Træ til Energi

Træ til energi er et vidensbaseret partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, som arbejder for en bæredygtig anvendelse af dansk træ til energiformål.– herunder muligheden for at fortrænge fossile brændsler.

Partnerskabet arbejder på at bringe faglig evidens ind i debatten om træ til energi, og står blandt andet bag bestilling af faglige rapporter fra forskerverdenen.

Kontakt

Svend J. Christensen

Seniorkonsulent, Skovdyrkerne

Mobil: 2340 9262
E-mail: sjc@skovdyrkerne.dk

Ditte Galsgård

Politisk konsulent, Dansk Skovforening

Telefon: 3378 5217
Mobil: 2611 7517
E-mail:
dg@skovforeningen.dk