Skoven

– Dansk Skovforenings magasin

Skoven er er medlemsblad for Dansk Skovforening og samtidig et magasin for alle med tilknytning til skovbrug og naturforvaltning. Det indeholder artikler om bl.a. skovdyrkning, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, lovgivning samt skov- og naturpolitik og debatindlæg fra aktører på området.

Et abonnement på Skoven omfatter alle trykte udgaver af magasinet samt Dansk Skovforenings nyhedsbrev, der udkommer en gang om ugen.

Skovejende medlemmer af Dansk Skovforening modtager to abonnementer gratis som led i medlemskabet, mens personlige medlemmer modtager ét abonnement, og alle interesserede kan tegne abonnement direkte, uden at være medlem. Et abonnement koster 700 kr. inkl. moms (2022). Prisen reduceres, hvis du begynder dit abonnement i løbet af året – et abonnement fra maj og året ud koster derfor fx 2/3 af et helt års abonnement. Der kan tegnes abonnement med 80 kr. i rabat til personer med tilknytning til skovejende medlemmer samt medlemmer af Skovdyrkerforeningerne. Studerende kan tegne et abonnement til særpris – kontakt Dansk Skovforening for yderligere info. Betaling opkræves hvert år i januar, og hvis ikke vi hører fra dig, fortsætter abonnementet automatisk fra år til år.

Annoncér i magasinet Skoven

Med en annonce i Skoven kommer du i kontakt med alle inden for det praktiske skovbrug.

Adresseændring

Husk at melde adresse og e-mail ændringer til redaktionen på lln@danskskovforening.dk

Bestil abonnement på Skoven og Skoven Nyt

Kontakt Liselotte Nissen,
lln@danskskovforening.dk eller telefon 2247 2743

Annoncér i Skoven

Med en annonce i Skoven kommer du i kontakt med alle inden for skovbrug. Her på siden kan du blandt andet læse om:

  • priser
  • tekniske oplysninger
  • rabatter
  • frister
  • oplag

Annoncepriser

Alle priser er baseret på færdigt materiale. Hvis du ikke har en færdig annonce, hjælper vi gerne med opsætning. Indsend tekst samt evt. logo, tegninger, fotos mv.  og angiv størrelse. Kontakt redaktionen og aftal nærmere.

Det er også muligt at udsende brochurer mv. som indstik.

For stillingsannoncer er der et tillæg på 15 procent til priserne i skemaet. Der er ikke gebyr for evt. opsætning af stillingsannoncer.

Farvetillæg

+ 1 farve 800 kr., 2 farver 1.600 kr. og 4-farver 3.000 kr.

Særplacering og til kant

+ 10%

Rabatter

  • 5% ved samlet ordre på 3 annoncer
  • 10% ved samlet ordre på 6 annoncer
  • 15% ved samlet ordre på 11 annoncer

Der kan indrykkes forskellige annoncer, og indholdet kan aftales fra gang til gang, blot indrykningstidspunktet er aftalt.

Udgivelse

Bladet udkommer i slutningen af marts, juni, september og december.

Frister

Frist for aflevering af materiale og for annullering af bestilling er normalt den 1. i hver måned. Hvis vi skal foretage opsætning af annoncer, er fristen 2 dage før. Materiale indsendes til redaktionen.

Trykteknik

A4-format, 2 spalter, offset trykning, raster 70, 4-farve tryk.

Oplag

Ifølge Danske Mediers Oplagskontrol – kontrolperiode 2018/2019: 3302 abonnenter.

Annoncér i magasinet Skoven

Med Dansk Skovforenings magasin og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Kontakt om annoncer:
Liselotte Nissen, Tlf.: 2247 2743, E-mail: lln@danskskovforening.dk