Presserum

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Kontakt

Er du journalist og har du spørgsmål til Dansk Skovforening kan du kontakte:

 • Jan Søndergaard, direktør.
  Telefon: 3378 5201
  Mobil: 4020 0597
  E-mail: js@skovforeningen.dk
 • Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder, Erhvervspolitisk afdeling.
  Telefon: 3378 5214
  Mobil: 2537 1977
  E-mail: to@skovforeningen.dk

Formål

Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Dansk Skovforening kan have ejerandele i foreningens datterselskab(er).

Vision

Dansk Skovforening er et interessefællesskab, som sikrer at skov- og naturejere belønnes for at skabe værdier – og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen.

Mission

At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.