Skoven – skovbrugets tidsskrift

Skoven er tidsskriftet for alle med tilknytning til praktisk skovbrug og naturforvaltning. Det indeholder aktuelle informationer om skovdyrkning, driftsteknik, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, lovgivning, faglige begivenheder og skovbrug i udlandet. Tidsskriftet er desuden debatforum for skovbrugets praktikere.

Medlemsblad for Dansk Skovforening

Skoven er medlemsblad for Dansk Skovforening, og lederen i hvert nummer udtrykker foreningens holdning til aktuelle skovpolitiske emner.

Skoven udkommer 11 gange om året i farvetryk og i A4 format. Med ca. 36 sider pr. udgivelse.

Oplag

Kontrolleret oplag for perioden 1/7 2018-30/6 2019: 3302 pr. måned i følge Fagpressens Medie Kontrol.

Abonnement

Et abonnement på Skoven omfatter også nyhedsbrevet Skoven-Nyt.

Skovejende medlemmer af Dansk Skovforening modtager 2 abonnementer gratis som led i medlemsskabet. Personlige medlemmer modtager 1 abonnement. Desuden kan alle tegne abonnement direkte mod betaling.

Pris

Abonnement koster 680 kr. inkl. moms (2020). Prisen reduceres hvis du starter i løbet af året – et abonnement fra maj og året ud koster derfor 2/3 af et helt års abonnement.

Betaling opkræves hvert år i januar måned. Hvis ikke vi hører noget, fortsætter abonnementet automatisk fra år til år.

Der kan tegnes abonnement med 80 kr. rabat til personer med tilknytning til skovejende medlemmer samt medlemmer af Skovdyrkerforeningerne – dvs. 600 kr. Studerende kan tegne abonnement til 480 kr. inkl. moms.

Skoven 4 og 5 i digital version for alle

På grund af coronakrisen udkommer Skoven 4 og 5, 2020 ikke på tryk, men kun i elektronisk form. Bladet kan læses af alle.

Annoncér i tidsskriftet Skoven

Med en annonce i Skoven kommer man i kontakt med alle inden for det praktiske skovbrug.

Adresseændring

Husk at melde adresse og e-mail ændringer til redaktionen på:  lln@skovforeningen.dk

Bestil abonnement på Skoven og Skoven Nyt

Kontakt Liselotte Nissen,
lln@skovforeningen.dk eller telefon 3378 5215

Annoncér i tidsskriftet Skoven

Med en annonce i Skoven kommer man i kontakt med alle inden for det praktiske skovbrug. Her på siden kan du blandt andet læse om:

  • priser
  • tekniske oplysninger
  • rabatter
  • frister
  • oplag

De samme oplysninger findes i vores mediabrochure, som kan bestilles hos redaktionen. Vi tilsender også gerne et prøveeksemplar af tidsskriftet.

Annoncepriser

Alle priser er baseret på færdigt materiale.

Hvis du ikke har en færdig annonce hjælper vi gerne med opsætning. Indsend tekst samt evt. logo, tegninger, fotos mv. – gerne fra trykte brochurer eller brevpapir – og angiv en omtrentlig størrelse. Kontakt redaktionen og aftal nærmere.

Det er også muligt at udsende brochurer mv. som indstik.

Annoncepriser

Stillinger

For stillingsannoncer er der et tillæg på 15% til priserne i skemaet. Der er ikke gebyr for evt. opsætning af disse annoncer.

Tekniske oplysninger

Antal numre: 11 om året.

Trykkeri

STEP, Ryttermarken 17 A, 5700 Svendborg.

Reproomkostninger

Annoncepriser er baseret på færdigt materiale, dvs. ekskl. evt. opsætning og repro.

Farvetillæg

+ 1 farve 800 kr., 2 farver 1.600 kr. og 4-farver 3.000 kr.

Særplacering og til kant

+ 10%

Rabatter

  • 5% ved samlet ordre på 3 annoncer
  • 10% ved samlet ordre på 6 annoncer
  • 15% ved samlet ordre på 11 annoncer

Der kan godt indrykkes forskellige annoncer, og indholdet kan aftales fra gang til gang, blot indrykningstidspunktet er aftalt.

Udgivelse

Bladet udkommer den 20.-25. hver måned, undtagen juli.

Frister

Frist for aflevering af materiale og for annullering af bestilling: Normalt den 1. i hver måned. Hvis vi skal foretage opsætning af annoncer er fristen 2 dage før. Materiale indsendes til redaktionen.

Trykteknik

A4-format, offset trykning, raster 70, 4-farve tryk.

Spalter

3 spalter, spaltehøjde 265 mm, spaltebredde 58 mm, spaltemellemrum 5 mm.

Papirkvalitet

Terra Print 100 gr, omslag dog Uno Cote 200 gr.

Annoncemateriale

Annoncemateriale leveres på digital form, fx som pdf-fil.

Indstik

Mange af vore kunder udsender kataloger eller brochurer som indstik i Skoven. Kontakt redaktionen og få et tilbud på den aktuelle forsendelse.

Oplag

Ifølge Fagpressens Medie Kontrol – kontrolperiode 2018/2019: 3302 abonnenter.

Annoncér i tidsskriftet Skoven

Med Skovforeningens tidsskrifter og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Kontakt om annoncer:
Liselotte Nissen, Tlf.: 3378 5215 , E-mail: lln@skovforeningen.dk