Ridning i privat skov

Hvis du vil ride i privat skov kræver det tilladelse fra skovejeren.

Nedenfor ser du et kort og en liste over private skovejere der sælger ridekort til skoven.

Skovejerne udbyder ridning i skoven på forskellig vis. I listen er listet fem forskellige produkter, som skoven kan levere:

  • Årskort til voksne.
  • Årskort til børn.
  • Dagskort/klippekort til voksne.
  • Gæstekort.
  • Et ridelaug er knyttet til skoven.

Regler for ridning i privat skov

I private skove er der ikke almindelig adgang til ridning.

Ejeren kan sætte skilte op der fortæller, hvor du må ride. Hvis ejeren ikke har sat skilte op, må man ride på private fællesveje, som fører gennem skove. Det står i naturbeskyttelsesloven.