Udgivelser

Dansk Skovforening udgiver to tidsskrifter som holder dig opdateret på den faglige udvikling inden for erhvervet.

Bladene læses af alle som til daglig arbejder med skovbrug og naturpleje.

Bestil abonnement på Skoven og Skoven-Nyt

Liselotte Nissen

Telefon: 3378 5215

E-mail: lln@skovforeningen.dk

Skoven

SKOVEN udkommer en gang om måneden og er et magasin i A4 format.

Skoven-Nyt

Skoven-Nyt udkommer elektronisk via e-mail ca. 2-3 gange om måneden eller efter behov.

Skovbrugets Indkøbsguide

Leverandørregister for skovbrug i Danmark – udsendes til SKOVENs abonnenter hvert år i november.

Bøger og hæfter

Køb bøger og hæfter der henvender sig til studerende samt personer med interesse i skov og skovbrug.

Træsektorens samfundsbidrag

I sektoranalysen “Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien” kortlægges træsektorens betydning for Danmarks økonomi.

Om Dansk Skovforening

Læs om Dansk Skovforening i vores profilbrochure.

Produkter

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer, købe kort og skilte med mere.

Forsikring af skov

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer i forbindelse med stormfald og produktansvar.

Køb kort og skilte

Dansk Skovforeningen sælger diverse sankekort, ridekort, skilte med mere til skovejere.

Skovskilte

Private skove kan gratis bestille de grønne skilte med Naturbeskyttelseslovens adgangs- og ordensregler.

Skovøkonomisk tabelværk

Et PC program der kan støtte administratorer af skov i økonomiske kalkulationer.

Annoncer i Skovforeningens tidsskrifter

Med Dansk Skovforenings tidsskrifter og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Du kan annoncere i: Tidskriftet Skoven, Skoven-Nyt og Skovbrugets indkøbsguide.

Vedrørende annoncer  kontakt:
Liselotte Nissen, Tlf.: 3378 5215 , E-mail: lln@skovforeningen.dk