Repræsentanter i vandråd

Frem til september 2020 skal regionale vandråd diskutere og være med til at prioritere indsatser til forbedring af vandmiljøet. Arbejdet skal bruges til forberedelse af tredje runde af vandområdeplanerne.

Dansk Skovforening er repræsenteret i langt de fleste vandråd.

Afgrænsningen af de enkelte hovedvandoplande kan ses på Miljøstyrelsens kort (PDF-fil). Det er muligt at læse yderligere om vandrådenes arbejde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Ditte Galsgård

E-mail: dg@skovforeningen.dk

Mobil: 2611 7517

Telefon: 3378 5217