Bliv medlem af Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Vores mission er at fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen. Læs mere i artiklen om Dansk Skovforening.

Vi har brug for flere medlemmer for at styrke det politiske arbejde

Medlemsfordele

Læs om fordele for skovejende medlemmer af Dansk Skovforening

Kontingent

Kontingentet er fradragsberettiget for næsten alle Dansk Skovforenings medlemmer.

Skovejende medlemmer

Ejere af skov og natur kan blive medlemmer med en række medlemsfordele.

Kontingentet er fradragsberettiget.

Indmeldelse sker ved at udfylde denne indmeldelsesblanket for skovejende medlemmer og sende den til Skovforeningen.

Personlige medlemmer

Vi tilbyder også medlemskab til personer der ikke ejer skov og som ønsker at følge og bidrage til Skovforeningens arbejde. Et personligt medlemskab inkluderer et abonnement på Skoven og Skoven Nyt og på Skovforeningens medlemsorienteringer og giver adgang til generalforsamlingen (1 stemme), ekskursioner og skovkredsmøder.

For pensionister og studerende tilbyder vi rabet på personlige medlemsskaber så de koster det samme som et ordinært abonnement på Skoven og Skoven Nyt.
Læs mere om kontingentet og hent indmeldelsesblanket for personlige medlemmer.

Virksomheder

Vi tilbyder også medlemsskab til virksomheder med interesse i vores arbejde og i fordele vi kan tilbyde.

Vilkårene for virksomhedsmedlemskaber aftaltes individuelt. Kontakt os på info@skovforeningen.dk eller telefon 3324 4266 for at høre nærmere.

Kommuner

Skovforeningen tilbyder skovejende kommuner en associeringsaftale med nedsat kontingent i forhold et ordinært medlemskab. Vi ønsker fortsat at være organisation for hele det danske skovbrug, også det kommunale.

Medlemsfordele for kommunen

En associeringsaftale giver kommunen de samme muligheder som et ordinært medlemskab, fx:

  • Fri adgang til møder og ekskursioner i netværket for kommuner der ejer skov. Arrangementerne sætter særlig fokus på kommunernes muligheder og udfordringer som skovejere.
  • Efteruddannelsestilbud for kommunale skovforvaltere. Fx om jura og om at øge skovens værdi for borgerne og dermed for politikerne og forvaltningen.
  • Hjælp til at synliggøre skovens værdi for borgerne, fx gennem Skovens Dag, Skoven i Skolen, træplantningsarrangementer og aktiviteter der fremmer borgernes trivsel og sundhed.
  • Mulighed for at påvirke Skovforeningens politiske arbejde for de kommunale skove.
  • Fuld stemmeret og abonnement på Skoven.

Kontingent for kommunen

Kommunens associeringsaftale med Skovforeningen vil som udgangspunkt indebære et kontingent som er 50 % af kontingentet for et ordinært medlemskab. Minimumskontingentet for en associeringsaftale udgør det laveste beløb af enten:

  • (1) 3540 kr. (2013-niveau) der reguleres med samme procentsats som for private skovejere.
  • (2) et kontingent beregnet på grundlag af kontingentsatserne for private skovejere.

Der er mulighed for tillægsydelser, fx ekstra abonnementer på tidsskrifter og nyhedsbreve, mod en merpris.

Profilbrochure

Du kan også læse om Dansk Skovforening i vores profilbrochure.

Yderligere oplysninger

Du kan altid rekvirere vores informations og -indmeldelsesmateriale ved at kontakte os. Vi fortæller meget gerne om vores arbejde og om mulighederne i et medlemskab.