Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

50 barmarksværker får lov at fyre med biomasse

 
28. november 2014
Sophie Walseth og Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
Partierne bag energiforliget i 2012 (hele Folketinget undtagen Liberal Alliance) har 26. november aftalt at når grundbeløbet til naturgasfyrede kraftvarmeværker falder bort i 2018, skal det ikke give fjernvarmeforbrugerne kæmpe prisstigninger.

Derfor vil Regeringen med et nyt lovforslag indføre frit brændselsvalg på de 50 økonomisk mest trængte barmarksværker. Det betyder at værkerne ikke længere er bundet til at fyre med gas, men kan vælge biomasse i stedet. Den omlægning kan give forbrugerne markant billigere varmepriser.
De øvrige partier har nu tilsluttet sig forslaget med den nye aftale.
 
Forligskredsen har samtidig besluttet at værkerne skal have bedre forudsætninger for at planlægge og få godkendt nye projekter med store varmepumper. Det betyder at værkerne kan etablere biomassekraftvarme, solvarme, eldrevne varmepumper – og værkerne med højest varmepris kan etablere en lille biomassekedel.
 
Samlet kan pakken lede til faldende varmepriser i langt de fleste af de områder, der forsynes af et decentralt kraftvarmeværk.
 
 

Stort potentiale: Flere barmarksværker bør have frit brændselsvalg

Astrid Birnbaum fra Dansk Fjernvarme vurderer at der i alt er ca. 200 kraftvarmeværker drevet på naturgas i Danmark. Disse har alle potentiale til at overgå til biomasse. Siden 2012 har 35 barmarksværker haft frit brændselsvalg. Det nye lovforslag giver yderligere 50 værker mulighed for at producere billigere og mere grøn varme ved hjælp af biomasse.

– Vi har kæmpet hårdt for en fair politisk løsning, for barmarksværkerne har ikke haft en jordisk chance for at effektivisere sig frem til rimelige priser. Det er ikke blot noget vi har påstået. Det har Energitilsynet også dokumenteret. Derfor har det også været en sag der har stået højt på vores dagsorden, og nu er der endelig udsigt til en løsning, siger Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme.

Han understreger dog at der fortsat vil være en lang række barmarksværker som bør have den samme mulighed for frit brændelsvalg.


Varmeforbrugerne kan se frem til besparelser

 
Omlægningen i 2012 fra naturgas til biomasse har i gennemsnit givet en fjernvarmeprisbesparelse på mere end 6700 kr. pr. husstand. Hvor stor besparelsen bliver med det nye forslag afhænger af det enkelte værk, men Dansk Fjernvarme vurderer at den kan blive op til 5000 kr. om året.

– Det har været en kæmpe succes, så det er uden tvivl en medicin der virker og som både kommer forbrugerne, de små bysamfund og den grønne omstilling til gode, siger Kim Mortensen.

Beregninger fra tænketanken Grøn Energi har vist at op mod 400.000 husstande risikerede en prisstigning i den årlige varmeregning på 4300 kr., hvis grundbeløbet bortfaldt uden at fjernvarmeværkerne blev kompenseret på anden vis. Den nye aftale som udmøntes i konkrete lovændringer i 2015, skal forhindre at dette sker.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) mener at aftalen slår to fluer med ét smæk:

- Der har længe været efterspurgt stabile rammer når grundbeløbet forsvinder efter 2018. Med de nye beslutninger sikrer vi at værkerne kan få gode rammer for en stabil økonomi. Vi gavner samtidig omstillingen af energisystemet og forbrugerne der over en bred kam kan se frem til lavere varmepriser. Groft sagt kan værker der bruger de nye muligheder og omstiller til ny teknologi, i gennemsnit reducere varmeprisen med 2-3.000 kr. pr. husholdning pr. år, siger han.
 
 

Skovforeningen glæder sig

 
Dansk Skovforening glæder sig over udviklingen. Vi er samtidig enige med Dansk Fjernvarme i at der skal flere værker med.
 
Lavere fjernvarmepriser og afsætning af lokalt produceret biomasse er en win-win situation – for fjernvarmen, for biomasseproducenterne og for lokalsamfundene.

Skovforeningen vil arbejde for at de positive effekter som barmarksværkerne opnår ved at tilslutte en biomassekedel til deres værk, bliver synliggjort. Det kan forhåbentligt være med til at sikre at de resterende fjernvarmeværker, der har behov for at kunne tilslutte en biomassekedel, får lov.

Listen over de 50 nye barmarksværker der nu får mulighed for at fyre med biomasse kan ses her. Kortet over værkerne kan ses her.
 
 
 

Relaterede nyheder

Hvorfor nægtes de decentrale kraftvarmeværker frit brændselsvalg (30. maj 2008)
Skovforeningen arbejder for at de decentrale kraftvarmeværker kan få større mulighed for at udnytte lokale ressourcer, fx flis, til CO2-neutral energi.

Grøn Vækst 2.0 åbner for frit brændselsvalg (12. april 2010)
Regeringen og Dansk Folkeparti aftaler at arbejde for et frit brændselsvalg på de mindre kraftvarmeværker. Det er et gammelt ønske i Skovforeningen der nu ser ud til at blive virkelighed.

Biomasse på barmarksværker og fremme af el-drevne varmepumper (28. november 2014)
Energiforligets parter aftalt om flere biomassekedler og nemmere adgang til varmepumper for at sikre billigere varmepriser når grundtilskuddet til decentral naturgasfyrede kraftvarme bortfalder i 2018.

Lovende energiplan fra Regeringen (24. februar 2011)
Regeringen vil fase kul ud på kraftværkerne og give de decentrale kraftvarmeværker lov til frit selv at vælge brændsel. Det vil øge brugen af træ til energi, til gavn for både klimaet, miljøet og skovene.

Energiforlig 2012-2020 (23. marts 2012)
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i går den 22. marts en energiaftale om den danske energipolitik 2012-2020

Anbefalinger fra Skovpolitisk Udvalg

Arbejdet i Skovpolitisk Udvalg

Skovforeningens møde med klima- og energiminister Lykke Friis (29. august 2011)
Lykke Friis tog godt imod Skovforeningens forslag om en national plan for øget brug af træ til energi med alle de yderligere politiske initiativer der må høre til.

Fakta om produktion af energi fra dansk træ (27. september 2010)
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.

Klimagevinst og stor energireserve i danske skove (27. september 2010)
Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis. Til gavn for klima, miljø, forsyningssikkerhed og op mod 1000 nye grønne arbejdspladser. Pressemeddelelse fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Skovforeningen og BAT-kartellet.

Vores Energi - regeringens energiudspil 2011 (23. december 2011)
Regeringen har som oplæg til energiforhandlingerne udsendt energiudspillet Vores Energi. Energiforhandlingerne skal resulterer i en ny energiaftale frem mod 2020.

Regeringens energioplæg (9. januar 2012)
Regeringens oplæg til Folketingets energiforhandlinger har mange vigtige punkter for skovbruget. Godt er udskiftning af kul på store kraftværker. Skidt er de fortsatte begrænsninger i mindre værkers valg af brændsel.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.