Teambuilding og events

Regler for ridning i privat skov

I private skove er der ikke almindelig adgang til ridning.

Ejeren kan sætte skilte op der fortæller, hvor du må ride. Hvis ejeren ikke har sat skilte op, må man ride på private fællesveje, som fører gennem skove. Det står i naturbeskyttelsesloven.