJTE, PLØJE OG GØDE BESKYTTET NATUR
Vilde blomster, insekter og fugle får fremover bedre vilkår på en række engområder i hele Danmark. Det står klart, efter at regeringen og støttepartierne i dag har vedtaget et forbud mod at sprøjte, pløje og gøde beskyttede naturområder.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 25. juni 2020

KØBENHAVN BØR SATSE PÅ GRØN ENERGI OG IKKE TRÆFLIS
32 grønne organisationer fra USA og Europa opfordrer i et åbent brev københavnske politikere til at udfase træflis og i stedet satse på grøn energi fra varmepumper, solvarme og geotermi.
Via Geenupdate.dk, 25. juni 2020

TRÆBYGGERI SOM NØGLE TIL BYGGERIETS KLIMAUDFORDRING
Det er synd, at Byggeriets Klimapanel ikke fik samlet guldet op ved at satse mere eksplicit på mere træbyggeri. Resultatet er blevet et konservativt og bagudskuende indspark. Det mener direktør Per Thomas Dahl fra CLT Denmark, der kalder det ærgerligt, at byggeriet dermed misser muligheden for effektivt at reducere branchens betydelige CO2-aftryk og påtage sig det nødvendige ansvar for klimaet.
Via Bygge- & Anlægsavisen, 22. juni 2020

POLITISK FLERTAL VEDTAGER KLIMAPLAN – NU KOMMER DER AFGIFT PÅ CO2
Planen skal sikre, at Danmark når i mål med en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.
Via TV2, 22. juni 2020

VI HAR BRUG FOR MERE VILD NATUR OG BEDRE BIODIVERSITET
Regeringen har sammen med Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der sikrer knap 105 mio. kr. til mere vild natur. Det er rigtig godt.
Via Jyllands-Posten, 19. juni 2020

PERFEKTE FORHOLD FOR SKOVFLÅTER I ÅR OG NÆSTE ÅR: ‘DET HER SLÅR ALLE REKORDER’
Forsker advarer om masser af skovflåter i år. Næste år bliver det endnu værre.
Via DR.dk, 19. juni 2020

NY POLITISK AFTALE: DANMARKS TO FØRSTE NATURNATIONALPARKER ER PÅ VEJ
Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet vil med knap 105 millioner kroner skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten. En af indsatserne bliver forberedelse af landets to første naturnationalparker, der skal etableres i Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 19. juni 2020

PARTIER KRÆVER FUT UNDER VILDE NATURPARKER EFTER CORONA
Støttepartier og grønne foreninger vil have mere fart på regeringens valgløfter om vilde naturnationalparker.
Via Berlingske, 17. juni 2020

GRØNNE ORGANISATIONER: REGERINGEN SVIGTER NATUREN
S-regeringen gør langt fra nok for at opfylde de løfter, den gav vælgerne og naturen, mener flere store grønne organisationer.
Via Kristeligt Dagblad, 16. juni 2020

7 GODE GRUNDE TIL AT BYGGE I TRÆ
Træ giver et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer. Hør mere på konferencen “TRÆ – højhusbyggeri og større projekter – udfordringer, løsninger og økonomi” den 24. september 2020.
Via Byens Ejendom, 16. juni 2020

KØBENHAVNS FØRSTE BYDEL I TRÆ ER SKRIDTET VIDERE
Visionerne om at blive Københavns første bydel i træ med grønne, landskabelige overgange mellem by og Amager Fælleds åbne naturlandskab fastholdes i forslag til lokalplan og miljøvurdering, der netop er offentligjort.
Via BygTek, 16. juni 2020

TRÆFLIS SPLITTER BYRÅDET: R OG K VIL HAVE GRØNNERE ERSTATNING FOR KUL PÅ FYNSVÆRKET
De er enige om, at det er en god, grøn idé hurtigt at droppe kul i fjernvarmeproduktionen på Fynsværket. Til gengæld ser byrådet langt fra ens på, hvad der i første omgang vil være bedst at erstatte kullet med.
Via Fyens Amts Avis, 13 jun. 2020

EMBEDSMÆND: REGERINGENS LOVKRAV ER IKKE GARANTI FOR GRØN BIOMASSE
Regeringen vil stille lovkrav til biomasse, men ifølge embedsværket vil det ikke være nok til at sikre bæredygtigheden. Eksperter er enige.
Via EnergiWatch, 12 jun. 2020

GÆSTER VED SHELTERPLADS BEGÅR HÆRVÆRK OG ØDELÆGGER NATUREN
Det er ikke alle, som behandler den danske natur ordentligt. Nogen efterlader deres affald i det grønne, og andre begår decideret skade på vores grønne åndehuller.
Via BT, 12 jun. 2020

OPLÆG TIL KLIMA-SKOVFONDEN
I finansloven for 2020 blev der afsat 100 mio. kr. til oprettelsen af en skovfond, som skal understøtte klimaindsatsen. Miljø- og Fødevareministeriet har præsenteret en model for klima-skovfonden.
Via Dansk Gartneri, 12 jun. 2020

KRONIK: VÅDOMRÅDER BIDRAGER MARKANT TIL CO2-UDLEDNINGEN
Søer og vandløb modtager vand fra landjorden med et højt kulstofindhold, hvoraf en del frigøres som CO2 til luften. Tre forskere har undersøgt mulighederne for at reducere CO2-udslippet ved at standse dyrkningen af lavbundsjorder, der hyppigt oversvømmes.
Via Ing.dk, 12. juni 2020

REPLIK TIL RÅDET FOR GRØN OMSTILLING
Vi er enige med Rådet for Grøn Omstilling i, at træ fra skovdrift bør anvendes til byggematerialer og produkter med lang levetid i meget større omfang, end det sker i dag.
Via Jyske Vestkysten, 11 jun. 2020

EMBEDSMÆND OM BIOMASSE: DANMARK ER LANGT FRA AT VÆRE ET GRØNT FOREGANGSLAND
Danmark skal sløjfe 80 procent af sin træbiomasse for at være grønt foregangsland, viser notater fra myndighederne. Biomasse er nemlig ikke altid CO2-neutralt. Vi snyder klimaet, advarer ekspert.
Via Policy Watch, 10. juni 2020

REGERINGEN OG AFTALEPARTERNE BAG FINANSLOVEN SÆTTER TURBO PÅ URØRT SKOV
Dyr og planter skal have bedre levevilkår. Regeringen og aftalepartierne bag finansloven sætter fart på udlægningen af urørt skov og stopper kommerciel træfældning i de 32 skove, som allerede er udpeget til urørt skov. Samtidig udlægges ny urørt skov i statens skove på et areal svarende til Fanø.
Via Miljø- og fødevareministeriet, 9. juni 2020

AFTALE OM URØRT SKOV VIL HVERKEN GAVNE JOB ELLER KLIMAET
Træ- og møbelbranchen i Danmark ser med stor bekymring på regeringens og støttepartiernes aftale om et omgående stop for al træfældning i minimum 16.200 ha danske statsskove, som fremover skal ligge hen som urørt skov.
Via Træ- og Møbelindustrien, 9. juni 2020

PARTIER BAG FINANSLOVEN LANDER AFTALE OM URØRT SKOV
AFTALE: Partierne i rød blok er enige om straks at stoppe træproduktionen i områder, der er udlagt til urørt skov. Desuden kommer der nye skovområder, hvor naturen skal have plads. ”Det er et stort grønt skridt i den rigtige retning,” lyder det fra miljøminister Lea Wermelin.
Via Altinget, 9 juni 2020

INSTITUTLEDER: PRODUKTIONSSKOV OG URØRT SKOV ER IKKE HINANDENS MODSÆTNINGER
DEBAT: Samfundet har behov for både træprodukter, klimaløsninger og biodiversitet. Men disse behov er ikke gensidigt afhængige og skal ikke nødvendigvis leveres på de samme skovarealer, skriver Claus Beier.
Via Altinget, 9. juni 2020

REGERINGEN OG AFTALEPARTERNE BAG FINANSLOVEN SÆTTER TURBO PÅ URØRT SKOV
Dyr og planter skal have bedre levevilkår. Regeringen og aftalepartierne bag finansloven sætter fart på udlægningen af urørt skov og stopper kommerciel træfældning i de 32 skove, som allerede er udpeget til urørt skov. Samtidig udlægges ny urørt skov i statens skove på et areal svarende til Fanø.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 9. juni 2020

RÅDET FOR GRØN OMSTILLING: INDUSTRIEN NEGLIGERER KLIMA- OG BIODIVERSITETSPROBLEMER
REPLIK: Energi- og skovbranchen forsøger at negligere de store klima- og biodiversitetsproblemer, der knytter sig til afbrænding af træbaseret biomasse, mener Rådet for Grøn Omstilling.
Via Altinget, 8. juni 2020

EFTER 14 MÅNEDERS KAOS: ENDELIG FÅR SKOVEJER SINE PENGE FRA LANDBRUGSSTYRELSEN
Til gengæld må Bent Bastrup se langt efter af få refunderet renteudgifterne for de penge, han har manglet i 14 måneder.
Via LandbrugsAvisen, 30. maj 2020

DEBAT: MOUNTAINBIKERE KAN IKKE SMIDES UD AF FRUENS PLANTAGE
Da jeg i sin tid kom ind i Friluftsrådet, var rytterne dem der udgjorde »hadegruppen«. Der var ikke ende på alle de ulykker, som denne naturbrugergruppe kunne afstedkomme. Der var en forestilling om, at rytterne ødelagde stierne og skræmte andre brugere.
Via SN.dk, 30. maj 2020

DET STÅR SLØJT TIL MED SKOVPLANTNING: SKOVFORENING KRÆVER, AT LANDMÆND OMLÆGGER MARKER TIL SKOV FOR AT NÅ KLIMAMÅL
Hvis Danmark skal nå sit reduktionsmål af CO2 til 2030, skal landmænd omlægge marker til skov, mener Dansk Skovforening. Bæredygtigt Landbrug sætter spørgsmålstegn ved, hvor effektivt tiltaget er.
Via NordJyske, 1. juni 2020

ER URØRT SKOV EN MIRAKELKUR ELLER FALSK FORHÅBNING?
I mange hundrede år har der i danske skove været fokus på produktion af træ. Hvis skoven igen skal være ‘naturlig’, haster det med en håndfast indsats.
Via Ing.dk, 1. juni 2020

AKTØRER: BIOMASSEKRITIKERE KAN IKKE SE FREMTIDSPERSPEKTIVET FOR BARE TRÆER
DEBAT: Det giver ikke mening at droppe biomasse nu, hvor vi endelig har smidt kul på porten og skal til at planlægge fremtidens elektrificerede energisystem – og slet ikke, når biomassen er så ansvarlig, som den er, mener en lang række energiaktører.
Via Altinget, 28. maj 2020

DEN GRØNNE STUDENTERBEVÆGELSE: HANDLINGSPLANEN ER EN HÅN MOD DE UNGE
DEBAT: Den nyligt fremlagte klimahandlingsplan er langt fra ambitiøs nok og hænger fast i en gammel traver om, at nye teknologier vil redde vores fremtid, mener Den Grønne Studenterbevægelse.
Via Altinget, 28. maj 2020

SKOVENS SKJULTE MIRAKELMIDDEL
Selvom det sjældent løber med overskrifterne, gemmer skoven på en særlig ingrediens, du finder i alt fra hotdogs til maling.
Via Træ.dk, 27. maj 2020

SKOVE SENDT FRA HIMLEN
En canadisk start up-virksomhed planlægger at plante helt op mod en milliard træer på ufremkommelige steder ved hjælp af droner.
Via Træ.dk, 27. maj 2020

FLERE SKOVE PÅ VEJ I DANMARK – ALLEREDE DETTE FORÅR
Efter indsamlingsshow: I dette forår får Danmark 25 nye Folkeskove.
Via Dit Aalborg, 27. maj 2020

DAN JØRGENSEN: REGERINGEN HAR IKKE PLANER OM SÆRLIGE DANSKE KRAV FOR BIOMASSE
BIOMASSE: Danmark kommer ikke til at gå solo, når regeringen fremlægger lovkrav til bæredygtig biomasse. Regeringens forslag vil lægge sig op ad international regulering og implementere EU-direktivet på området, oplyser klimaministeren.
Via Altinget, 27. maj 2020

SÅDAN BLIVER DEN FYNSKE FJERNVARME GRØN: FEM TING DER ERSTATTER KULLET
Det er en række forskellige nye anlæg og teknologier, der fra 2022 skal erstatte kullet på Fynsværket i Odense. Fælles for løsningerne er, at Fjernvarme Fyn udnytter samfundets spildprodukter fra blandt andet husholdninger, virksomheder, landbrug, skovbrug og el fra elnettet, når den er i overskud.
Via Fyns Amts Avis, 26 maj 2020

DAN JØRGENSEN INDKALDER TIL KLIMAFORHANDLINGER
Tirsdag aften og med kort varsel har klimaminister Dan Jørgensen (S) indkaldt folketingets partier til forhandlinger om de udspil, regeringen foreløbig har lagt frem om bl.a. energiøer og en varmeplan.
Via Cleantech Watch, 26 maj 2020

TRÆ I BYGGERIET: LOKALPLANER HÆMMER BYGGERIETS BÆREDYGTIGE UDVIKLING
DEBAT: Mere træ i byggeriet kan reducere landets samlede CO2-udspil. Desværre fastholder lokalplaner ofte byggeriet i sit konventionelle spor ved at pålægge krav om anvendelse af bestemte byggematerialer, især mursten og mørtel, skriver Martin L. Petersen.
Via Altinget, 27. maj 2020

MASSIVE TRÆELEMENTER KAN VÆRE KLIMAVENLIGT ALTERNATIV VED PARCELHUSBYGGERI
CLT-massivtræ kan sagtens være et alternativ til de velkendte tungere byggematerialer – også i Danmark.
Via Dagens Byggeri, 26. maj 2020

SKOVMAND FORUNDRET OVER MASSIV TRÆFÆLDNING: MAN KUNNE IKKE VÆLGE EN DYRERE LØSNING
I Stenderupskovene er der netop fældet et stort skovområde ud mod Løveroddevej. Det undrer Bent Junker-Hansen, som i årevis har haft skoven som arbejdsplads. Det er den dyrest mulige løsning, hvis man ønsker at skabe urørt skov, siger han.
Via Vejle Amts Folkeblad, 24 maj 2020

NY GRUPPE UNGE BLÆSER TIL KAMP FOR BIODIVERSITETEN: DANMARK HAR ET STORT MEDANSVAR
DEBAT: 80 unge har dannet gruppen De Unge Biodiversitetsambassadører og har skrevet et manifest med en række krav til fremtidens naturpolitik, som de nu overrækker til miljøministeren. Læs manifestet her.
Via Altinget, 25. maj 2020

DI: TRÆ KAN SIKRE KLIMAVENLIG RENOVERING AF ALMENNYTTIGE BOLIGER
DEBAT: Renovering af den almennyttige boligsektor skal ske med klimavenlige materialer som træ. På den måde kan vi få en større CO2-reduktion for pengene og samtidig sikre effektive renoveringsprojekter, skriver Annette Christensen.
Via Altinget, 20. maj 2020

JØRGEN HENNINGSEN: DAN JØRGENSEN KAN IKKE HÆVDE AT VÆRE I GOD TRO OM BIOMASSE
DEBAT: Klimaministeren er åbenbart faldet for Dansk Energis og Dansk Fjernvarmes “fake news” om biomasse. Det har dog ikke manglet med advarsler, skriver Jørgen Henningsen.
Via Altinget, 20. maj 2020

MINISTER ER SKEPTISK OVERFOR FORSLAG OM ALLEMANDSEJE AF PRIVATE SKOVE
Enhedslisten foreslår allemandsret i de private skove under Corona-krisen, men den ide er miljøminister Lea Wermelin ikke umiddelbar lun på.
Via Maskinbladet, 19. maj. 2020

LOVKRAV OM BÆREDYGTIG BIOMASSE DEL AF KLIMAHANDLINGSPLAN
Regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse som et led i den første klimahandlingsplan. En stor del af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som halm, træflis og træpiller. Det har bidraget til at udfase forbruget af kul og dermed til at reducere Danmarks CO2-udledninger. Men anvendes der ikke bæredygtig biomasse, kan den globale CO2-effekt forsvinde.
Via Effektivt Landbrug, 19. maj. 2020

ENERGISTYRELSEN GIVER BIOMASSE-KRITIKERE RET: IKKE AL BIOMASSE ER KLIMA-BÆREDYGTIG
Efter flere års debat giver Energistyrelsen nu biomasse-kritikerne ret, og klimaministeren vil sikre bæredygtigheden af den anvendte biomasse.
Via Ing.dk, 19. maj. 2020

LOVKRAV OM BÆREDYGTIG BIOMASSE DEL AF KLIMAHANDLINGSPLAN
Regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse som et led i den første klimahandlingsplan. En stor del af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som halm, træflis og træpiller. Det har bidraget til at udfase forbruget af kul og dermed til at reducere Danmarks CO2-udledninger. Men anvendes der ikke bæredygtig biomasse, kan den globale CO2-effekt forsvinde.
Via Ritzau, 19. maj 2020

VANDRÅD FÅR MERE TID
På grund af coronakrisen har det ikke være muligt for kommuner og de lokale vandråd at mødes fysisk. Derfor udskyder miljøministeren nu fristen for indberetning af forslag til vandløbsindsatser til den 22. november 2020.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 19. maj 2020

ENERGISTYRELSEN: EN DEL AF DANMARKS GRØNNE ENERGI KAN VÆRE KLIMASKADELIG
Danmarks store forbrug af biomasse regnes for at være CO2-neutral. Men en ny rapport fra Energistyrelsen sår tvivl om, hvorvidt det reelt er tilfældet. »Vi har pyntet os med lånte fjer«, siger Klimarådets formand. Dan Jørgensen er klar med lovindgreb, som skal sikre, at biomassen er bæredygtig.
Via Information, 19. maj 2020

NY RAPPORT SLÅR FAST: EN DEL AF DANMARKS GRØNNE ENERGI KAN VÆRE SORT SOM KUL
Regeringen vil stille lovkrav til biomassen, men det er ikke nok, lyder det fra støtteparti.
Via DR.dk, 18. maj 2020

REGERINGEN VIL KRÆVE BÆREDYGTIG TRÆFLIS OG HALM I KLIMAPLAN
Efter kritik af dansk import af biomasse vil minister gøre træflis, halm og piller bæredygtigt ved lovkrav.
Via Midtjyllands Avis, 18. maj 2020

REGERINGEN VIL STILLE LOVKRAV TIL BIOMASSES BÆREDYGTIGHED
Forslag kan blive en sovepude, frygter Enhedslisten. Bæredygtighedskrav løser ikke problemet, lyder det.
Via TV2, 18. maj 2020

PROFESSOR: VI PUDSER CO2-GLORIEN, NÅR VI IMPORTERER BIOMASSE
DEBAT: Danmark sætter naturen under pres i andre lande, når vi importerer biomasse lavet af for eksempel plantageeukalyptus fra Sydamerika, skriver professor Bent Ole Gram Mortensen.
Via Altinget, 19. maj 2020

NY SKOV I AARHUS ER PLANTET SOM ET KÆMPE TRÆ
3.000 træer er blevet plantet ved Ølsted i det nordlige Aarhus.
Via Jyllands-Posten, 18. maj 2020

HEDEDANMARK: ENERGIPOLITIK NEDSÆTTER SKOVENES CO2-SUGEEVNE
Beregninger fra HedeDanmark viser, at den nuværende klimapolitik betyder, at CO2-udledning svarende til 250.000 personbiler om året ikke længere kan blive opfanget af skovenes træer, hvis det ikke længere er økonomisk givtigt for skovejere at plante hurtigvoksende hjælpetræer i nye skove.
Via GrønTeknik, 17. maj. 2020

ENHEDSLISTEN VIL HAVE INDFØRT ALLEMANDSRET UNDER CORONAKRISEN
Miljøminister Lea Wermelin mener, det er et meget vidtgående forslag.
Via TV2, 16. maj. 2020

ENHEDSLISTEN ØNSKER LOV OM ØGET BIODIVERSITET
Miljø- og naturordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, ønsker en biodiversitetslov, der ligesom klimaloven, skal være en rammelov for naturen.
Via Maskinbladet, 16. maj. 2020

NY COVID-19 TASK FORCE FOR LANDBRUG, SKOVBRUG OG GARTNERI
Tiltag mod smittespredning af Covid-19 på arbejdspladser i de grønne brancher.
Via Maskinbladet, 15. maj. 2020

SITKALUS IGEN EN PLAGE
Igen i dette forår er der mange sitkalus. Specielt i Vestjylland er der fundet store forekomster i sitkalæhegn. Men der er også efterretninger om sitkalus andre steder i landet.
Via Skovdyrkerne, 14. maj 2020

SKOVFOLK ADVARER: SKOVENS EVNE TIL AT BINDE CO2 FALDER SVARENDE TIL 250.000 BILER
De danske skove bliver mindre effektive til at binde CO2, hvis det ikke er økonomi i at plante hurtigvoksende hjælpetræer i nye skove.
Via Landbrugs Avisen, 13. maj 2020

GLOBAL OPVARMNING GIVER TRÆER FLERE FROSTSKADER I EUROPA
Mens DMI oplyser om nattefrost i denne uge, altså godt inde i maj 2020, viser et nyt studie, at vi må regne med mere af den slags fremover. Altså sen forårsfrost. Og det bliver hårdt for vores træer.
Via Hjørring Avis, 13. maj 2020

TIDLIGERE CIFOR-DIREKTØR: URØRTE SKOVE ER IKKE ALTID BEDST FOR KLIMAET
DEBAT: Det er den velforvaltede skov, som optager mere CO2, hvor CO2-lagringen er mere beskyttet, og hvorfra vi høster træ, der reducerer vores fossile afhængighed. Den skovbaserede sektor spiller en vigtig rolle i klimakampen, skriver Peter Holmgren.
Via Altinget, 13. maj 2020

PROGNOSE: BRUG AF DANSK FLIS FALDER MARKANT
Udvalgt til weekend: Forbruget af dansk flis vil falde med 90 pct., hvis ikke energipolitikken ændres.
Via Landbrugsavisen, 10. maj 2020

STIK MOD FORVENTNING: VOKSNE TRÆER STOPPER MED AT OPTAGE CO2
Det kan betyde, at nogle klimamodeller skal regnes om.
Via DR, 8. maj 2020

DI: NAIVT AT TRO, AT VI KAN KLARE OS UDEN BIOMASSE
DEBAT: Biomasse skal ikke udfases, som Rådet for Grøn Omstilling foreslår. Men politikerne bør sikre, at vi kun bruger biomasse med en positiv klimaeffekt, skriver Rikke Sophie Lassen fra Dansk Industri Bioenergi.
Via Altinget, 7. maj 2020

DSHWOOD LANDER SOLIDT RESULTAT FOR ANDET ÅR I TRÆK
I regnskabsåret 2019 blev det tydeligt, at man er i gang med at høste frugterne af de seneste to års strategiske tiltag.
Via Grønteknik, 6. maj 2020

LØSE HUNDE KAN SKRÆMME DET NATURLIGE DYRELIV VÆK
Når en hund får lov til at slå sig løs i skoven, kan det stresse de dyr, der holder til i den. I sidste ende kan det være med til at jage dyrene væk fra skoven, fortæller vildtkonsulent ved Naturstyrelsen Vestjylland.
Via Dagbladet Holstebro Struer, 5. maj 2020

FULD FART PÅ SVENSKE TRÆ-VINDMØLLER
Sveriges første vindmølletårn i træ står nu klar på Björkö uden for Göteborg.
Via Træ.dk, 4. maj 2020

TRÆ TIL ENERGI: SKOVDRIFTENS RESTPRODUKTER ER VIGTIGE FOR GRØN OMSTILLING
DEBAT: Den nuværende energipolitik hindrer brug af bæredygtig dansk skovflis, og det får negative konsekvenser for grøn omstilling. Det er paradoksalt, da der helt sikkert bliver brug for biologisk produceret kulstof i fremtiden, skriver partnerskabet Træ til Energi.
Via Altinget, 4. maj 2020

PLASTIK HÆNGER PÅ TRÆERNE
Et større forskningsprojekt skal afdække, hvordan man fremadrettet kan producere plast af organiske materialer.
Via Grønteknik, 3. maj. 2020

HÆRVÆRK: 150 METER VILDSVINEHEGN KLIPPET OP
Dansk politi efterforsker sammen med tysk politi hærværk mod vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse.
Via Fyens Amts Avis, 3. maj 2020

ANSØGNINGSRUNDEN FOR SKOV MED BIODIVERSITETSFORMÅL ER ÅBEN
Nu kan private skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder søge om tilskud til skov med biodiversitetsformål.
Via Maskinbladet, 3. maj 2020

DEBAT: TRÆ KAN GIVE MERE KLIMAVENLIGT BYGGERI
En klassisk dansk fordom og frygt ved træbyggeri er brandfaren. Og ja, træ kan brænde, men det brænder forudsigeligt, så det kan kontrolleres. Det er lige så sikkert at bo i et træhus som i andre huse.
Via Fyns Amts Avis, 2. maj 2020

PENSIONSKASSE OG BYGGEFIRMA VIL FREMME BYGGERI I TRÆ
I fremtiden skal modulbyggerier ikke kun være af beton, men i stigende grad af mere bæredygtigt træ. Sådan lyder det fra PensionDanmark og ScandiByg, der går sammen i nyt partnerskab.
Via Cleantech Watch, 30. april 2020

NATURSTYRELSEN VIL BESKYTTE DRÆGTIG ULVE
For at undgå at besøgende opsøger ynglende ulve skal man frem til midten af august holde sig til bestemte skovveje i en lille del af et stort naturområde i Vestjylland.
Via Maskinbladet, 30. april 2020

I SKOVENS DYBE, STILLE RO
Aggersvold Skovdistrikt hører til Aggersvold Gods og er i disse tider blandt andet udflugtsmål for skovgæster, der bruger skoven til motion, hundeluftning, undervisning i naturfag, og måske et grønt frikvarter.
Via SN.dk, 30. april 2020

KLIMARÅDET: LANDBRUGETS KLIMAPLAN BYGGER PÅ OPTIMISME
Halvdelen af de CO2-reduktioner, som klimapartnerskabet for landbrug og fødevarer tror på, er ikke blevet identificeret endnu ifølge Klimarådet.
Via Agri Watch, 30. april 2020

KLIMARÅDET: ERHVERVSLIVETS KLIMAANBEFALINGER SKUFFER
Erhvervslivets klimaanbefalinger kan reducere CO2-udslippet, men tager ikke stilling til, hvem der skal betale regningen.
Via Policy Watch, 30. april 2020

METTE FREDERIKSEN LOVER KLIMAPLAN FØR SOMMERFERIEN
En klimahandlingsplan er nært forestående, fastslår statsministeren. Det sker efter pres fra regeringens støttepartier.
Via Policy Watch, 29. april 2020

DANSK ENERGI TIL RÅDET FOR GRØN OMSTILLING: BIOMASSE KAN IKKE UNDVÆRES
Det er ganske rigtigt en elektrificeret varmesektor, som er vejen frem, men det er unuanceret og uansvarligt af Rådet for Grøn Omstilling at forslå dyrere biomassebaseret fjernvarme nu, mener Dansk Energi.
Via Altinget, 29. april 2020

HEDESELSKABET TÆT PÅ FORDOBLING AF BUNDLINJEN
Selvom toplinjen tog et lille dyk, kan Hedeselskabet vise en bundlinje på 45 mio. kr. for 2019 mod 25 mio. kr. i 2018.
Via AgriWatch, 28. april 2020

DE FØRSTE FEM EPD’ER LANDET
Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen for mere træbyggeri.
Via Træ.dk, 28. april 2020

NY PULJE TIL SKOVREJSNING ER STØRRE END NOGENSINDE
Ansøgning starter 1. juli, men det er en god idé at komme igang allerede nu, anbefaler skovrejsningsekspert.
Via Grønteknik, 26. april 2020

EU FORDOBLER TILSKUD TIL SKOVREJSNING
Sidste år lå der 35 millioner kroner i EU-puljen – senere kom der ekstra 10 millioner, og i år ligger der 70 millioner kroner til skovrejsning.
Via Maskinbladet, 24. april 2020

TRUET BIODIVERSITET SIKRES IKKE PÅ MEN UDENFOR DYRKEDE MARKER
Et højt arealudbytte er afgørende for, at vi kan maksimere det areal, som vi kan tilsidesætte eller spare til andre formål som eksempelvis urørt natur, skriver geograf og biolog fra Tænketanken Frej.
Via Bæredygtigt Landbrug, 24. april 2020

OPRET EN STATSLIG PULJE TIL KLIMAVENLIGE FORSØGSBYGGERIER
En statslig pulje til klimavenlige forsøgsbyggerier – for eksempel med fokus på kombinationer af træ og beton – kan øge lysten til at eksperimentere hos bygherrer, skriver Annette Christensen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien i Dansk Industri.
Via Politiken Byrum, 22. april 2020

RÅDET FOR GRØN OMSTILLING: POLITIKERNE SKAL BREMSE BIOMASSE-RÆSET NU
Biomasse er et overgangsbrændsel, der har hjulpet Danmark af med kullet, men den overgangsperiode er ved at være slut. Der findes nu reelle alternativer, hvor det faktiske CO2-aftryk er meget lavere end for biomasse, skriver Rådet for Grøn Omstilling.
Via Altinget, 22. april 2020

TILSKUD TIL PRIVAT SKOVREJSNING
Fra 21. april kan tilsagnshavere under ordningen Privat Skovrejsning 2019 søge om dispensation til at sætte skovrejsningsprojekter i gang for egen regning og risiko, selvom klagefristen for fredskovsafgørelse endnu ikke er udløbet.
Via Maskinbladet, 21. april 2020

FREJ: TRUET BIODIVERSITET SIKRES IKKE PÅ, MEN UDENFOR DYRKEDE MARKER
Regeringens støttepartier foreslår en biodiversitetslov. Vi må gøre os klart, at den truede biodiversitet ikke sikres på, men udenfor de dyrkede marker, skriver geograf og biolog fra Tænketanken Frej.
Via Altinget, 20. april 2020

SKOVREJSNING KAN FJERNE BOPÆLSPLIGT
Fredskovspligt på over 20 hektar kan åbne for nye muligheder. Det oplever Kaj Jepsen ved Sunds, som har fået fjernet bopælspligt på sin skovejendom.
Via Effektivt Landbrug, 18. april 2020

BRUG TRÆ OG HOLD LIV I EN KLIMAVENLIG INDUSTRI
I træ- og møbelindustrien har vi fremstillet den stol, du sidder på. Det gulv, stolen står på. Det køkken, hvor du laver mad, og spærene, dit tag ligger på. De fleste af vores produkter er baseret på træ. Og når vi fremstiller stole, gulvbrædder, køkkener og spær, binder vi CO2. Træ er nemlig ikke bare CO2-neutralt – det binder ligefrem CO2.
Via Fyns Amts Avis, 17. april 2020

UDVIDELSE AF BIOMASSEANLÆG SAT PÅ HOLD: EN KLOG BESLUTNING, MENER POLITIKERE
S i Horsens Byråd har tillid til, at Fjernvarme Horsens træffer de rigtige beslutninger. V og K er helst fri for, at udvidelsen bliver til noget, mens EL håber på et nyt afgiftssystem, der vil tilgodese de grønneste energikilder.
Via Horsens Folkeblad, 15 apr. 2020

THERMOBEHANDLET TRÆ SLÅR FOR ALVOR ROD I DANSK BYGGERI
Træ vinder i højere grad indpas som bæredygtigt byggemateriale herhjemme, lyder meldingen fra Frøslev Træ.
Via Dagens Byggeri, 15. apr. 2020

MASSETILPASNING MULIGGØR MERE EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT TRÆBYGGERI
Renee Puusepp, seniorforsker ved fakultetet for arkitektur på det estiske kunstakademi, er overbevist om, at massetilpasning vil betyde en mere effektiv, men fleksibel konstruktion af træbygninger.
Via Byens Ejendom, 14. april 2020

DER VAR ET YNDIGT LAND: TRÆER PÅ SNORLIGE RÆKKER DUR IKKE, HVIS VI VIL HAVE FLERE DYR I SKOVEN
Vi skal have biodiversiteten tilbage i de danske skove, siger ekspert.
Via DR.dk, 13. april 2020

NY SKOV SKABER VÆRDI OG OPLEVELSER FRA DAG ÉT
Et nyt katalog skal give inspiration til alle, der arbejder med planlægning, indretning og drift af nye og unge skove.
Via Grønteknik, 2. april 2020

HEDEDANMARK: SLUT SKYTTEGRAVSKRIGEN MELLEM URØRT SKOV OG PRODUKTIONSSKOV
I stedet for skyttegravskrige mellem produktionsskov og urørt skov skal vi handle, hvis vi skal sikre vigtige arters overlevelse og løse klimaproblematikken, skriver chefer i Hededanmark.
Via Altinget, 31. marts 2020

UNG OG NYPLANTET SKOV ER IKKE LIG MED KEDELIG SKOV
Et nyt katalog fra Naturstyrelsen giver inspiration til alle, der arbejder med nye og unge skove. Det er også skrevet til folk, der elsker at færdes mellem stammer og træer. Et af eksemplerne er Rosenkildeskoven, som er en sanseskov i Nordskoven ved Slagelse Nordby.
Via Slagelse.info, 29. marts 2020

WERMELIN BØR NEDLÆGGE VILDTFORVALTNINGSRÅDET
Jeg har svært ved at se, hvorfor afgørelser om jagt på globalt truede ænder skal ske via en rådgivning med deltagelse fra bl.a. Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Friluftsrådet.
Via Jordbrug.dk, 28. marts 2020

SKOVFOGED: SKOVSVINENE ER MERE AKTIVE NU
Der har vel altid eksisteret mennesker, som mener, det er okay at smide sit rest-flyttelæs, byggeaffald eller den gamle vaskemaskine i naturen. Der er desværre kommet flere af dem i netop denne tid, fordi den lokale genbrugsplads har lukket for private borgere.
Via SN.dk, 28. marts 2020

FORVALTNINGSPLAN MOD INVASIVE ROVPATTEDYR KLAR
Grænseovervågning, natsigte, fælder og GPS-halsbånd er nogle af midlerne i Miljøstyrelsens nye og længe ventede forvaltningsplan, der skal styrke bekæmpelsen af mårhund, mink og vaskebjørn i Danmark. DJ hilser planen velkommen.
Via Danmarks Jøgerforbund, 7. marts 2020

SKOVSTATISTIK OPDATERET EFTER REGNEFEJL FRA UNIVERSITET
I skovbruget har der været fejl i den statistik, som Københavns Universitet har lavet for Miljøstyrelsen, og som man bruger til at overvåge udviklingen. Fejlen – hvor man kraftigt undervurderede mængden af dødt træ i skovene – er nu rettet.
Via Effektivt Landbrug, 26. marts 2020

FORSKERE: URØRT SKOV ER NØDVENDIGT FOR BÅDE BIODIVERSITET OG KLIMA
DEBAT: Udlægning af urørt skov har først og fremmest til formål at standse tabet af biodiversitet, men det vil også bidrage positivt til klimaregnskabet ved at optage CO2 og oplagre det som kulstof i økosystemet, skriver Carsten Rahbek, Jacob Heilmann-Clausen og Anders Højgård Petersen.
Via Altinget, 25. marts 2020

150 MIO. KR. TIL NY PILOTORDNING FOR MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING
Fra i dag kan kommuner og Naturstyrelsen søge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling. Det er dog et krav, at der er tilslutning til projektet fra de lokale lodsejere.
Via LandbrugsAvisen, 24. marts 2020

SKATTEMINISTER: INTET HINDRER FOR AFGIFT PÅ BIOMASSE
EU er ingen stopklods i forhold til at indføre afgift på biomasse, lyder det skatteminister Morten Bødskov.
Via PolicyWatch, 24. marts 2020

LEA WERMELIN: I 2050 ER FUGLENE VENDT TILBAGE, OG EN HEL MASSE BØRN GÅR TIL SPEJDER
I 2050 er jeg blevet 64 år, men jeg husker stadig, at klimaudfordringerne inden valget i 2019 var enorme. År efter år steg vores forurening, og vi så færre fugle og insekter. Men vores unikke fællesskab viste vejen ud af en dyb klima- og naturkrise, skriver miljøminister Lea Wermelin i kronikserien om, hvordan fremtiden ser ud anno 2050.
Via Information, 21. marts 2020

BØDSKOV ÅBNER EN DØR PÅ KLEM TIL AFGIFT PÅ BIOMASSE AFGIFTER
EU kommer umiddelbart ikke efter Danmark, hvis der indføres en afgift på fast biomasse til produktion af rumvarme. Men erfaringerne fra forsyningssikkerhedsafgiften spøger stadig, lyder det fra skatteministeren.
Via Altinget, 24. marts 2020

DØDT VED I SKOVEN VOKSER I OMFANG
Skovbruget undrede sig, da en opgørelse tidligere på året viste, at mængden af dødt ved var faldende. Det var fejl, for det går faktisk fremad.
Via GrønTeknik, 20. marts 2020

DE RADIKALE ÅBNER FOR AT UDSKYDE DEADLINE FOR KLIMAPLAN
De Radikale har truet med at vælte regeringen, hvis ikke der er aftale om en klimaplan på plads 5. juni.
Via Energi Watch, 19. marts 2020

HURRA! – SNART ER 300.000 HEKTAR SKOV I DANMARK PEFC CERTIFICERET
Snart runder vi et flot hjørne i PEFC Danmark. 300.000 hektar skov er snart PEFC certificeret og det gør PEFC til den suverænt største skovcertificeringsordning i Danmark.
Via PEFC.dk, 20. februar 2020

DROP TANKEN OM KLIMALØSNINGER. NATUREN SKAL TÆNKES IND I ALLE GRENE AF SAMFUNDET
Vi skal stoppe med at tale om klimaløsninger. Der kommer ikke noget teknologisk fiks på den klimakrise, vi står i. I hvert fald ikke hvis man spørger professor og FN-ekspert Katherine Richardson. Der skal helt andre ting til, hvis vi skal have en bæredygtig udvikling, siger hun i Informations klimapodcast ’Den grønne løsning’.
Via Information, 17. marts 2020

NYT BORGERFORSLAG SKAL BANE VEJ FOR MERE TRÆBYGGERI
Med et nyt borgerforslag håber Den Grønne Studenterbevægelse at øge klimakravene til den danske byggesektor. Det kan blandt andet bane vej for mere træ i byggeriet.
Via Mester Tidende, 16. marts 2020

NY RAPPORT OM BYGGERI: TRÆ BELASTER KLIMAET MINDRE END BETON
Ny rapport med analyser af 60 nye bygningers klimabelastning viser, at det meste stammer fra byggematerialerne. Og her klarer træ sig bedre end beton.
Via Politiken, 15. marts 2020

STYRELSE MANGLER OPLYSNINGER TIL SKOVREJSNING
Landbrugsstyrelsen har nu færdigbehandlet 180 ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning, og det vil sige, at man endnu mangler at behandle cirka 100 ansøgninger færdig.
Via Effektivt Landbrug, 13. marts 2020

PRIVAT SKOV KAN BIDRAGE TIL KLIMALØSNINGER
Dansk Skovforening mødes til seminar for at drøfte, hvordan de private skove kan bidrage til at mindske CO2 udledningen.
Via Maskinbladet, 12. marts 2020

NYT BORGERFORSLAG SKAL BANE VEJ FOR MERE TRÆBYGGERI
Med et nyt borgerforslag håber Den Grønne Studenterbevægelse at øge klimakravene til den danske byggesektor. Det kan blandt andet bane vej for mere træ i byggeriet.
Via Wood Supply, 12. marts 2020

FRANKRIG GØR EN MASSIV INDSATS FOR TRÆBYGGERI
Den franske regering har fremsat lovforslag om, at alt offentligt byggeri fra 2022 skal bestå af mindst 50 procent træ eller andre biobaserede materialer. Og til OL i Paris skal de fleste bygninger bygges af 100% træ.
Via Byg Tek, 11. marts 2020

RUNE ENGELBRETH: DANSK SKOVNATUR ER BUNDSKRABER, TRODS RETTEDE FEJL I SKOVRAPPORTER
Selv om de graverende fejl i de nationale skovstatistikker er opsigtsvækkende, er det opjusterede tal for mængden af dødt ved nærmest lige så ubetydeligt for biodiversiteten som det forkerte tal, skriver Rune Engelbreth Larsen.
Via Altinget, 11. marts 2020

13 VILDSVIN NEDLAGT I ÅR
Vildtkonsulent ved Naturstyrelsen vurderer, at der i øjeblikket er færre end 25 vildsvin i det sønderjyske område.
Via Maskinbladet, 10. marts 2020

KLIMARÅDET ADVARER: EN DEL AF DANMARKS FLOTTE ’GRØNNE’ ENERGI KAN REELT VÆRE SORT
Klimarådet problematiserer i sin nye rapport endnu en gang Danmarks store afbrænding af biomasse såsom træpiller og træflis. En ukendt andel af biomassen er reelt ikke klimabæredygtig, vurderer rådet, som anbefaler en strammere myndighedskontrol på området.
Via Information, 10. marts 2020

FJERNVARMEVÆRK TAGER STØTTEPARTIERS ØNSKE MED RO
Enhedslisten, Radikale Venstre og SF har sammen efterlyst et stop for opførelse af varmeværker, der bruger biomasse som brændsel. Det er værker ligesom det, som Tønder Fjernvarme er på vej til at opføre i Tønder – og her tager man de nye, politiske vinde med ro.
Via JyskeVestkysten, 9 marts 2020

DANSK LANDBRUG BINDER CO2 SVARENDE TIL HELE LANDETS UDLEDNING
Landbruget i Danmark binder meget CO2. Frans W. Langkilde, der er landmand og har en ph.d. i kemi, har sat regnestykket op og kommer her med sine beregninger.
Via Maskinbladet, 9. marts 2020

DER ER STORE SELVMODSIGELSER I KLIMA- OG MILJØPOLITIKKEN I DANMARK
Enig – vi skal tage klimaforandringerne meget alvorligt. Og ja – enig – vi skal gøre noget nu. Men vi skal tænke os grundigt om, og så handle forstandigt, hurtigt og effektivt.
Via JyskeVestkysten, 9 marts 2020

KLIMARÅDET: RENOVERINGER OG TRÆ ER VEJEN FREM
Der er gode CO2-reduktioner at hente ved at renovere den ældre del af boligmasse herhjemme, fremgår det af Klimarådets netop offetliggjorte rapport “Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.
Via Dagens Byggeri, 9. marts. 2020

“BEVAR-MIG-EL” SIKRER MERE SKOVREJSNING
Et samarbejde mellem Hedeselskabet og NRGi betyder, at energikoncernens elkunder kan vælge et elprodukt, der giver Danmark mere skov.
Via Grøn teknik, 7. mar. 2020

LYKKESHØJ SKOV KLAR TIL URNEBISÆTTELSER
I juni 2015 vedtog Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg at placere en urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov. Kirkeministeriet har nu godt fire år senere endelig godkendt vedtægterne for Søndre Urnebegravelsesplads, som bliver navnet på det nye tilbud til borgere i Randers Kommune.
Via Randersidag.dk, 26. februar 2020

KOMMUNEN SÆLGER UD: HAR DU BRUG FOR EN SKOV ELLER OMRÅDE TIL JAGT?
Sønderborg Kommune sælger ud af større og mindre naturarealer for at afprøve værdien af områderne og hente penge til byggemodning til nye parcelhusgrunde.
Via Jyske Vestkysten, 26. februar 2020

AMERIKANSKE FORSKERE: PALLER AF TRÆ ER MERE MILJØVENLIGE
Amerikanske forskere konkluderer, at træpaller er bedre for miljøet end plastpaller set i et helt livscyklusperspektiv.
Via Træ.dk, 26. februar 2020

LØBESKO DER VOKSER PÅ TRÆERNE
Løbesko-giganten Reebok har netop præsenteret deres første plantebaserede sko, der afsætter et markant mindre CO2-fodspor end den traditionelle løbesko.
Via Træ.dk, 26. februar 2020

KOM NU IND I KLIMAKAMPEN – OMLÆG LANDBRUGSJORD TIL SKOV OG ANDEN NATUR
Politikerne og staten skal ud af hullerne og handle mere i stedet for at snakke. Giv fonde mandat til at købe, sælge og bytte jord samt til at beslutte, hvad jorden skal bruges til, så de kan agere hurtigt uden snærende politiske og administrative bånd. Det kan kun gå for langsomt. Kom ind i klimakampen nu.
Via Berlingske, 25. februar 2020

DANMARKS HØJESTE BOLIGBYGGERI I TRÆ ER GÅET I JORDEN
Arbejdet er startet på Knudrisrækkerne, Boligkontoret Århus’ 89 nye almene familieboliger ved Knudrisgade i Aarhus.
Via Licitationen, 24. februar 2020

“TRÆ BESIDDER ET KÆMPE POTENTIALE”
Seks skarpe om træ til Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus.
Via Træ.dk, 21. februar 2020

MERE LYS OG VAND SKAL SIKRE STØRRE BIODIVERSITET I DANMARKS SKOVE
Et nyt EU-projekt til 50 mio. kroner skal skabe en mere mangfoldig natur i 25 statslige og private skove over det meste af landet.
Via Miljø- og Fødevareministeriet, 21. februar 2020

PROFESSOR: URØRT SKOV ER GODT – MEN TRÆERNE STOPPER MED AT BINDE CO2
DEBAT: Urørt skov har god effekt på biodiversiteten, men med en udbredt nitratudvaskning kan det være skadeligt for klimaet og vandmiljøet. Det er vigtigt at huske, når nye områder skal udpeges, mener en professor i skovøkologi.
Via Altinget, 20. februar 2020

AFFALD DUMPET I SKOV
Svineri. Så kortfattet kan det beskrives, efter ukendte gerningsmænd har dumpet et stort læs byggeaffald og paller ude i skoven.
Via SN.dk, 20. februar 2020

TRÆINDUSTRIEN ADVARER MOD HURTIG SKOVINDSATS: ”VI ER HAMRENDE BEKYMREDE”
NATUR: Det kommer til at ramme savværker og møbelindustrien hårdt, hvis politikerne gennemfører en hurtig indfasning af urørt skov, lyder advarslen fra industrien.
Via Altinget, 20. februar 2020

92-GRUPPEN: DANMARK SKAL KÆMPE FOR AMBITIØSE FN-MÅL OM BIODIVERSITET
DEBAT: Danmark skal spille en ledende rolle i forhandlingerne frem mod efterårets FN-topmøde i Kina, hvor verdens lande skal fastsætte nye mål for natur og biodiversitet, skriver Troels Dam Christensen fra 92-gruppen.
Via Altinget, 20. februar 2020

MULIGHEDER FOR BEDRE OG MERE NATUR FORRINGES
Formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, undrer sig over at de statslige tilskud fjernes i en tid, hvor der er stort fokus på at skabe mere natur.
Via Effektivt Landbrug, 19. februar 2020

BRANDHÆMMENDE BEHANDLINGSMIDDEL TIL TRÆ ER LAVET AF… TRÆ
Beskyt dit træværk mod brand ved at behandle det med træ. Lyder det mærkeligt? Finske forskere har fundet ud af at bruge nanocellulose til formålet.
Via Træ.dk, 19. februar 2020

TRÆBYGGERIETS TOPFOLK TROMMER SAMMEN IGEN
Igen i år afholdes konferencen Build in Wood, hvor træentusiaster, politikere og byggefolk samles for at blive klogere på potentialer og udfordringer ved træbyggeri.
Via Træ.dk, 19. februar 2020

CORONAVIRUS HOLDER SAVVÆRKER I KINA LUKKEDE
Udbruddet af Coronavirus har nu også indflydelse på eksporten af træ til udlandet.
Via Skovdyrkene, 19. februar 2020

PODCAST: DE SKAL DØ I HOBETAL – DET ER BLEVET NEMMERE AT DRÆBE EN MÅRHUND
Der er stor jubel blandt en lang række jægere lige nu. Fra i dag kan danske jægere søge om dispensation til at montere natsigte på deres jagtvåben i kampen mod mårhunde og vaskebjørne, der udgør en stigende trussel mod dyrelivet i Danmark.
Via Jyske Vestkysten, 18. februar 2020

VARMEPRODUKTION LÆGGER PRES PÅ GAMLE TRÆER I DANMARK
Efterspørgslen efter træflis er støt stigende i Danmark. Det går ud over biodiversiteten i det åbne land, når gamle træer fjernes for at ende deres dage i flammerne.
Via CSR.dk, 18. februar 2020

METTE FREDERIKSEN: VI HAR BÅDE BRUG FOR URØRT SKOV OG LANDBRUG
DEBAT: Vi skal på vores fælles arealer finde den rigtige balance mellem urørt skov og blomsterenge og så de veje, broer, byer og landbrug, som vi også har brug for, skriver statsminister Mette Frederiksen (S).
Via Altinget, 18. februar 2020

KAN VISKOSE GØRES MILJØVENLIG? MASAI FSC-CERTIFICERER TRÆBASEREDE TEKSTILER
Viskose er en stor del af Masais designidentitet, men har længe været et udskældt materiale. Så skal man stoppe med at bruge det eller arbejde på at gøre det mere bæredygtigt? Vi har talt med brandets Sustainability Manager, der har valgt at gøre det sidste.
Via Fashion Forum, 13. februar 2020

VIL ÅBNE MARKEDET FOR CLT I DANMARK
Elementer af massivtræ, CLT, er på vej til et gennembrud i Danmark. CLT Denmark vil udover det professionelle marked fremover supportere boligejerens muligheder for at få adgang til CLT-løsninger
Via BygTek, 12. februar 2020

ORGANISATION: STOP MED AT FYRE MED VORES SKOVE!
Verdens Skove har sat en kampagne i gang for at skabe politisk bevidsthed om det, set med deres øjne, klimamæssigt forkerte i at bruge biobrændsel i form af træ. Organisationen vil have udfaset brugen inden 2030. Dansk Skovejerforenings direktør afviser flere af organisationens påstande.
Via Effektivt Landbrug, 12. februar 2020

NYE SKOVE BØR IKKE VÆRE KLIMAPLANTAGER
Skovrejsning og skovbruget er en langsigtet indsats, for når skoven er plantet, så står den der de næste 50-100 år og længere. Med klimaændringer må skovene derfor være i stand til at tilpasse sig de klimaændringer, der vil komme de næste årtier.
Via Jyllands-Posten, 11. februar 2020

NY KAMPAGNE FRA VERDENS SKOVE: STOP MED AT FYRE MED VORES SKOVE
Afbrændingen af træbiomasse er løbet løbsk. Vi afbrænder i dag årligt millioner af tons træbiomasse. Med det kolossale forbrug belaster vi naturen både i vore egne og udenlandske skove, og det skader biodiversiteten og klimaet. Det vil Verdens Skove stoppe med en kampagne, der skal få regeringen til at tage ansvar.
Via Newsdesk, 10. februar 2020

NATURFREDERE AFVISER JÆGERES ØNSKE OM JAGT PÅ BÆVER
Danmarks Naturfredningsforening er åben for at fjerne bævere, der volder problemer, men ikke i form af jagt.
Via TV Midt-Vest, 9. februar 2020

BÆVERE GNAVER SIG TIL STOR FREMGANG I JYLLAND
Antallet af bævere i Jylland er mangedoblet på 20 år. Hvis det fortsætter, skal arten måske reguleres.
Via TV Midt-Vest, 9. februar 2020

ENERGIBRANCHEN FRYGTER AFGIFT PÅ BIOMASSE: “MEGET ØDELÆGGENDE FOR OS”
Det kan blive “meget ødelæggende”, hvis Folketinget ændrer afgifterne på biomasse med tilbagevirkende kraft, advarer Ørsted.
Via Børsen, 7. februar 2020

NYT KRAV FRA REGERINGEN: BOLIGKØBERE SKAL UDSKIFTE GAMLE BRÆNDEOVNE
Hvis man køber en bolig med en brændeovn eller en pejseindsats, der er produceret før 2003, vil man fremover blive forpligtet til at nedlægge eller udskifte ildstedet. Det foreslår regeringen.
Via Ingeniøren, 6. februar 2020

OVERRASKET FORSKER: TRÆER PLANTET I DANMARK GIVER BILLIG GEVINST FOR KLIMA OG MILJØ – MEN DET GÅR LANGSOMT
Skovforsker, som regnede prisen for at forbedre klimaet med nye skove ud for Politiken, blev selv overrasket over resultatet.
Via Politiken, 6. februar 2020

KRITIKERE: REGERINGEN OVERSÆLGER SIN SKOVFOND
Regeringen bryster sig af at have en god løsning på vej, men ifølge eksperter går der mindst ti år, inden danskerne reelt kan købe klimaaflad for deres flyrejse i den kommende skovfond.
Via Politiken, 6. februar 2020

OVERRASKENDE HISTORISK FUND: TRÆSTAMMER FRA OLDTIDEN FUNDET I BROVST
Sidste år dukkede flere træstammer fra oldtiden op i forbindelse med et skovrejsningsprojekt i Brovst. Træstammerne er 8.500 år gamle, og flere af dem kan ses på arealet omkring søen.
Via TV2, 6. februar 2020

NYT TV 2-INDSAMLINGSSHOW FOR NATUREN SKAL REDDE VILDE DYR OG PLANTER
TV 2 vil sammen med Den Danske Naturfond engagere danskerne i at hjælpe vilde dyr og planter i den danske natur. Det sker med initiativet ’Danmark redder jord’.
Via TV2, 5. februar 2020

TRÆER GAVNER KLIMAET, MEN NYE DANSKE SKOVE ER IKKE DE MEST KLIMAVENLIGE
Eksperter er enige om, at nåleskove optager mest CO2, men i Danmark plantes især løvtræer i de nye skove. Miljøministeren er åben for at diskutere nye værktøjer i klimakampen.
Via Bornholms Tidende, 5. februar 2020

DER REJSES SKOV I DANMARK SOM ALDRIG FØR – MEN PLANTER VI DE RIGTIGE TRÆER?
På 30 år er skovarealet i Danmark vokset med 15-20 pct. Især efter en voldsom orkan i 1999 er der blevet plantet træer som aldrig før. Spørgsmålet er, om man har plantet de rigtige træer? Skovrejsning har tidligere handlet om meget andet end klima, mens det i dag i udpræget grad handler om klima, når man planter nye træer.
Via Jyllands Posten, 5. februar 2020

TILSKUD GIVER REKORD I PRIVAT URØRT SKOV
Penge fra Miljøstyrelsen til 14 skovejere har givet 285 hektar urørt skov. De døde træer bliver hjem for rødlistede arter.
Via Ingeniøren, 4. februar 2020

STORE JORDBRUG VIL GÅ FORREST MED BÆREDYGTIGHED: MILJØ-TJEKKER 50 EJENDOMME
Balanceregnskaber kan gøre sektionens medlemmer til frontløbere indenfor klima-arbejdet. Men det skal ske frivilligt, mener flere medlemmer.
Via LandbrugsAvisen, 4. februar 2020

NATURSTYRELSEN ÅBNER VILDSVINEHEGNET EFTER KRITIK
Dansk-tysk havefest blev aflyst på grund af det, og brandfolkene må køre udenom, hvis de skal hjælpe hinanden på den anden side af grænsen. Naturstyrelsen har lyttet, så vildsvinehegnets lukkede port ved Rønsdam nu erstattes af en færist.
Via Jyllands-Posten, 3. februar 2020

KONFERENCE OG TEMADAG PÅ SKOVSKOLEN
To spændende arrangementer om træ afholdes i henholdsvis Øst og Vest.
Via Træ.dk, 3. februar 2020

FØRENDE KLIMAFORSKER: MANGE POLITIKERE SIGER, AT TEKNOLOGIEN VIL REDDE OS. DET ER BÅDE NAIVT OG FORKERT
INTERVIEW: Klimakrisen kan ikke ”løses”. I stedet bør naturens ressourcer betragtes på samme måde som penge, lyder det fra topforsker og medlem af Klimarådet Katherine Richardson, der med en ny bog skitserer en radikal anden tilgang til, hvordan samfundet bør indrettes.
Via Altinget, 3. februar 2020

DI: VIRKSOMHEDERNE ER MED TIL AT FREMME NATUR OG BIODIVERSITET
DEBAT: Mange virksomheder ejer arealer, som ligger uudnyttede hen, og som de gerne vil omdanne til midlertidige naturzoner. Men det kræver en justering af naturbeskyttelsesloven, skriver Karin Klitgaard.
Via Altinget, 4. februar 2020

DEBAT: KLIMAET SKRIGER PÅ MERE TRÆ I BYGGERIET
Den globale opvarmning kører på fuldt blus, og med de højere temperaturer følger også i stigende grad store politiske ambitioner.
Via Fyns Amts Avis, 2 februar 2020

MILJØSTYRELSEN POLITIANMELDER GIFTDRAB PÅ ROVFUGLE
En musvåge og en duehøg er blevet forgiftet med forbudt nervegift. Fuglene blev fundet i et skovområde nær Schackenborg Slot i Tønder, og fundet føjer sig til lang række af sager.
Via TV Syd, 1. februar 2020

BIOLOG: MINISTREN KAN IKKE LÆNGERE IGNORERE DE REELT TRUEDE DYREARTER
De seneste ministre på miljøposten har negligeret at leve op til FN’s verdensmål om at hjælpe truede dyrearter. Derfor bør et uafhængigt råd bistå ministeren i den opgave, skriver Søren Wium-Andersen.
Via Altinget, 29. januar 2020

PLANER OM MERE URØRT SKOV I SØNDERJYLLAND ER IKKE NØDVENDIGVIS ET GODE
Regeringen vil syvdoble arealet af urørt skov i Danmark, men skovfoged Torben Ravn finder planerne problematiske.
Via TV SYD, 28. januar 2020

SKOVENE KAN LEVERE CIRKA 5000 HUSE PR. ÅR
Hugsten fra de danske skove kan årligt levere træ nok til rigtig mange danske huse eller boligenheder, vurderer direktør i Dansk Skovforening Jan Søndergaard, der håber, træ kan forgrene sig mere i byggebranchen.
Via Dagens Byggeri, 28. januar 2020

SKOVFORENING I NØDRÅB: STYRELSE BREMSER PLANTNING AF NYE TRÆER
FORSINKET: Langsommelig sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen kan forsinke skovprojekter og blive en hæmsko for de politiske visioner på området, advarer Dansk Skovforening. “Vi arbejder på højtryk” og har et “godt flow” nu, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.
Via Altinget, 28. januar 2020

FORSKERE: SKOVPRODUKTION MÅ VIGE FOR TRUEDE ARTERS BESKYTTELSE
DEBAT: Det er ikke rigtigt, når debattører siger, at høj skovproduktion og god biodiversitetsbeskyttelse kan gå hånd i hånd. Hvis de truede arter skal overleve, må vi tage skovarealer ud af produktion, skriver forskere fra Københavns Universitet.
Via Altinget, 28. januar 2020

FORMAND FOR VILDTFORVALTNINGSRÅDET: VI SKYNDER OS SÅ MEGET VI KAN
Både fåreavlere og nu også Pia Kjærsgaard har mistet tålmodigheden og vil se handling nu i forhold til muligheden for at skyde problemulve. Men der går minimum 11 måneder, inden en ny forvaltningsplan kan være klar, siger formand.
Via Folkebladet Lemvig, 27. januar 2020

RUNE ENGELBRETH: SÅDAN FINANSIERES CENTRALE VALGLØFTER TIL NATURPAKKEN
En naturzone-mikroafgift på engangsplastik kan være en enkel måde at få taget hul på den del af natur- og biodiversitetspakken, der handler om vildere natur på naturligere præmisser, skriver Rune Engelbreth Larsen.
Via Altinget, 27. januar 2020

REGERINGENS STØTTEPARTIER VIL HAVE EN BIODIVERSITETSLOV
Inspireret af den nye klimalov stiller SF nu forslag om en biodiversitetslov, der forpligter regeringen til at indfri en række mål på natur- og miljøområdet. De øvrige støttepartier bakker op. »En spændende tanke,« siger miljøminister Lea Wermelin, der dog ikke vil love noget.
Via Information, 25. januar 2020

DER ER FREMGANG I MEDLEMSTALLET HOS DE DANSKE SKOVENTREPRENØR FORENING
Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) oplever en stigning i medlemsskaren, der nu er på 102 skov- og landskabsentreprenører. Det kom blandt andet frem på DSF generalforsamling, hvor Formand Nickolai Schlechter kunne fortælle den glædelig nyhed.
Via Maskinbladet, 25. januar 2020

CHRISTIANSBORG SÆTTER STÆRK FOKUS PÅ BYGGERIER I TRÆ
Folketingets Boligudvalg holdt onsdag en høring om bæredygtigt byggeri i træ, og det blev et stort tillægsstykke med cirka 140 deltagere.
Via BygTek, 23. januar 2020

RÅDET FOR GRØN OMSTILLING: BIODIVERSITETEN SKAL OGSÅ STYRKES I HVERDAGSNATUREN
Der skal udpeges arealer, hvor biodiversiteten får absolut første prioritet, men biodiversiteten skal også tilgodeses i det åbne land og i vores “hverdagsnatur”, så de mere almindelige arters trivsel ikke glemmes, skriver Claus Ekman og Leif Bach Jørgensen.
Via Altinget, 23. januar 2020

TRÆ TRÆKKER FULDE HUSE PÅ DTU
Efter fem års pause er kursus om trækonstruktioner tilbage på det ordinære skema på DTU. Interessen fra de studerende er overvældende, og allerede nu melder universitetet om dobbelt så mange tilmeldinger som forventet.
Via Wood Supply, 22. januar 2020

POLITIET OM KØD OG TOILET I SKOVEN: AFFALDET KAN AFSLØRE SKOVSVIN
Fyens Stiftstidende kunne mandag fortælle, at nogle har smidt store mængder affald i skovene omkring Krengerup Gods – noget, som skovfogeden har oplevet fire gange på et år. Politiet skal nu i gang med at finde ud af, om der er nogen tegn på, hvem der har smidt affaldet.
Via Fyens Stiftstidende, 21. januar 2020

STUDERENDE PÅ GRØNNE UDDANNELSER: »I UDDANNER OS TIL EN VERDEN, DER IKKE FINDES OM TI ÅR«
Studerende på universitetets uddannelser i skov, park og natur kræver klima og bæredygtighed skrevet ind i studieordningerne.
Via Uniavisen.dk, 21. januar 2020

BAG OM ARBORETET: DET VIGTIGSTE ER AT GÅ RUNDT, SNUSE OG FANGE ATMOSFÆREN
Duftende hjerteblade, et californisk mamuttræ og 1400 forskellige træarter skaber et helt særligt miljø i Arboretet, da Ugebladet besøgte det særlige sted tilbage i oktober.
Via SN.dk, 21. januar 2020

KLIMAMÅL BLIVER SVÆRERE AT NÅ: TØRKEN BANKEDE DANMARKS CO2-UDSLIP I VEJRET
Danmarks udslip af drivhusgasser steg fire procent i 2018, viser foreløbig opgørelse. De seneste fire år er der ingen forbedring at spore.
Via Politiken, 21. januar 2020

AFFALDSTRÆ, GENANVENDT BETON OG UDTJENTE VINDMØLLEVINGER SKAL BLIVE TIL DANMARKS HØJESTE TRÆBYGGERI
TR3 er navnet på et nyt hybridhus i 20 etager, som skal bygges i Sydhavnen af affaldstræ, udtjente vindmøllevinger og genbrugsbeton.
Via Jyllands-Posten, 21. januar 2020

VIGTIGERE END SJÆLDNE BILLER: PRODUKTIONSSKOV BINDER MERE CO2 END URØRT SKOV
Det er rigtigt, at urørt skov muligvis kan være godt for biodiversiteten, men for mig er det vigtigere at begrænse CO2-udledningen, og derfor holder jeg fast i, at produktionsskove er bedre, skriver seniorforsker Niels Heding i dette debatindlæg.
Via Information, 17. januar 2020

DETEKTOR: NATURFORENING PRALER AF CO2-REDUKTIONER, SOM DE SELV KALDER ‘SKADELIGE’
Klimakommuner har sparet 410.000 ton CO2. Men en stor del skyldes biomasse.
Via DR Detektor, 16. januar 2020

KLIMAMÆSSIGT ER DEN DYRKEDE SKOV EN VINDER
Man skal afsætte arealer til urørt skov, men den intensive skovdyrkning sikrer os den målbare CO2-reduktion. Sådan lyder det fra skovekspert Palle Madsen.
Via Grønteknik, 16. januar 2020

ÅBEN HØRING OM TRÆ I BYGGERIET
Folketingets boligudvalg inviterer alle til høring om bæredygtigt byggeri i træ den 22. januar 2020.
Via Træ.dk, 16. januar 2020

OPTIMISMEN SPIRER I SKOVBRUGET
Træ er in og fremtiden er grøn. Men på den korte bane er priserne er pressede.
Via Grønteknik, 16. januar 2020

BYGGETREND KAN BLIVE EN LYSNING FOR PRESSET SKOVBRUG
“Mere træ i byggeriet”, bliver der ofte fremført. Det falder i god jord hos Stiftelsen Sorø Akademi, der med 3400 hektar skov ser et stort marked åbne sig.
Via Grønteknik, 16. januar 2020

DEBAT: VI KAN IKKE LEVE AF BILLER OG FLAGSPÆTTER
Skovbrug: 21. december havde Maria Reumert et indlæg, hvori hun nedgør skovridere og skovfogeder. Mennesker der har beskæftiget sig med skovdrift i mange år. Det er der ikke noget nyt i fra hendes side. Hun er tilsyneladende ude på at nedlægge produktion i skovbrug og landbrug. Hun ser helst, at landbrugsproduktionen nedskæres.
Via Århus Stiftstidende, 16. januar 2020

SKILTE SKAL FÅ MOUNTAINBIKERYTTERE TIL AT NYDE SKOVEN
I Boserup Skov finder man et 10 kilometer langt mountainbikespor. Ved hjælp af frivillige kræfter og knofedt bliver sporet vedligeholdt til gavn for mange mountainbikeryttere. Nu er Roskilde Mountainbike Klub og Nationalpark Skjoldungernes Land gået sammen om et projekt, der skal udvide oplevelsen på mountainbike-sporet.
Via SN.dk, 16. januar 2020

VERDENS SKOVE: LAV 20 PROCENT AF DANMARK TIL NATURZONE
DEBAT: Lige nu er størstedelen af Danmarks areal underlagt økonomiske interesser. Skal biodiversiteten øges, skal der være mere plads, hvor naturen får førsteprioritetet, skriver Anders Morten Christoffersen.
Via Altinget, 16. januar 2020

MINISTER OM LISTE OVER TRUEDE ARTER: VORES NATUR ER I KRISE
Tilbagegangen i den danske natur skal vendes, mener miljøministeren. Hun arbejder på ny biodiversitetspakke.
Via Århus Stiftstidende, 15. januar 2020

PRES PÅ SKOVSKOLEN FOR FLERE PRAKTIKPLADSER
Skovskolen udvider afdelingen på Djursland med ny uddannelse. Skovskolen efterlyser derfor flere relevante praktikpladser til deres elever.
Via Maskinbladet, 15. januar 2020

NY RØDLISTE: MANGE DANSKE DYR, PLANTER OG SVAMPE ER FORTSAT I RISIKO FOR AT UDDØ
En opdatering af Rødlisten fra Aarhus Universitet viser, at danske dyre-, plante- og svampearter ikke har fået det bedre siden 2010, og at mange arter fortsat er i risiko for at uddø. Naturen har brug for hjælp, hvis vi skal vende tilbagegang til fremgang, siger miljøministeren.
Via Effektivt Landbrug, 15. januar 2020

NY UNDERSØGELSE: LANDMÆND VIL GERNE DE GRØNNE INVESTERINGER MEN MANGLER VIDEN
Landmænd har både fokus på miljø og klima, når de laver bæredygtige investeringer, men de har brug for øget viden om, hvad der kan betale sig, og hvilken effekt bæredygtige tiltag har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af et uvildigt analyseinstitut for Syngenta, hvori der spørges ind til danske landmænds indstilling til bæredygtighed og klimaforandringer.
Via Effektivt Landbrug, 15. januar 2020

TAG MED TIL SEMINAR OM TRÆVIDENSKAB
Københavns Universitet inviterer til seminar om trævidenskab. Tilmelding senest den 20. januar 2020.
Via Træ.dk, 14. januar 2020

GRØN STUDENTERBEVÆGELSE: PROFIT FYLDER FOR MEGET I BIODIVERSITETSKRISEN
Blandt andet Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening fik så meget taletid til regeringens biodiversitetsmøde, at det kan undre. Præmissen om producenternes kontinuerlige vækst vil føre til uambitiøs naturlovgivning, skriver Alberte Skriver.
Via Altinget, 15. januar 2020

NATURBRANDE I AUSTRALIEN HAR UDLEDT NÆSTEN LIGE SÅ MEGET CO2, SOM HELE LANDET GØR PÅ ET ÅR
Normalt er naturbrande CO2-neutrale, men ikke hvis økosystemet tipper, lyder det fra dansk forsker.
Via DR.dk, 14. januar 2020

NEJ, COOP, TILBUDSAVISER ER GODE FOR KLIMAET, FORDI DE FINANSIERER SKOVDRIFT
Hvis trykte tilbudsaviser forbydes, bliver resultatet ikke en CO2-reduktion, men tværtimod ophøret af en omsætning, der årligt binder mange gange mere CO2, end den frigør. Det viser, hvor vigtigt kvalitetssikring af nye klimatiltag er, skriver e-læringskonsulent og projektkoordinator Asger Harlung i dette debatindlæg.
Via Information, 14. januar 2020

ALLE SKAL BIDRAGE TIL DEN GRØNNE OMSTILLING – OGSÅ BYGGERIET
Dagens Byggeri har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2019 – og længere ind i 2020. I dag boligminister Kaare Dybvad Bek.
Via Dagens Byggeri, 13. januar 2020

NYT FORMIDLINGSCENTER FOR FLAGERMUS ÅBNER I RØ
Naturstyrelsen indvier senere på året et formidlingscenter for flagermus i Rø Plantage. Et perfekt sted langt fra byerne, lyder det.
Via TV2 Bornholm, 13. januar 2020

KLIMAET SKRIGER PÅ MERE TRÆ I BYGGERIET
Øget anvendelse af træ er oplagt, når der skal findes løsninger, der inden for kort tid kan reducere udledningen af CO₂, skriver dagens debattør.
Via Licitationen, 13. januar 2020

MINISTER I OPBLØDNING: LANDBRUGET BEHØVER MÅSKE IKKE NÅ 70 PCT. KLIMAREDUKTION
Regeringens mål om en 70 pct. reduktion af klimagasser i 2030 gælder ikke nødvendigvis for hver enkelt sektor, herunder landbruget, lyder det fra fødevareministeren.
Via Landbrugsavisen, 10. januar 2020

FRA SKOV TIL FÆRDIGT BYGGERI: SKOVSKOLEN INVITERER TIL KONFERENCE OG TEMADAG
Der skal mere træ ind i det danske byggeri. Sådan lyder ambitionen efterhånden fra en række af byggeriets aktører, men der er stadig lang vej til målet.
Via Licitationen, 10. januar 2020

I KINA HAR MAN PLANTET 66 MILLIARDER TRÆER
Man venter at nå det astronomisk høje tal 100 milliarder inden 2050. Træerne står i “Den grønne mur”.
Via Grønteknik, 9. januar 2020

KLIMAET SKRIGER PÅ MERE TRÆ I BYGGERIET
Den globale opvarmning kører på fuldt blus, og med de højere temperaturer følger også i stigende grad store politiske ambitioner. Det viser dog ofte at være svært at omsætte visioner til handling – særligt når nye klimatiltag alligevel ikke må stå i vejen for virksomheders indtjenings- og konkurrenceevne, som det står skrevet i den nye klimalov.
Via FAOD, 9. januar 2020

ULVEGRUPPE PÅ FELTTUR TIL ULVEZONE
Ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet drager til den Vestjyske ulvezone for at mødes med fåreavlere og høre om deres udfordringer med ulveangreb.
Via Maskinbladet, 9. januar 2020

DIALOGMØDER MED BYGGEBRANCHEN OM FREMME AF TRÆ I BYGGERIET
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til åbne dialogmøder om barrierer for og potentialer i øget brug af træ i byggeriet. Der afholdes møder tre forskellige steder i Danmark, det første holdes den 3. februar i Aalborg. Tilmelding er gratis.
Via Byens Ejendom, 9. januar 2020

DEN DANSKE KULTURSKOV ER FORARMET NATUR
I JP forleden langede fhv. statsskovrider Morten Elbæk-Jørgensen ud efter Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, fordi hun ønskede mere urørt skov.
Via Jyllands-Posten, 8. januar 2020

MILLIONER TIL JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEETS ARVTAGER
Støtte til Det Grønne Museum fra Augustinus Fonden kan give nyt liv til udstillingsgenstande fra Hørsholm.
Via SN.dk, 8. januar 2020

DANSK SKOVFORENING: BETRAGT IKKE BIOMATERIALER SOM KNAPPE RESSOURCER
Biomateriale er noget af det sidste, som vi kan bruge med god samvittighed. Erklær ikke biomateriale for en knap ressource, skriver Dansk Skovforenings seniorkonsulent, Hans M. Hedegaard.
Via Altinget, 8. januar 2020

PRM / BIODIVERSITETSLOV OG 20 PROCENT VILD NATUR: HER ER REDNINGSPLANEN FOR NATUREN
2020 bliver naturens år, hvor Folketinget skal forhandle om en stor natur- og biodiversitetspakke. Hvis naturen skal reddes, kræver det markant mere vild natur og en forpligtende biodiversitetslov, mener DN.
Via Bornholms Tidende, 6. januar 2020

BOLIGMINISTER VIL FREMME TRÆBYGGERI VED AT GØRE OP MED FORÆLDET BYGNINGSREGLEMENT
Forældede bygningsreglementer og en opfattelse af tegl som et overlegent materiale står i vejen for mere træbyggeri, mener boligministeren.
Via Byens Ejendom, 6. januar 2020

BALTIC PIPE ET SKRIDT NÆRMERE: FÅR DISPENSATION TIL AT FÆLDE FREDSKOV TRODS EJERS PROTESTER
Gasledningen Baltic Pipe, som Energinet vil lægge tværs over Fyn, skal i givet fald igennem fredskov ved Rønninge. Miljøstyrelsen har netop givet dispensation til at fælde skoven, og det ærgrer ejeren af skoven, godsejer Stig lensgreve Bille-Brahe-Selby sig over.
Via Fyens Stiftstidende, 5. januar 2020

VERDENS FØRSTE DGNB- OG PEFC-CERTIFICEREDE VILLA LIGGER I DANMARK
Villa Grenaa er endnu et skud på stammen af det stigende fokus på bæredygtighed i byggeriet. Projektet er verdens første villa, der er PEFC certificeret, og Danmarks første DGNB certificerede villa.
Via Dagens Byggeri, 4. januar 2020

SJÆLLANDSK GODS: MINIVÅDOMRÅDE GAVNER BÅDE NATUR OG MILJØ
Minivådområde skal mindske udledning af både N og P. Minivådområdet på Torbenfeldt Gods er anlagt for at fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet fra 79 hektar. Bedre afvanding er blot en sidegevinst.
Via Landbrugsavisen.dk, 3. januar 2020

Følg os på sociale medier

Facebook

På Facebook deler vi nyheder, artikler, fotos og videoer som har interesse for vores medlemmer og befolkningen – også ting du ikke kan finde på vores hjemmeside.

Twitter

Vi deler viden, historier og politiske budskaber der er i de danske skov- og naturejeres interesse.

Seneste tweets fra Dansk Skovforening