Bestyrelsen

Dansk Skovforenings bestyrelse er nedsat i henhold til vedtægternes § 7.

Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen og repræsenterer foreningen udadtil.

I bestyrelsen sidder:

Niels Iuel Reventlow

Formand
Medlem af forretningsudvalget

Ejer af Hverringe skove.

Hverringevej 206
5300 Kerteminde
Telefon: 6332 3130
nir@hverringe.dk

Niels Otto Lundstedt

Næstformand
Medlem af forretningsudvalget

Godsforvalter på Dønnerup Gods.

Dønnerupvej 18
4450 Jyderup
Telefon: 5925 8542
Mobil: 5136 7540
nol@doennerup.dk

Peter Arnold Busck

Medlem af forretningsudvalget

Ejer af Rye Nørskov.

Tinghusvej 4
8680 Ry
Telefon: 8689 1622
pab@rye-noerskov.dk

Bo Jellesmark Thorsen

Professor. Afdelingen for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Telefon: 3533 1700
Mobil: 2013 8345
bjt@life.ku.dk

Christian Sehestedt Juul

Ejer af Ravnholt Gods.

Ravnholtvej 57
5853 Ørbæk
Mobil: 4081 8057
csj@ravnholt-gods.dk

Ditlev Berner

Ejer af Holstenshuus.

Slotsallen 9
5600 Faaborg
Telefon: 6261 0311
Mobil: 2255 2150
ditlev@holstenshuus.dk

Jens Kristian Poulsen

Direktør i Stiftelsen Sorø Akademi.

Søgade 17A,
boks 37
4180 Sorø
Telefon 5782 0135
jkp@stiftsor.dk

Jørgen Kappel Hansen

Ejer af Shangri La skoven.

Starup Hedevej 21
6100 Haderslev
Telefon: 2120 2031
kappel007@hotmail.com

Jørgen Westergaard

Repræsentant for Danske Juletræer.
Ejer af Kjellerup Plantage.

Nørredigevej 79
9440 Aabybro
Telefon: 9727 7414
Mobil: 4057 7414
wpfarm@mail.tele.dk

Lars Skou Gleerup

Formand for Skovdyrkerforeningerne.
Ejer af Stensgaard.

Rodelundvej 13
Gl. Rye
8680 Ry
Telefon: 6173 4678
stensgaarden@gmail.com

Michael Glud

Skovbrugschef i HedeDanmark.

Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon: 8728 1000
mgl@hededanmark.dk